Facebook Pixel Urgente Ulrike - Hogeschool Gent
Foto Urgente Ulrike

Urgente Ulrike.

U

Urgente Ulrike.

Ulrike (46j) woont samen met haar man en kinderen in Merelbeke. Ze is vroedvrouw in een ziekenhuis in Gent. Ze doet haar job met veel passie en is in het ziekenhuis ook vakbonds­afgevaardigde. Doordat haar man ook werkt, kunnen ze samen comfortabel leven. Toch maakt ze zich soms wel zorgen over de toekomst.

Ulrike is een heel betrokken moeder die er graag met haar gezin op uit trekt, het liefst de natuur in. Ze maakt zich dan ook zorgen om het klimaat en stemde de vorige verkiezingen op Groen en Vooruit. In haar vrije tijd gaat ze graag iets gaan eten en drinken met haar vriendinnen.

Ze houdt contact met iedereen via sociale media. Ze is geen grote lezer maar volgt wel het nieuws via haar computer, smartphone en tablet. Meestal kijkt ze naar Een maar ook via sociale media kan ze het nieuws opvolgen. Als ze al eens een krant koopt, is dat vooral Het Laatste Nieuws en als ze een tijdschrift leest zal dit eerder Humo zijn. 

Hoe communiceren?

 • Spreek Ulrike zo persoonlijk mogelijk aan. Dit kan zijn door iemand die ze kent maar ook door een fondsenwerver zelf. Ulrike is geen fan van straatwerving maar het persoonlijk aanspreken doet haar wel geven.
 • Zorg dat wanneer je haar aanspreekt je concrete informatie kan geven en benadruk de nood en urgentie van haar gift. Als Ulrike voelt en ziet dat er een dringende nood is, spreekt haar dat enorm aan.
 • Geef haar aan wat je met de gift gaat doen en hoe dat inspeelt op de noden die er zijn.
 • Ulrike wil echte personen zien als je beeldmateriaal gebruikt.
 • Ulrike zal ook naar je evenementen komen. Als je daar een combinatie kan maken tussen familiale en natuuractiviteiten, speel je in op haar interesses.
 • Je kan Ulrike bereiken via online kranten (Het Laatste Nieuws of het Nieuwsblad), sociale media en je website. Ook daar wordt ze vooral aangesproken door boodschappen waar de urgentie duidelijk en concreet gemaakt wordt. Ze wordt eerder aangesproken door echte nieuwsberichten. Op televisie kan dit best op Een en dan op VTM. Gebruik geen advertenties, het moet echt nieuws zijn. Probeer haar ook niet te bereiken via radio, e-mail of papieren kranten.
 • Zorg dat op je website duidelijk is wat je doet voor welke noden. Zo kan Ulrike na het lezen over een crisis je online vinden als een organisatie die daar op inspeelt.
 • Ulrike wil ook je nieuwsbrief en jaarverslag krijgen. Niet om dit kritisch te analyseren want Ulrike staat niet achterdochtig t.o.v. goede doelen.

Geefgedrag

 • Ulrike geeft rond de 35 euro maar je kan haar met een fiscaal attest tot 40 euro krijgen. Ze heeft ook meer gegeven toen in 2020 de aftrek op 60% stond.
 • Ulrike steunt op dit moment meestal financieel maar zou nog meer willen betrokken worden door goederen te schenken of vrijwilligerswerk te doen. Durf haar dus meer vragen dan enkel geld.
 • Ulrike heeft vertrouwen in goede doelen en steunt er enkele vast. 
 • Ze gaat sneller geven als ze zich persoonlijk betrokken voelt bij de organisatie, spreek haar dus aan op haar interesses of belangrijke zaken uit haar leven. Als je haar persoonlijke interesse ook kan koppelen aan een crisis, dan verhoogt dit haar geefbedrag.
 • Spreek haar liefst persoonlijk aan, zowel door bekenden als door de organisatie.
 • Ze geeft ook  op eigen initiatief. Mogelijks als ze  in de media iets leest over een crisis, zoekt ze zelf wie ze kan steunen. Alleen moet het actueel zijn want advertenties werken niet voor haar. Ook direct mail werkt niet voor haar.
 • Ze doet liefst een online betaling maar wil ook een sms sturen. 
 • Als Ulrike moet kiezen zal ze eerder een lokale organisatie steunen maar als de urgentie groot is, kan dat zeker ook een internationale organisatie zijn.
 • Als ze niet heeft gegeven dan komt dat meestal doordat ze financieel niet kon maar ook doordat ze geen aansluiting vond bij het goede doel of er niet aan gedacht had.
 • Maak je bedankingen persoonlijk en geef concreet aan waar haar gift een verschil maakte. Je kan dit combineren met iets persoonlijks zoals een persoonlijke brief of kaartje, een tekening, …

Wat vindt zij belangrijk bij een organisatie?

 • Transparantie en fouten durven toegeven. Zet dan ook je jaarverslag online. Ulrike heeft een goed vertrouwen in de goede doelen en dit kan dat ondersteunen. Ze wil het gevoel hebben dat de organisatie betrouwbaar is.
 • Professionaliteit. Toon concreet aan hoe je te werk gaat. Dit kan haar overtuigen om wanneer de hulp dringend is, dat je organisatie geschikt is om te steunen. Ook het inschakelen van experten zoals dokters die vrijwillig werken, kan hierbij helpen.
 • Duidelijk en authentiek de bereikte successen meegeven. Gebruik daarvoor getuigenissen van je begunstigden.
 • Een overzichtelijke website waarop je makkelijk kan geven.
 • De organisatie hoeft haar niet extra te betrekken. Ulrike wil enkel financieel steunen.

Waarom geeft ze?

 1. De organisatie is transparant over de bestede middelen en durft fouten toe te geven. 
 2. Ze wil bijdragen aan een betere wereld. Ze wil zorgen dat de volgende generatie het goed heeft. Ze voelt zich daar medeverantwoordelijk voor. Ze maakt zich dan ook zorgen over hoe het nu met de natuur en de samenleving gesteld is. Wanneer ze voelt dat er een grote urgentie en nood is om te steunen zoals bij grote hulp- en noodacties kan je op haar steun rekenen, zeker binnen de thema’s die haar na aan het hart liggen. Ulrike is intrinsiek gemotiveerd om te geven.
 3. Ze gelooft in de deskundigheid van de organisatie. Mogelijks bekijkt ze bij een crisissituatie wie er het meest efficiënt is om te steunen om ondersteuning te bieden tijdens de crisis.
 4. Ze kan eenvoudig een gift doen. Zeker in tijden van urgentie waar ze snel steun wil bieden, moet dit vlot en makkelijk gaan.
 5. Ze voelt dat de fondsenwerving op een professionele manier wordt aangepakt. Mogelijks staat dat bij haar symbool voor hoe de andere zaken in de organisatie aangepakt worden. En bij crisissen is efficiëntie belangrijk.
 6. Ze kan het jaarverslag openbaar vinden. Zorg dan ook dat je een overzichtelijke en actuele website hebt waar ze ook op de hoogte kan blijven over hoe ver het staat met de ondersteuning. Zorg dan ook dat je successen met een persoonlijke getuigenis gebruikt om haar vast te laten steunen.
 7. Ze voelt zich persoonlijk betrokken bij het goede doel. Ulrike toont graag haar sociaal engagement vanuit een betrokkenheid op haar medemens en de planeet. Als de hele buurt of haar netwerk steunt, zal ze dit ook doen. Ze vindt het ook maar normaal om te geven. 

“Toon me hoe ik mee kan werken aan een betere wereld.”

Voorbeeldactie

Ulrike zag via het journaal en via sociale media de oproep van een hulporganisatie om te geven voor de slachtoffers van de grote watersnood in ons land. Dit werd gecombineerd met schrijnende beelden van huizen onder water, mensen die alles kwijt waren,… Ulrike werd overtuigd omdat de organisatie aangaf waar ze het geld specifiek voor nodig hadden en hoe zij  snel hulp konden bieden.

Terug naar het overzicht →