Facebook Pixel Hemp4Circularity - Hogeschool Gent
Foto Hemp4Circularity

Hemp4Circularity.

H

Hemp4Circularity.

Hemp as a driver of circularity in the textile industry: from field to recycled fibre

Het Europese Interreg project Hemp4Circularity heeft tot doel “langvezelige” textielhennep op industriële schaal toe te passen in de Europese textielwaardeketen. Het project volgt een nieuwe aanpak die (1) de basis legt voor een veelbelovende opkomende sector, (2) de circulaire economie in de textielsector wenst te versterken en (3) de groei en onafhankelijkheid van Noordwest-Europese fabrikanten wil versnellen. Het project is gebaseerd op alle schakels in de verwerkingsketen van hennep en vlas voor textieltoepassingen, van de teelt tot het spinnen van de garens en de fabricage en recycling van stoffen, volgens de logica van de circulaire economie. Verder zet Hemp4Circularity in op het delen van kennis en expertise dankzij een transnationale samenwerking van bedrijven en belangenorganisaties uit 4 Noordwest-Europese landen.

Bekijk hier de website van het project.

Hemp as a driver of circularity in the textile industry: from field to recycled fibre

The European Interreg project Hemp4Circularity aims to apply "long fibre" textile hemp on an industrial scale in the European textile value chain. The project follows a novel approach that (1) lays the foundation for a promising emerging sector, (2) seeks to strengthen the circular economy in the textile sector and (3) accelerates the growth and independence of North-West European manufacturers. The project is based on all links in the processing chain of hemp and flax for textile applications, from cultivation to yarn spinning to fabric manufacturing and recycling, following the logic of the circular economy. Furthermore, Hemp4Circularity is committed to sharing knowledge and expertise thanks to a transnational collaboration of companies and interest groups from 4 North-West European countries.

View the project website here.

Blogposts.

Anne-Sophie

Veelbelovende resultaten voor de teelt en verwerking van textielhennep

De eerste resultaten uit seizoen 2023 belichten de uitdagingen en kansen van deze innovatieve vezel voor de waardeketen van textiel. Lees er alles over in deze blogpost. 

Anne-Sophie

Langevezelhennep telen: een bevraging onder landbouwers

Om het inzicht in hennep geteeld voor textieltoepassingen te verruimen worden praktijkgegevens verzameld. Landbouwers uit Frankrijk, België en Nederland worden daarom bevraagd aan de hand van een enquête. Lees alles over het plan van aanpak in deze blogpost. 

Joke Persyn

Terugblik op het hennepseizoen voor textiel

In maart 2023 werd het Interreg NWE-project Hemp4Circularity opgestart. Afgelopen zomer zaaiden we op verschillende locaties hennep in die opgevolgd werd door de partners uit de verschillende regio's.

 

Hemp4Circularity is een onderzoeksproject van AgroFoodNature en FTILab+.

Projectcoördinator HOGENT

Veronique Troch (AFN) en Alexandra De Raeve (FTILab+)

Projectmedewerkers

Katrien Vandepitte, Remy Devlaminck, Matthias Vercauteren, Simona Vasile, Sofie Vermeire, Jonas Van Rie

Budget

€3 811 323,42

Looptijd

23/03/2023 - 22/03/2026

Financier

Interreg Nort-West Europe

 


Partners

Valbiom, België
Inagro, België
HOGENT, België
Hyler, België
Libeo, België
LCBIO, Frankrijk
Safilin, Frankrijk
Alliance for European Flax-Linen & Hemp, Frankrijk
Delphy, Nederland
van de Bilt zaden en vlas, Nederland
Natuvalis, Duitsland