Facebook Pixel DReMBa - Hogeschool Gent
Foto DReMBa

DReMBa.

D

DReMBa.

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om sneller te kunnen inspelen op allerlei vormen van abiotische stress waar de landbouwproductie mee te maken heeft. 

DReMBa- Gebruik van DNA merkers om droogteresistentie & kwaliteitskenmerken in te bouwen bij zomergerst.

Toenemende droogte en waterschaarste zijn niet langer voorspellingen maar vaak reeds realiteit in landbouwproductiegebieden. Om snel in te spelen op deze vorm van abiotische stress, is klassieke veredeling niet snel en flexibel genoeg. Het gebruik van merkers kan een tool zijn om het veredelingsproces te versnellen, maar het kan ook op plantkundig gebied de inzichten in droogterespons verbreden.

In dit project worden potproeven en veldproeven uitgevoerd op een diverse genenpoel: gaande van wilde en droogtetolerante gerst tot hoogproductieve brouwgerstcultivars. Binnen deze proeven worden droogteregimes gecombineerd met bijkomende biotische en abiotische parameters. 

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn plantaardige productie.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn plantaardige productie.

Maak kennis
met onze experten.

Bram Marynissen

09 243 24 09
bram.marynissen@hogent.be