Facebook Pixel Betonstop - Hogeschool Gent
Foto Betonstop

Betonstop 2020-2040.

B

Betonstop 2020-2040.

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door onze moderne samenleving terug te dringen tot 0 ha. Deze stand-still in bijkomende ruimte inname wordt ook wel de betonstop genoemd. Daarna dient alle ontwikkeling binnen de reeds ingenomen ruimte plaats te vinden.

Om de ruimteneutraliteit concreet te kunnen realiseren, is een afbouw van de verdere ruimte-inname vereist, waar deze momenteel nog 5 à 6 ha per dag bedraagt. Dit impliceert een graduele reductie van de juridisch erkende maar ongebruikte en overtollige bouwgronden. Gezien de juridische bestemming van deze gronden, mag verwacht worden dat de neutralisatie van dit grondaanbod aanzienlijke eisen tot planschadevergoeding met zich zal mee brengen.

Wat gaan we doen?

De doelstelling van het onderzoeksproject is om op basis van GIS-analyse en vastgoedwaardering een concreter beeld te krijgen van de problematiek van de bouwshift. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van de gronden die onder druk staan en door middel van een ruimtelijke en financiële simulatie van de afbouw aan bijkomend ruimtebeslag.

Hoe gaan we dat doen?

De centrale onderzoeksvragen van het onderzoeksproject luiden: waar in Vlaanderen staat hoeveel ruimte onder bebouwingsdruk? Hoeveel kost de bouwshift als we focussen op het behoud van de meest waardevolle delen van de open ruimte? Is dan een meer pragmatische bouwshift haalbaar en betaalbaar? Welke instrumenten zouden daartoe ingezet kunnen worden?

Aan de hand van een reeks onderzoeksrapporten zullen de resultaten van het project gepubliceerd worden. In het eerste rapport wordt dieper ingegaan op de analyse van het ruimtebeslag en het risico op bijkomend ruimtebeslag.

Ruimtebeslagrisico

Lees en download het eerste rapport hier.

Meer info

kaart van het ruimtebeslag-risico van 60.000 ha in Vlaanderen 2020

Het ruimtebeslagrisico van 60.000 ha, Vlaanderen 2020

Blijf op de hoogte!

Meld je aan op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van elk nieuw onderzoeksrapport.

Aanmelden

Maak kennis
met onze experten.

Peter Lacoere

Projectcoördinator
peter.lacoere@hogent.be

Oscar Zurita Hurtado

Projectmedewerker
oscarjose.zuritahurtado@hogent.be

Guy Engelen

Copromotor
guy.engelen@hogent.be

Cornelis Stal

Copromotor
cornelis.stal@hogent.be

Mieke Paelinck

Copromotor
mieke.paelinck@hogent.be

Onze partners.

  • Departement Omgeving
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  • VITO Landgebruik
  • KU Leuven, Faculteit Architectuur
  • Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning