Facebook Pixel Bachelorproef in de kijker - Hogeschool Gent
Foto Bachelorproef in de kijker

Health Care Management: bachelorproef in de kijker.

H

Health Care Management: bachelorproef in de kijker.

Noodcentrale 112 verwerkt sneller internationale oproepen dankzij bachelorproef Health Care Management.

Onze Belgische noodcentrales 112 zien een toename van het aantal oproepen over noodsituaties in het buitenland. Noodoproepcentrales hebben wereldwijd een verschillende manier van werken. Daardoor is het niet evident om snel de juiste contacten te leggen.

Sophie Roete studeerde Health Care Management aan HOGENT en heeft in het kader van haar bachelorproef en stageopdracht een procedure uitgewerkt voor de operatoren van alle noodcentrales 112 in België om in de toekomst internationale noodoproepen op een uniforme en vlotte manier te verwerken. Ze is er bovendien in geslaagd om een database samen te stellen met rechtstreekse inbelnummers van noodcentrales uit de rest van de wereld.

De operatoren van onze noodcentrales waren tot op vandaag voor een groot deel aangewezen op het internet en ad-hoc zoekwerk om rechtstreekse contacten te leggen met buitenlandse noodoproepcentrales. Er werd in het verleden wel al een goede aanzet gegeven voor een database van de EU-landen, maar dit project werd te traag opgevolgd. Sophie breidde de bestaande database aanzienlijk uit en vond het noodzakelijk om ook de noodcentrales buiten Europa op te nemen.

Be Prepared, een tijdschrift over noodplanning en crisisbeheer in België, publiceerde een artikel over haar bachelorproef. 

Sophie is ondertussen afgestudeerd en werkt nu bij Medilab Gent.