Facebook Pixel Bewindvoering - Hogeschool Gent
Foto Bewindvoering

Bewindvoering.

B

Bewindvoering.

"Een bewindvoerder biedt binnen een juridisch kader hulp aan mensen die om een psychische of fysieke reden niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun persoon of over hun goederen."

Bewindvoering. Praktische gids anno 2021.

Wanneer mensen niet (meer) in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen, kan er specifieke hulp nodig zijn. Voor deze mensen kan de aanstelling van een bewindvoerder een oplossing bieden. Een bewindvoerder biedt binnen een juridisch kader hulp aan mensen die om een psychische of fysieke reden niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun persoon of over hun goederen. 

De wetgever voorziet op heden in één mogelijk beschermingsstatuut, in vervanging van alle voorheen bestaande statuten (voorlopig bewind, verlengde minderjarigheid, verkwisters en gerechtelijk onbekwaam verklaarden), namelijk 'het bewind'. 

Het uitgangspunt van de wetgever is dat mensen zo zelfstandig mogelijk hun leven moeten kunnen blijven leiden. De wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen deze mensen nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben zij bijstand nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? 

“Bekwaamheid is de regel, onbekwaamheid de uitzondering.”

Daarnaast is het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de bescherming op maat te maken van de beschermde persoon. Daarom heeft de wetgever een breed en flexibel juridisch kader in het leven geroepen dat de vrederechter geval per geval kan invullen om aan de specifieke noden van de te beschermen persoon tegemoet te komen. Dit kan gaan van bijstand tot vertegenwoordiging – tijdelijk of voor onbepaalde duur – over de goederen, over de persoon of over beide. De minst ingrijpende maatregel geniet de voorkeur. 

Eveneens heeft de wetgever met dit beschermingsstatuut de bedoeling om bij voorrang mensen uit de onmiddellijke omgeving van de beschermde persoon als bewindvoerder aan te stellen.   Met deze praktische gids is het de bedoeling om voor enkele betrokken actoren binnen het bewind een algemeen en helder kader te schetsen van het thema bewindvoering met aansluitend een praktisch overzicht van hun rol binnen het bewind.

Downloads.

Download de praktische gids Bewindvoering en lees alles over uzelf beschermen voor later, rechtelijke bescherming en de verschillende actoren binnen het bewind.

Download de gids (pdf)

Downloads.

Download de praktische gids Bewindvoering en lees alles over uzelf beschermen voor later, rechtelijke bescherming en de verschillende actoren binnen het bewind.

Download de gids (pdf)

Maak kennis
met onze experten.

Nathalie Vandenbussche

nathalie.vandenbussche@hogent.be