Facebook Pixel Herbiogras - Hogeschool Gent
Foto Herbiogras

Herbiogras.

H

Herbiogras.

Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en veroorzaken zo een achteruitgang van de habitatkwaliteit, waardoor een immense druk ontstaat op de natuur. De hoofddoelstelling van dit onderzoeksproject is het opzetten van praktijkgericht langetermijnonderzoek naar het herstel van biodiverse graslanden.

HerBioGras - Herstel van biodiverse graslanden:
de do's en don'ts voor beheerders

In een veldexperiment vergelijken we verschillende beheermaatregelen en herintroductietechnieken om soortenrijk grasland te herstellen. Percelen die gedurende korte of lange tijd in landbouwgebruik waren, vormen abiotisch én biotisch een struikelblok voor natuurherstel. Vaak is de concentratie fosfor in de bodem te hoog en zijn zaadbronnen van gewenste soorten afwezig. Soortenrijke graslanden zijn erg mooi en vormen een belangrijk habitat voor vele nuttige soorten (bv. bestuivers en plaagbestrijders). De Europese Unie heeft zich voorgenomen om de biodiversiteit tegen 2050 te herstellen. Vlaanderen moet de komende jaren de kwaliteit van de huidige natuurgebieden verbeteren én bijkomende natuur realiseren. Daarom is er vraag naar efficiënte hersteltechnieken.

Met dit experiment bekijken we welke hersteltechniek het haalbaarst is en leggen het verloop van het herstelproces vast in een timelapse. Met een toegankelijke veldgids en een studiedag willen we natuurbeheerders meer inzicht geven in de complexe problematiek en de haalbaarheid van herstel van biodiverse graslanden.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject van de onderzoeksgroep Plant en Groen binnen de onderzoekslijn Aanleg, ontwikkeling en beheer van (multi-)functioneel groen.

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject van de onderzoeksgroep Plant en Groen binnen de onderzoekslijn Aanleg, ontwikkeling en beheer van (multi-)functioneel groen.

Maak kennis
met onze experten.

An De Schrijver

09 243 28 13
an.deschrijver@hogent.be

Margot Vanhellemont

09 243 28 13
margot.vanhellemont@hogent.be

Partnerlogo Natuur en bos
Partnerlogo tuinbouwschool melle
Partnerlogo natuurpunt
Partnerlogo inverde
Partnerlogo instituut natuur- en bosonderzoek
Partnerlogo fornalab