Facebook Pixel Herbiogras+ - Hogeschool Gent
Foto Herbiogras+

Herbiogras+

H

Herbiogras+

In een uniek veldexperiment vergelijken we verschillende technieken voor graslandherstel. Herstel van soortenrijk grasland is een werk van lange adem. De bodem moet armer en bloeiende kruiden moeten zich kunnen vestigen.

HerBioGras+ - Herstel van biodiverse graslanden:
ecosysteemdiensten onder de loep

Met Herbiogras+ bouwen we verder op het PWO-project Herbiogras. We volgen het graslandherstel nog drie jaar op en gaan dieper in op de ecosysteemdiensten die grasland kan leveren.

We meten de kwantiteit en kwaliteit van het maaisel voor gebruik als diervoeder, de koolstofopslag in de bodem en de aantrekkelijkheid voor bestuivers (als voedselbron) en recreanten (esthetische waarde).  

Herbiogras+.

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Herbiogras+.

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodnature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

An De Schrijver

09 243 28 13
an.deschrijver@hogent.be

Joos Latré

09 243 93 00
joos.latre@hogent.be

Margot Vanhellemont

09 243 28 13
margot.vanhellemont@hogent.be

Sien De Haes

09 243 28 13
sien.dehaes@hogent.be

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo