Facebook Pixel Impactmeting - Hogeschool Gent
Foto Impactmeting

Impactmeting.

I

Impactmeting.

Als organisatie wil je je gemaakte impact duidelijk in kaart brengen. We helpen jou bij het zoeken naar haalbare methodieken om de impact op sociaal, ecologisch en/of financieel vlak te communiceren, te meten en in kaart te brengen. 

Onze lopende projecten.

Dit tweedaagse programma is een gezamenlijk project waarin Nest Invest, Brughuis, Make it Work en het Agentschap Opgroeien samenwerken om hun missie en impact te versterken. Tijdens de eerste dag wordt er voor elke organisatie een Theory of Change (ToC) ontwikkeld, waarna er vanuit deze ToC's impactverhalen worden gecreëerd die naar externe belanghebbenden kunnen worden gecommuniceerd. Dit helpt de organisaties om hun doelen en effecten duidelijk en overtuigend te presenteren.
Op de tweede dag ligt de focus op het valideren van de aannames in de ToC en het opstellen van een waardekaart. Deze waardekaart berekent de financiële besparingen die voortvloeien uit de maatschappelijke impact van de organisaties, waardoor ze hun 'social return on investment' kunnen aantonen. Dit proces helpt de organisaties niet alleen om hun impact te meten, maar ook om aan te tonen hoe hun activiteiten leiden tot waardevolle maatschappelijke en financiële resultaten.
Kortom, dit tweedaagse programma ondersteunt de deelnemende organisaties bij het verduidelijken van hun impactverhalen en het meten van hun sociale en financiële effecten om de waarde van hun inspanningen te onderstrepen.

Projectresultaten.

Cannabisness

Impact met verschil

In dit project werd een impactkader ontwikkeld dat vlot toepasbaar is voor de globale werking van de Provincie Oost-Vlaanderen. Op deze manier kan er in de toekomst concreter en meer onderbouwd gerapporteerd worden over de voortgang van beleidsdoelstellingen in relatie tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.  

Website 

Biodivers Zorggroen

Ons park onthuld

Ons Park wil een positieve impact op “respect voor de natuur” bij omwonenden en bezoekers. Ze doen dit door de toegankelijkheid van het park te verbeteren, het park aantrekkelijk te maken, de biodiversiteit te verhogen en natuureducatie op te zetten.

Bekijk onderstaand filmpje als je meer wil weten over deze case studie.

Filmpje

Biodivers Zorggroen

Sociaal circulaire hub "De Keet"

De Keet is een samenwerking tussen 7 organisaties en HOGENT. Onderzoekers van het Research Centre for Sustainable Organizations focusten op de impactmeting van het project. Ze gingen na welke impact de verschillende projectonderdelen hadden op de burger, het economisch weefsel, het aandeel circulaire economie binnen de economische activiteiten en de sociale tewerkstelling.
Benieuwd naar meer? Neem dan zeker een kijkje op de website!

Website

 

 

 

Advies en dienstverlening.

We helpen je graag verder om impactbeleid te voeren, impact te realiseren, te projecteren en te meten. Soms is kosteloos advies of een vrijblijvend gesprek over de relatie tussen de missie en impact al voldoende. Soms is een training gewenst die ingaat op theory of change, verschillende strategieën of impact meten. Een workshop met enkele stakeholders kan leiden tot een eerste veranderingstheorie over de bijdrage die geleverd wordt aan maatschappelijke doelen.  Een intensiever traject kan ingaan op een doorgedreven analyse over de huidige werking en resultaten in relatie met maatschappelijke systemen en doelstellingen. Indien gewenst kan een langer traject doorlopen worden waarbij we ondersteuning bieden van concept tot rapportage. 

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Steven Brandt
Sociaal werk, politisering, maatschappelijke impact, precaire groepen & arbeidsmarkt

e-mail

Joke Persyn

Ian Dewae
Social Impact Bonds

e-mail

 

Benieuwd naar meer?

 

Vind je deze informatie van onze onderzoekslijn impactmeting interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het Research Centre for Sustainable Organizations

Om duurzame impact mogelijk te maken is het nodig een lange termijn aanpak te hanteren en interdisciplinair te werk te gaan. De verwevenheid van economische, sociale en ecologische aspecten, gekoppeld aan de inherent complexe natuur van organisaties, maakt een integrale benadering noodzakelijk. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deeldomein van een organisatie is ontoereikend om de effectieve impact in kaart te kunnen brengen. We onderzoeken de eigenschappen en de criteria van het organisatiesysteem vanuit een interdisciplinaire optiek. We richten ons hiertoe op het modelleren en implementeren van duurzaam beleid, alsook het meten en rapporteren van impact.