Facebook Pixel POS - Hogeschool Gent
Foto POS

POS: met mensen praten over wat belangrijk is in hun leven.

P

POS: met mensen praten over wat belangrijk is in hun leven.

Wat vinden mensen met een beperking zélf van hun kwaliteit van leven?

De Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal, kortweg POS, is een meetinstrument dat gebruikt kan worden om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren. 

De POS is een vragenlijst waarmee getrainde interviewers de kwaliteit van leven van individuele cliënten in kaart brengen volgens de 8 domeinen van kwaliteit van leven, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten, emotioneel welbevinden, lichamelijk welbevinden en materieel welbevinden.

Op basis van de uitkomsten van het POS-gesprek kan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking in kaart gebracht worden. Wat vinden zij echt belangrijk in hun leven? Wat is nodig om de kwaliteit van hun leven te verbeteren? Op basis van de resultaten kan je als begeleider en/of organisatie de aard en intensiteit van de ondersteuning optimaliseren. 

Contact

Heb je vragen over de mogelijkheden van de POS voor jouw organisatie? Wil je een POS
training volgen? Heb je vragen over het verdere gebruik van de POS uitkomsten? Bekijk ons trainingsaanbod of neem vrijblijvend contact met ons op met ons team:

 

Wordt zelf POS interviewer 

Het POS gesprek wordt altijd uitgevoerd door onafhankelijke en getrainde interviewers. Zij zoeken zo goed mogelijk aansluiting bij de communicatiemogelijkheden van de cliënt.  Je kan ook zelf een training volgen om POS interviewer te worden.

Tijdens de training krijg je inzicht in het kader van kwaliteit van bestaan, de ontwikkeling van de POS en leer je de POS gebruiken. 

Naast interviewer is het ook mogelijk om trainer of mastertrainer van de POS te worden. Als trainer kan je collega's binnen je eigen organisatie trainen tot POS interviewer. Een mastertrainer mag ook buiten de organisatie trainingen geven en nieuwe trainers opleiden. 

Meer info