Facebook Pixel Gesprekstoolkit - Hogeschool Gent
Foto Gesprekstoolkit

Gesprekstoolkit rond gender en migratie.

G

Gesprekstoolkit rond gender en migratie.

Gender, zeker in een context van migratie, is niet altijd of voor iedereen een gemakkelijk onderwerp om over de praten. Zoek je hier als begeleider, team of organisatie handvatten voor? In deze gesprekstoolkit worden methodieken en verhalen aangereikt om genderbeleving in een context van migratie zichtbaar en bespreekbaar te maken, met als doelstelling om reflectie, uitwisseling en verbinding rond deze thema’s te faciliteren.

Gespreksmethodieken worden aangevuld met digital stories. De korte digitale verhalen, gemaakt door vijf nieuwkomers die aan dit project meewerkten, brengen unieke ervaringen en perspectieven op genderbeleving in migratiecontext en kunnen een aanknopingspunt vormen voor uitwisselingen rond dit thema. Deze toolkit is flexibel te gebruiken in overeenstemming met beschikbare tijd en ruimte. 

Verdere verdieping of coaching?

Wil je op basis van de toolkit als begeleider, team of organisatie nog verdere verdieping of coaching op inhoudelijk of methodisch vlak? HOGENT biedt vorming en intervisie op maat aan. Neem contact op via sofie.vindevogel@hogent.be om samen de mogelijkheden te bekijken