Facebook Pixel Cohousing - Hogeschool Gent
Foto Cohousing

Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht.

C

Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht.

"Het dringt al een tijdje tot de Vlaming door: de woondroom waarvan de alleenstaande verkavelingsfermette de afspiegeling was en is, heeft zijn beste tijd gehad."

Peter Camp, Wonen in de 21e eeuw

Samenhuizen of gemeenschappelijk wonen is een nieuwe woonvorm die sinds een vijftiental jaren, ook in België, veel aandacht krijgt. In een tijd die gekenmerkt wordt door een drastische bevolkingsgroei, aan de ene kant, en een toenemende vergrijzing en gezinsverdunning aan de andere kant, neemt ook de druk op de huizenmarkten bijzonder sterk toe.

Tezelfdertijd, en in het zog hiervan, is er onder de bevolking een manifeste vereenzaming opgetreden die allerminst beperkt blijft tot één specifieke leeftijdsgroep. Men kan aldus niet meer om de vaststelling heen, ook niet in het politieke landschap, dat de beschikbare ruimtes optimaler moeten worden benut door resoluut in te zetten op innoverende en meer flexibele woonconcepten, waarin ruimte-efficiëntie systematisch gekoppeld wordt aan sociale cohesie en burgerparticipatie.

"Ons versplinterde landschap is
onbetaalbaar
geworden."

Leo Van Broeck 
Vlaams Bouwmeester.

"Ons versplinterde landschap is
onbetaalbaar
geworden."

Leo Van Broeck 
Vlaams Bouwmeester.

Maak kennis
met onze experten.

Anne Remerie

Anne is lector en coördinator van de afstudeerrichting rechtspraktijk binnen de opleiding bedrijfsmanagement van HOGENT. Daarnaast is zij advocaat aan de balie Gent.

anne.remerie@hogent.be

 

Philippe Thion

Philippe heeft lange tijd aan de Universiteit Gent en de K.U. Brussel gewerkt als onderzoeker. Hij is ook master of laws in de rechtsfilosofie (2004). Naast zijn werk als lector aan HOGENT is hij ook advocaat aan de balie Gent.

philippe.thion@hogent.be

 

Nathalie Vandenbussche

Nathalie heeft gewerkt als advocaat en onderzoeker aan HOGENT. Ze is ook lector aan HOGENT en docent aan Syntra West.

nathalie.vandenbussche
@hogent.be