Facebook Pixel Onze experten - Hogeschool Gent
Foto Onze experten

Futures through Design: onze experten.

F

Futures through Design: onze experten.

Maak kennis met de experten van het onderzoekscentrum Futures through Design. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken.

portretfoto Bert De Roo

Bert De Roo

Bert De Roo (1984) is burgerlijk ingenieur-architect en werkte voor verschillende Gentse architecten­bureaus alvorens hij in 2018 het team van landschaps- en tuinarchitectuur aan HOGENT kwam versterken. Als onderzoeker werkt hij mee aan de projecten ‘INNOCASTLE’, PWO ‘Behoud door ontwikkeling’ en ‘Een nieuwe kijk op landgoederen’. Bert is gepassioneerd door het vormgeven van onze ruimte en dit zowel vanuit bouwtechnische, ontwerpmatige en beleidsmatige invalshoek. Een kernvraag hierbij is welke ruimtelijke processen en narratieven we nodig hebben bij het vormgeven van onze toekomst.

stuur een e-mail
portretfoto Corneel De Corte

Corneel De Corte

Corneel is in 2018 afgestudeerd als Master Autonome Vormgeving en zijn afstudeer­project over upcycling meubels werd genomineerd voor de hoofdprijs vormgeving aan het KASK & Conservatorium School of Arts van HOGENT en Howest. In 2019 startte hij als onderzoeker aan HOGENT en vervaardigde hij prototype-modellen met een esthetisch gevoel. Hij is gepassioneerd in de zoektocht naar innovatieve houtbewerkingen en vouwtechnieken.

stuur een e-mail
portretfoto Dirk Van Gogh

Dirk Van Gogh

Na het behalen van zijn Master in 1991 is Dirk internationaal actief als product­ontwerper en docent. Vanaf 1997 was hij negen jaar lang betrokken bij onderzoek naar concept van elektrische voertuigen in Japan, waar hij zijn doctoraat in de Product­ontwikkeling behaalde. De creativiteit in het genereren van innovatieve concepten en duurzaam verantwoord design zijn de ultieme doelen voor zijn eigen ontwerpen, het lesgeven en zijn onderzoeks­activiteiten

stuur een e-mail
portretfoto Eveline Seghers

Eveline Seghers

Eveline Seghers is coördinator van het onderzoeks­centrum Futures through Design. Daarvoor deed ze onderzoek naar de psychologische en biologische fundamenten van kunst in menselijke samenlevingen in Gent, Wenen, Utrecht en Albuquerque. Ze werkte ook mee aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in de Europese Commissie, en was project­coördinator bij Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

stuur een e-mail
portretfoto Giliam Ganzevles

Giliam Ganzevles

Giliam Ganzevles is een lector en onderzoeker bij Devine - Digital Design & Development. Als onderzoeker is hij geïnteresseerd in de relatie tussen de (natuurlijke) omgeving en de mens door middel van technologie. In zijn freelance werk focust hij zich voornamelijk op digital storytelling, alsook op het optimaliseren van user experiences.

stuur een e-mail
portretfoto Glenn Deliège

Glenn Deliège

Glenn Deliège doctoreerde aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KUL) in de milieufilosofie. Hij doet onderzoek naar de ethische en filosofische aspecten van de relatie tussen mens, natuur en landschap en heeft daarbij bijzondere aandacht voor het samenleven van mensen en dieren in steden en cultuur­landschappen.

stuur een e-mail
portretfoto Helena De Smet

Helena De Smet

Helena De Smet behaalde haar master aan de mode­opleiding in de Antwerpse Mode­academie en werkte sedert 1990 tot 2020 als freelance mode­ontwerpster voor modehuizen en confectie­bedrijven. Parallel met het ontwerpen, begon ze twaalf jaar geleden als docente materie­onderzoek aan de mode­opleiding bij KASK Conservatorium Gent. Voor het doceren van dit vak doet zij beroep op haar brede kennis van textiele maak­technieken en materialen en haar ervaring uit het werkveld. In 2020 stopte ze met freelance werk als mode­ontwerper, om zich te kunnen toeleggen op digitale en ambachtelijke textiele maak­technieken, als onderzoeker aan het KASK, als lid van time-lab en in haar eigen praktijk.

stuur een e-mail
portretfoto Hiroko Yamazaki

Hiroko Yamazaki

Hiroko behaalde haar Bachelor of Arts in Liberal Arts (Psychologie) aan de ICU te Tokio, Japan in 2001. Ze werkte in marketing en communicatie voor verschillende grote internationale bedrijven in Tokio en woont sinds 2008 in België. Sinds 2019 werkt ze als onderzoeker aan de Hogeschool Gent, waar ze verantwoordelijk is bij het zoeken, analyseren en integreren van datasets over Japanse creatie­technieken en gegevens voor duurzaam ontwerpen.

stuur een e-mail
portretfoto Jo Boonen

Jo Boonen

De interesse van Jo Boonen ligt voornamelijk in het sociaal­ruimtelijke, vertrekkende vanuit de vraag “de mens en het landschap, hoe beïnvloeden die elkaar eigenlijk?” Concrete onderzoeks­thema's daarbij zijn onder andere een zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit, kind­vriendelijke stapelbouw, participatie, rechtvaardigheid en sociale duurzaamheid. Hij zoekt daarbij steeds naar de rollen en taken van de landschaps­architect.

stuur een e-mail
portretfoto Laurence Berden

Laurence Berden

Laurence behaalde in 1991 het diploma Binnenhuis­architectuur en heeft ervaring in het ontwerpen en coördineren van totaal­projecten waarbij ze visie, huisstijl, filosofie, onderwerp of product vertaalt naar een ruimtelijke omgeving. Als lesgever coacht ze sinds 2013 studenten Interieur­vormgeving in hun artistieke ontplooiing in het praktijk­opleidingsonderdeel. Vanuit onderzoek werkte ze studenten opdrachten uit en coördineerde dit voor de verschillende opleidings­onderdelen en inter­disciplinaire studenten­groepen.

stuur een e-mail
 

Leen Vanthuyne

Leen Vanthuyne is master in de landschaps­architectuur en ontwerper pur sang: ze denkt door middel van tekeningen, zet visie en theorie om naar ruimtelijk uitvoerbare praktijk. Ze heeft een brede waaier aan ervaring in het ontwerpen van tuinen, publieke ruimtes, speelnatuur en woonlandschappen.

stuur een e-mail
 

Marina Yee

Marina studeerde af aan de Antwerpse Mode Academie in 1981, en is vooral bekend als lid van de beroemde “De Antwerpse Zes”. Ze is modeontwerpster en multi­disciplinair kunstenaar die op vele gebieden creëert. Sinds 2005 geeft Marina ook les bij de kunst- en ontwerpopleidingen. Ze is ook onderzoeker aan HOGENT sinds 2017 vanuit haar passie voor duurzaam en esthetische verantwoord ontwerpen.

stuur een e-mail
portretfoto Minke Labarque

Minke Labarque

Als geograaf-ruimtelijk planner leerde Minke Labarque met een brede kijk demografische, sociaal-economisch, fysische en ecologische zaken in relatie tot elkaar en tot de omgeving bekijken. Vanuit deze kennis werkt ze mee aan WiSH, een inter­disciplinair sociaal-ruimtelijk onderzoeks­project (naar criteria voor woning- en woonomgevings­kwaliteit in sociale huisvestings­wijken). Met GIS ondersteunt ze hierbij de analyse en visualisatie van ruimtelijke factoren.

stuur een e-mail
portretfoto Mirte Van Aalst

Mirte Van Aalst

Van opleiding is Mirte Van Aalst interieur­architecte en leerkracht. Ze is altijd op zoek naar een balans tussen praktijk en theorie: bezig zijn met haar handen, kennis opdoen, en kennis delen. Ze focust daarbij op passie voor duurzaamheid, hands-on design, en ontwerpend onderzoek.

stuur een e-mail
portretfoto Pieter Foré

Pieter Foré

Pieter Foré is burgerlijk ingenieur-landschaps­architect & -planner en betrokken aan HOGENT als onderzoeker en lector. Pieter focust op ontwerpend onderzoek en sociaal­ruimtelijk onderzoek van publieke ruimten. Hij is co-auteur van onder andere Technisch Vademecum Heesters, Vademecum Duurzaam Ontwerpen van Groene Ruimten, de KIDS-gids en De Polders Mee-Maken.

stuur een e-mail
portretfoto Renée Verschraege

Renée Verschraege

Renée behaalde in 2008 haar Master in de Product­ontwikkeling. Ze werkte daarna 10 jaar in R&D binnen uiteenlopende sectoren, van ruimtevaart tot consumenten­producten. Sinds 2019 is ze onderzoeker aan HOGENT met als specialisatie duurzaam ontwerpen vanuit haar passie voor natuur en de zorg voor het milieu.

stuur een e-mail
portretfoto Stefanie Delarue

Stefanie Delarue

Stefanie Delarue heeft als biologe de specialisaties ecologie en plantkunde. Zij heeft zich verder verdiept in de onlosmakelijke combinatie ontwerp en beheer. Daarbij staan de kennis en toepassing van planten en het inbrengen van biodiversiteit binnen de ontwerp­discipline centraal, steeds vanuit een ecologische insteek. Recentelijk vormen het bruikbaar landschap en voedselbossen daarbinnen een ankerpunt.

stuur een e-mail
portretfoto Sylvie Van Damme

Sylvie Van Damme

Sylvie Van Damme is geografe, ruimtelijk planner en doctor in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning. Ze heeft jarenlange onderzoeks­ervaring op het vlak van landschaps­ontwerp, landschaps­ecologie en ruimtelijke planning. Daarbij zoekt ze voortdurend naar bruggen tussen theoretische concepten en de toepassing ervan in beleid, management, planning en ontwerp.

Laboratorium: Heleen Sintobin & Maria Boto Ordoñez

Laboratorium: Heleen Sintobin & Maria Boto Ordoñez

Laboratorium is een experimenteel biolab voor kunst en design in relatie tot biotechnologie op KASK, school of arts. Het lab heeft een expertise rond duurzame kleurproductie. Artistieke onderzoekers Maria Boto en Heleen Sintobin leiden het vierjarig onderzoek: ‘Ecology of Colours’. Binnen het onderzoek focussen ze op nieuwe applicaties binnen traditionele kleuren afgeleid van planten en mineralen, daarnaast onderzoeken ze ook het kleurenpalet van natuurlijke biotechnologische bronnen als micro algen, bacteriën en fungi. Wat kunnen deze natuurlijke kleuren betekenen binnen kunst/design en industrie? De huidige onderzoekslijnen focussen op design applicaties van levende, vervagende en tijds­gerelateerde kleuren die hun oorsprong vinden in pigmenten geëxtraheerd uit microalgen die groeien in het lab. Samen met de industrie onderzoeken ze de valorisatie van inkjetinkt op basis van algenpigmenten. Een tweede onderzoekslijn exploreert structurele kleuren en hun intense alomvattende kleurenpalet, gevonden in de natuur en gebaseerd op nanostructuren. Het lab is verbonden met een (inter)nationaal wetenschappelijk netwerk (BE-VS) en heeft (inter)nationale samenwerkingen lopen binnen de professionele context van kunst en design, alsook met de industriewereld.

stuur een e-mail