Facebook Pixel Kwaliteit van leven in de jeugdhulp - Hogeschool Gent
Foto Kwaliteit van leven in de jeugdhulp

Kwaliteit van leven in de jeugdhulp

K

Kwaliteit van leven in de jeugdhulp

Het concept ‘kwaliteit van leven’ heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen als we spreken over de ondersteuning aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie. Het wordt echter vooral geassocieerd met de ondersteuning aan personen met een beperking. Voor andere groepen in de samenleving, zoals ook jongeren binnen de jeugdhulp, staat het kwaliteit-van-leven-werk nog in zijn kinderschoenen. Nochtans maakt het begrip kwaliteit van leven inherent deel uit van de dagelijkse jeugdhulppraktijk. Het behoort immers tot de kerntaak van de jeugdhulp om de kwaliteit van het leven van de jongere (en diens context) te waarborgen en te versterken waar nodig.

Het EQUALITY//ReseachCollective doet sinds enkele jaren onderzoek naar kwaliteit van leven in de jeugdhulp om het werkveld manieren aan te reiken waarop ze met dit referentiekader aan de slag kunnen.