Facebook Pixel Postgraduaat politisering in het sociaal werk - Hogeschool Gent
Foto Postgraduaat politisering in het sociaal werk

Politisering in het sociaal werk.

P

Politisering in het sociaal werk.

 

Ben je net afgestudeerd als sociaal werker? Of ben je een ervaren praktijk­werker? Of je bent bestuurder, leiding­gevende, opleider of onder­zoeker in het sociaal werk? Dan is het postgraduaat politisering in het sociaal werk beslist iets voor jou!

 

Waarom deze opleiding?

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de opvolging van de Sociaalwerkconferentie van 2018 en het Actieplan Sterk Sociaal Werk willen we met dit postgraduaat van 20 studiepunten een stevige bijdrage leveren aan de reflectie over en de praktijkontwikkeling van politisering in het sociaal werk.

De inhoudelijke speerpunten zijn:

 • Politisering als kernopdracht van het sociaal werk binnen een ‘postpolitieke’ samenleving.
 • Kern van het concept en variatie in benaderingen: dialoog, strijd, subpolitiek en bewustwording.
 • Perspectieven op emancipatie van deelnemers.
 • Methodische inzichten en vaardigheden in politiserend werken.

Voor dit postgraduaat bundelden vier partner­instellingen (Artevelde­hogeschool, HOGENT, Howest en UGent) hun expertise.

Sterk sociaal werk

De Sociaalwerkconferentie 2018 en het daaruit voortvloeiende Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk schoof politisering uitdrukkelijk naar voren als kernopdracht, gezien de vaststelling dat deze (ook internationaal) onder druk staat en sociaal werk dreigt verengd te worden tot een ‘technisch’ antwoord op individuele problemen. Als tegenbeweging worden praktijken en opleidingen sociaal werk dus aangezet om deze politiserende opdracht terug te versterken. De huidige crisis maakt deze opdracht nog urgenter.

Hoewel er een duidelijk draagvlak is om deze opdracht op te nemen, stellen we internationaal en in Vlaanderen vast dat er in de praktijk duidelijk nood is aan kennis over de wijze waarop dit kan worden onderbouwd en gerealiseerd. Deze opleiding wil daartoe bijdragen.

Praktische info.

inhoud

Het programma bestaat uit vijf modules:

 • Module 1: Politisering als kernopdracht van het sociaal werk (3 studiepunten)
 • Module 2: Politiserend methodisch handelen (5 studiepunten)
 • Module 3: Emancipatie in politiserend werk (3 studiepunten)
 • Module 4: Benaderingen van politisering (5 studiepunten)
 • Module 5: Integratie: praktijkatelier (4 studiepunten)

Neem een duik in de gedetailleerde programmabeschrijving.

Wil je het rustiger aan doen? We hebben enkele modules die je afzonderlijk als bijscholing kan volgen. Aan jou de keuze.
Raadpleeg je module-opties onder de rubriek "Wat zal je leren?"

 

locatie

De locatie roteert tussen de partnerinstellingen Arteveldehogeschool, HOGENT, Howest en UGent.

Voor 2022-2023:

Campus Dunant - Dunant 2, 9000 Gent

Leslokaal 3.5. (Campus van de Master Sociaal Werk UGent)

prijs

1500 euro

Recente alumni (max. 3 jaar) uit de partnerinstellingen, betalen 1200 euro.

studieomvang en studieduur

Het postgraduaat duurt één jaar (deeltijds) en de opleiding omvat 20 studiepunten.

inschrijven

Registreer tijdig, plaatsen zijn beperkt→

Om een vruchtbare uitwisseling tussen theoretische perspectieven en praktijkverkenning te bevorderen, is het aantal deelnemers gelimiteerd.

data 2022-2023

Het programma bestaat uit 20 studiepunten en loopt met een veertiendaags ritme op donderdagen vanaf 29 september 2022 tot 22 juni 2023, telkens van 9 uur tot 17 uur.
Consulteer hier het gedetailleerd kalenderoverzicht.

 • donderdag 29 september
 • donderdag 13 oktober
 • donderdag 27 oktober
 • dinsdag 10 november
 • donderdag 17 november
 • donderdag 1 december
 • donderdag 15 december
 • donderdag 12 januari
 • donderdag 26 januari
 • donderdag 16 februari
 • donderdag 2 maart
 • donderdag 16 maart
 • donderdag 30 maart
 • donderdag 20 april
 • donderdag 27 april
 • donderdag 4 mei
 • donderdag 18 mei
 • donderdag 25 mei
 • donderdag 1 juni
 • donderdag 15 juni
 • donderdag 22 juni

 

Het postgraduaat is een initiatief van de Associatie Universiteit Gent, ingericht door de vier partnerinstellingen (Arteveldehogeschool, HOGENT, Howest en UGent).

Contact

Luc De Droogh
luc.dedroogh@hogent.be

Op jouw maat

Lukt het niet om je voor de hele opleiding te engageren? Heb je eerder interesse in specifieke onderdelen? We hebben enkele modules die je afzonderlijk kan volgen. 

Bekijk de opties onder de rubriek "Wat zal je leren?" →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Sociaal werk

In de bachelor sociaal werk verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om later als sociaal werker aan de slag te gaan. Na een brede vorming kies je in het derde jaar uit …

Sociaal werk in afstandsonderwijs

Sociaal werk kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studie­materiaal is aangepast voor …

Verkort traject sociaal werk
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd (afhankelijk van de studiebelasting …
Human Resources Management

Deze praktijk- en project­gerichte dagopleiding HRM leidt je op tot startklare hr-professional, technisch sterk en multi-inzetbaar vanuit een duurzame visie op de maatschappelijke …