Facebook Pixel Businessmodellen - Hogeschool Gent
Foto Businessmodellen

Business modellen

B

Business modellen

Een business­ model beschrijft hoe een bedrijf waarde creëert. In ons onderzoek en met onze dienst­verlening brengen we diverse business­modellen in kaart die duurzame impact bewerk­stelligen. Dit is geen one size fits all, maar wel een inventarisatie en exploratie van reeds beproefde en nieuwe business­modellen.

 

Projectresultaten.

Cannabisness

Green Deal Huren en Delen

Zo'n 60 bedrijven en organisaties ondertekenden de Green Deal Huren en Delen en ook SUOR neemt hieraan deel. Meer weten over de plannen die op stapel staan? 

Artikel 

Biodivers Zorggroen

Retail Innovation Platform

SUOR is lid van het Retail Innovation Platform.

Webs

 
 

Advies en dienstverlening.

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Peggy Van Acker
Sociaal & circulair ondernemen, innovatie, strategisch management, marketingmanagement, retail management

e-mail

Joke Persyn

Stijn Demuynck
Business modelling, social- & non-profit, financieel management, circulaire economie

e-mail

 

Benieuwd naar meer?

Vind je deze informatie van onze onderzoekslijn business modellen interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het Research Centre for Sustainable Organizations

Om duurzame impact mogelijk te maken is het nodig een lange termijn aanpak te hanteren en interdisciplinair te werk te gaan. De verwevenheid van economische, sociale en ecologische aspecten, gekoppeld aan de inherent complexe natuur van organisaties, maakt een integrale benadering noodzakelijk. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deeldomein van een organisatie is ontoereikend om de effectieve impact in kaart te kunnen brengen. We onderzoeken de eigenschappen en de criteria van het organisatiesysteem vanuit een interdisciplinaire optiek. We richten ons hiertoe op het modelleren en implementeren van duurzaam beleid, alsook het meten en rapporteren van impact.