Facebook Pixel Onze experts - Hogeschool Gent
Foto Onze experts

Maak kennis met het team.

M

Maak kennis met het team.

Maak hieronder kennis met de experten van SUPRB. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken.

 

Anne-Sophie

Nicky Dirkx

Alcohol(wetgeving), harm reduction, nachtleven, kwalitatief onderzoek, gesprekstechnieken, coördinator SUPRB

e-mail

Anne-Sophie

Nele Callewaert

Eetstoornissen, samenspel tussen voeding - beweging - mentale gezondheid

e-mail

Joke Persyn

Johan Jongbloet

Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies vooral in het domein van alcohol- en drugspreventie

e-mail

Anne-Sophie

Annemie Coone

Preventie in de gezondheidscontext, middelengebruik, wetenschappelijk onderbouwde preventie in de praktijk

e-mail

 

Freek van baelen

Joan Lesseliers

Kritische orthopedagogiek, disability rights perspective, Quality of Life, eetstoornissen

e-mail

Sanne

Zoya Barbier

Eetstoornissen, samenspel voeding en mentale gezondheid, rol van voeding tijdens opvoeding

e-mail

Anne-Sophie

Stefaan De Smet

Forensisch psychiatrische zorg en zorg in penitentiaire contexten, competentie-ontwikkeling en coaching van werknemers in de GGZ, instellingsgerichte en maatschappijgerichte GGZ, Gerontologie – zorg aan ouderen

e-mail

Anne-Sophie

Mark Heremans

Motiverende gespreksvoering en zelfdeterminatie, alcohol- en drugpreventie en hulpverlening in de praktijk, tabacologie en rookstopbegeleiding, omgaan met agressie

e-mail

 

greet de brauwere

Nina Harth

(Re)integratie, coaching, en werkvloerbegeleiding horecasector, middelengebruik & kwaliteit van leven (ex-)gedetineerden en geestelijke gezondheidszorg, verpleegkunde

e-mail

Freek van baelen

Christof Van de Putte

Forensische zorg in medium- en high-risk instellingen (internering), sociotherapie, agressiehantering, emotionele ontwikkeling, motiverende gespreksvoering, klinische orthopedagogiek/case management

e-mail

Freek van baelen

Jan De Vos

Kritisch discoursanalytisch onderzoek van (fictionele) teksten en beelden rond drugs(gebruik)(ers) en de impact daarvan op drugs(gebruik)(ers) zelf (met speciale aandacht voor psychologisering, medicalisering en juridisering

e-mail

Sanne

Bert Hauspie

Preventie en harm reduction rond middelengebruik in de nightlife setting, drugbeleid op festivals

e-mail

 

Sanne

An Standaert

Internationale projecten, digitale innovator, blended learning, kwalitatief onderzoek, kwaliteit van leven

e-mail

Anne-Sophie

Natalie Aga

Sterktegerichte ondersteunings-kaders in forensisch-psychiatrische en penitentiaire contexten, internering, detentie, herstel, trainer Wellness Recovery Action Planning, (WRAP), doorleefde ervaringen, seksualiteit en relaties bij personen met een verstandelijke beperking, cocreatief en kwalitatief onderzoek

e-mail