Facebook Pixel Bread2B - Hogeschool Gent
Foto Bread2B

Bread2B.

B

Bread2B.

Jaarlijks gaat een derde van ons voedsel verloren. Ook brood wordt vaak verspild. De hoofddoelstelling van dit project is om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren aan de hand van een duurzaam valorisatietraject in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten.

Bread2B- Duurzame valorisatie van
broodverlies in bakkerij en brouwerij

Ondanks preventiemaatregelen hebben bakkerijen en retailers broodverlies. Broodresten kunnen worden omgezet in hoogwaardige producten voor menselijke consumptie, maar dat proces kent een aantal moeilijkheden (traceerbaarheid, etikettering, allergenen, economische haalbaarheid, voedselveiligheid, logistiek en duurzaamheid).

Binnen dit project wordt broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten in kaart gebracht. Bestaande initiatieven, literatuur en wetgeving worden geïnventariseerd. Via casestudies wordt nagegaan hoe bedrijven broodverlies voedselveilig kunnen verzamelen, triëren en opslaan. In het bakkerij- en brouwerijlaboratorium wordt onderzocht welke bewerkingen op 'verloren' brood zinvol zijn met oog op toepassing in bier en bakkerijproducten. Er worden biersoorten en bakkerijproducten op testschaal geproduceerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Resultaten worden omgezet in de industriële praktijk. Elk deelonderzoek gaat gepaard met een economische analyse, logistieke analyse en duurzaamheidsanalyse.

Bread2B is een multidisciplinaire samenwerking van experten in voeding, brouwerijtechnologie, commerciële economie en ondernemerschap van HOGENT. Dit project gebeurt in samenwerking met Universiteit Gent, vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid.

Bread2B

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Bread2B

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Dana Vanderputten

09 243 24 76
dana.vanderputten@hogent.be

Freek Van Baelen

freek.vanbaelen@hogent.be

Ingrid De Leyn

ingrid.deleyn@ugent.be

Johannes Feys

johannes.feys@hogent.be

Marlies De Corte

marlies.decorte@hogent.be

Melissa Camerlinck

09 243 28 06
melissa.camerlinck@hogent.be

Jessika De Clippeleer

jessika.declippeleer@hogent.be

Katrijn Cierkens

katrijn.cierkens@hogent.be

Katrien Cobbaut

katrien.cobbaut@hogent.be