Facebook Pixel Businessmodellen - Hogeschool Gent
Foto Businessmodellen

Business modellen

B

Business modellen

Een business­ model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert. In ons onderzoek en met onze dienst­verlening brengen we diverse business­modellen in kaart die duurzame impact bewerk­stelligen. Dit is geen one size fits all, maar wel een inventarisatie en exploratie van reeds beproefde en nieuwe business­modellen.

 

Projectresultaten.

Anne-Sophie

Green Deal Huren en Delen

Zo'n 60 bedrijven en organisaties ondertekenden de Green Deal Huren en Delen en ook SUOR neemt hieraan deel. Meer weten over de plannen die op stapel staan? 

Artikel 

Joke Persyn

Retail Innovation Platform

SUOR is lid van het Retail Innovation Platform.

Website

Freek van baelen

Sociaal en circulair ondernemen werk(t)!
Lees er dit eindrapport op na en laat je inspireren over samenwerking in de sociaal-circulaire economie.

Eindrapport

Freek van baelen

Studenten helpen Rwandese boeren ondernemen.
Tijdens de Week Zonder Grenzen (18-22 maart) namen 50 studenten van HOGENT en de Universiteit van Rwanda deel aan een hackathon rond de strijd tegen ondervoeding en het verbeteren van de voedingswaardeketen in Rwanda.

Artikel Reportage

 
 
 
 

Advies en dienstverlening.

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Peggy Van Acker
Sociaal & circulair ondernemen, innovatie, strategisch management, marketingmanagement, retail management

e-mail

Joke Persyn

Stijn Demuynck
Business modelling, social- & non-profit, financieel management, circulaire economie

e-mail

Freek van baelen

Linde Raport
Circulaire economie, duurzaam ondernemen, afvalmanagement, voedselverspilling, ecologische impact, milieu, LCA, carbon footprint

e-mail

Benieuwd naar meer?

Vind je deze informatie van onze onderzoekslijn business modellen interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het Research Centre for Sustainable Organizations

Om duurzame impact mogelijk te maken is het nodig een lange termijn aanpak te hanteren en interdisciplinair te werk te gaan. De verwevenheid van economische, sociale en ecologische aspecten, gekoppeld aan de inherent complexe natuur van organisaties, maakt een integrale benadering noodzakelijk. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deeldomein van een organisatie is ontoereikend om de effectieve impact in kaart te kunnen brengen. We onderzoeken de eigenschappen en de criteria van het organisatiesysteem vanuit een interdisciplinaire optiek. We richten ons hiertoe op het modelleren en implementeren van duurzaam beleid, alsook het meten en rapporteren van impact.