Facebook Pixel Bread2B - Hogeschool Gent
Foto Bread2B

Bread2B.

B

Bread2B.

Jaarlijks gaat een derde van ons voedsel verloren. Ook brood wordt vaak verspild. De hoofddoelstelling van dit project was om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren aan de hand van een duurzaam valorisatietraject in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten.

 

Zelf aan de slag?

Al onze tips en onderzoeksresultaten voor bakkers en supermarkten kan je terugvinden in deze infofiches.

Brouwers en stokers kunnen hier terecht voor praktische handvaten over hoe je aan de slag kan gaan met broodverliezen.

Bread2B- Duurzame valorisatie van
broodverlies in bakkerij en brouwerij

Ondanks preventiemaatregelen hebben bakkerijen en retailers broodverlies. Broodresten kunnen worden omgezet in hoogwaardige producten voor menselijke consumptie, maar dat proces kent een aantal moeilijkheden (traceerbaarheid, etikettering, allergenen, economische haalbaarheid, voedselveiligheid, logistiek en duurzaamheid).

Binnen dit project werd broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten in kaart gebracht. Bestaande initiatieven, literatuur en wetgeving werden geïnventariseerd. Via casestudies werd nagegaan hoe bedrijven broodverlies voedselveilig kunnen verzamelen, triëren en opslaan. In het bakkerij- en brouwerijlaboratorium werd onderzocht welke bewerkingen op 'verloren' brood zinvol zijn met oog op toepassing in bier en bakkerijproducten. Er werden biersoorten en bakkerijproducten op testschaal geproduceerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Resultaten werden omgezet in de industriële praktijk. Elk deelonderzoek werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd: technologisch, het wettelijk kader, duurzaamheid, logistiek en economisch.

Bread2B is een multidisciplinaire samenwerking van experten in voeding, brouwerijtechnologie, commerciële economie en ondernemerschap van HOGENT. Dit project gebeurde in samenwerking met Universiteit Gent, vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid.

Consumenten en bakkers
aan het woord.

Hoe staat de consument tegenover bier gebrouwen met broodoverschotten? Welke broodverliezen zijn er in bakkerijen en wat zijn de oorzaken hiervan? En is er bereidheid om hiermee aan de slag te gaan?

Supply chain scenario's.

Wat is de financiële impact van verschillende supply chain scenario's?

Wettelijke spelregels.

Wat zijn de wettelijke spelregels bij de valorisatie van broodverliezen in bakkerij en brouwerij?

Bread2B

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Bread2B

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Dana Vanderputten

09 243 24 76
dana.vanderputten@hogent.be

Freek Van Baelen

freek.vanbaelen@hogent.be

Ingrid De Leyn

ingrid.deleyn@ugent.be

Johannes Feys

Marlies De Corte

 

Melissa Camerlinck

09 243 28 06
melissa.camerlinck@hogent.be

Jessika De Clippeleer

jessika.declippeleer@hogent.be

Katrijn Cierkens

katrijn.cierkens@hogent.be

Katrien Cobbaut

katrien.cobbaut@hogent.be