Facebook Pixel Belevingszoekende Bianca - Hogeschool Gent
Foto Belevingszoekende Bianca

Belevingszoekende Bianca.

B

Belevingszoekende Bianca.

Bianca (37j) woont samen met haar vriend in Mol en heeft twee kinderen in de lagere school. Bianca heeft een bachelor in de communicatiewetenschappen maar vond daar haar ding niet in. Na enkele jobs als winkelbediende schoolde ze zich bij en werkt ze nu als schoonheidsspecialiste. Ze bewaakt wel dat ze nog voldoende tijd heeft om bezig te zijn met de kinderen en haar hobby’s.

Zo volgt ze workshops, is ze graag creatief bezig en volgt ze wekelijks yoga met vriendinnen. Daarnaast kijkt ze ook met plezier naar series op Netflix en gaat ze twee keer per week hardlopen, liefst met wat muziek erbij. Ze speelt graag spelletjes met haar gezin en brengt de kinderen ook naar hun hobby’s. Op hun school is ze betrokken in de oudervereniging.

Veel van wat ze doet post ze op sociale media, vooral Instagram en Facebook. Haar smartphone is haar trouwe metgezel die ze gebruikt voor haar werk, ontspanning, sociaal contact en het bekijken van nieuws.

Voor haar job volgt ze ook de lokale kranten en ze leest verschillende tijdschriften. Ze praat graag met haar klanten over koetjes en kalfjes maar vermijdt liefst discussies. Als zelfstandige stemde ze vorige verkiezingen voor Open VLD.

Hoe communiceren?

 • Bianca voelt zich meer aangesproken als de communicatie afgestemd is op haar leeftijd, geslacht en levensstijl. Spreek haar dus aan over zaken waar ze zelf mee bezig is: kinderen, de combinatie werk-gezin,… Hoe meer op maat je kan communiceren, hoe hoger de geefkans. Je mag haar ook aanspreken nadat ze gegeven heeft om haar beter te leren kennen.
 • Zorg dat je website leesbaar is op alle mogelijke toestellen (pc, tablet en smartphone).
 • Wees enthousiast in je boodschap maar niet opdringerig. Hoe meer ze jouw passie kan voelen hoe beter. Als je het geven ook nog eens kan delen via sociale media is dat een extra stimulans voor Bianca. Kernachtige en vluchtige acties die gedeeld kunnen worden, spreken haar aan. Zeker als ze het gevoel heeft deel te zijn van het verhaal op die manier. Ga niet te diep in op de inhoud maar wees kort en concreet met veel dynamiek en enthousiasme en zet in op beleving. Hoe populairder je actie, hoe sterker het zal werken voor Bianca.
 • Als Bianca zelf mee kan ervaren, versterkt dit haar betrokkenheid. Dit kan bvb door een inleefreis, getuigenissen, een rondleiding in de organisatie,…
 • Heb het ook over de donateur zelf: hoeveel zijn er nog, bedank haar en geef aan wat je dankzij haar hebt kunnen doen. Als je ook het lokale kan gebruiken, bvb zoveel mensen in Mol hebben al gegeven,… verhoogt dat nog eens de geefkans.
 • Gebruik in je communicatie echte personen, kinderen en dieren. De verhalen moeten authentiek en echt zijn. Als je zaken wil verkopen, werken dingen die gemaakt zijn door de doelgroep het best.
 • Bianca is gevoelig voor de huidige samenlevingscrisissen. Speel daarom in op de actualiteit, zeker als er een grote gekende crisis is. 
 • Als je advertenties wil gebruiken, doe dit dan vooral in papieren kranten en op sociale media.
 • Bianca wil weten wat er gebeurt met haar gift en wil een nieuwsbrief en jaarverslag krijgen.

Geefgedrag

 • Bianca geeft ongeveer 30 euro. Ze geeft minder vaak dan andere persona’s maar is loyaal in haar steun. Ze beslist zonder overleg met haar partner of ze geeft of niet en heeft meer gegeven omwille van corona.
 • Een fiscaal attest is haar minder bekend en interesseert haar weinig.
 • Ze is zeker ook bereid om goederen te schenken naast financiële steun. Als ze niet geeft, is het omdat het financieel niet kan.
 • Ze kan wel comfortabel leven en is optimistisch over de toekomst. Samen met haar partner heeft ze een netto-inkomen van ongeveer €4000. De ene maand kunnen ze al beter sparen dan de andere.
 • Bianca geeft wanneer ze persoonlijk aangesproken wordt, liefst door iemand die ze kent maar ook vanuit de organisatie. Vooral het enthousiasme is belangrijk om haar te overtuigen. De aanstekelijkheid van iemands enthousiasme is zelfs belangrijker dan de inhoud van de geefvraag. Zeker als het ook nog iemand is die ze kent, zal ze niet twijfelen om te geven. Ze heeft niet graag deur-aan-deur en straatwerving maar het doet haar wel geven.
 • Ze is graag persoonlijk betrokken bij het goede doel, dat verhoogt haar geefgedrag. Ze neemt dan ook graag deel aan evenementen. Zo heeft ze het gevoel het steunen van een organisatie echt mee te beleven. Je kan haar vooral overtuigen te geven op evenementen met doe- en/of familiale activiteiten. Ook acties met een hoge populariteit en zichtbaarheid  zoals Rode neuzendag en de Warmste Week kunnen op haar steun rekenen. 
 • Daarnaast geeft ze ook via technologie door acties op sociale media, sms-acties en via de website.
 • Ze betaalt lidgeld, vooral om te kunnen tonen dat ze ergens lid van is. Ook de verenigingen waar de kinderen deel van uitmaken, steunt ze.
 • Ga geen direct mail gebruiken, de kans is klein dat ze je brief zal openen. Ook collectebussen spreken haar absoluut niet aan.
 • Zorg dat je bedanking oprecht en enthousiast overkomt. Het kunnen zien van een glimlach op het gezicht van de begunstigden of een gelukkige blik in hun ogen geeft haar een goed gevoel.

Wat vindt zij belangrijk in een organisatie?

 • Participatie. Bianca vindt het belangrijk dat ze mee deel uitmaakt van het verhaal. Dit werkt voor haar het beste via evenementen. Zeker wanneer deze afgestemd zijn op haar interesses en leefwereld.
 • Relevantie. Bianca vindt het belangrijk dat een organisatie mee is met haar tijd en inspeelt op de actualiteit. 
 • Betrouwbaarheid. Ze wil weten wat er met haar gift gebeurt. 
 • Authenticiteit en echtheid. Leg de focus niet op het bedrag dat je wil ophalen maar wel op waarom de gift belangrijk is. 
 • Enthousiasme. Het moet voor Bianca overkomen dat er passie is over het werk van de organisatie.

Waarom geeft ze?

 1. Er is transparantie over de besteding van de middelen.
 2. Ze wil meebouwen aan een betere wereld en liefst in haar lokale gemeenschap. Bianca voelt zich lid van haar gemeenschap en wil zich daar ook voor inzetten. Ze vindt dat je als burger mee verantwoordelijk bent voor de samenleving en je deze goed moet nalaten voor de volgende generatie. Ze voelt zich echter niet vertrouwd met mensen aan de andere kant van de wereld.
 3. Er worden eerlijk fouten toegegeven.
 4. Ze gelooft in de deskundigheid van de organisatie. Dat kan je versterken door haar uit te nodigen voor een rondleiding of evenement in je organisatie. Ook de successen tonen via getuigenissen zal haar geefgedrag stimuleren.
 5. Ze kan het jaarverslag openbaar vinden. Dat wil niet zeggen dat Bianca dit ook effectief zal lezen, maar het moet voor haar wel mogelijk zijn.
 6. Ze voelt zich persoonlijk betrokken. Dat kan ook een reden zijn waarom ze het liefst lokale organisaties steunt en de grootte er voor haar niet toe doet. Het sluit ook aan bij het feit dat ze sneller geeft als iemand die ze kent haar vraagt om te geven.   

“Maak me deel van het verhaal, nodig me uit om samen te beleven.”

Voorbeeldactie

Bianca werd uitgenodigd door haar buurman om kaarten te kopen van een lokaal spaghetti-evenement dat geld ophaalt om een asiel te helpen dat zwaar getroffen werd door de watersnood. De buurman vertelt enthousiast over zijn zoon die in een getroffen gebied woont en al allerlei acties aan het opzetten is om getroffen mensen en organisaties te helpen. De actie van de buurman is bedoeld om het plaatselijke asiel dat zwaar getroffen werd, opnieuw op te knappen en van nieuw materiaal en voer te voorzien.

Terug naar het overzicht →