Facebook Pixel Over het project - Hogeschool Gent
Foto Over het project

Invrivi. Insecten vriend of vijand?

I

Invrivi. Insecten vriend of vijand?

INVRIVI is een burgerwetenschapsproject waarin burgers en klassen onder de deskundige begeleiding van professionele wetenschappers, data verzamelen in het kader van natuurlijke plaagbeheersing van bladluizen.

Sfeerbeeld

 

Tijdens dit project willen de onderzoekers in kaart brengen welke boomsoorten en/of cultivars gevoelig zijn voor de plaag en welke niet. Iedereen met een boom in de tuin kan zich registreren om deel te nemen aan het project. Wie deelneemt, ontvangt een pakketje met het nodige materiaal (incl. veldgids nuttige insecten) en de instructies.

SfeerbeeldWaarom doen we dit?

Bomen spelen een belangrijke rol in het openbaar groen en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Jammer genoeg vormen ze soms een bron van ergernis wanneer ze door bladluizen gekoloniseerd worden die naast zuigschade ook honingdauw produceren. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze insecten is effectief maar brengt heel wat nadelen met zich mee op vlak van milieu en gezondheid en is bovendien verboden in het openbaar groen. Alternatieve, meer milieuvriendelijke manieren om de populaties onder controle te houden (zoals natuurlijke plaagbeheersing en het kiezen voor bladluisongevoelige bomen) dringen zich op. Dankzij de bijdrage van burgers zullen gegevens met betrekking tot de bladluisgevoeligheid en standplaats van verschillende bomen in Vlaanderen in kaart worden gebracht. Deze uitgebreide verzameling van gegevens zal de onderzoekers in staat stellen adviezen te formuleren rond bladluisgevoeligheid van boomsoorten/cultivars voor de hele groensector.

Daarnaast hopen we burgers en leerlingen bewust te maken van de vele diensten die insecten ons leveren zodat de volgende ontmoeting niet langer plaatsvindt met spuitbus in de aanslag. Door burgers en jongeren, actief te laten bijdragen aan dit onderzoeksproject verwachten wij bovendien dat dit project zal leiden tot een groeiende appreciatie voor wetenschap, onderzoek en technologie en tot een stijgende interesse in STEM-gerelateerde studierichtingen en toekomstmogelijkheden.


BEBLABO: BEheer van BLAdluizen op laanBOmen

SfeerbeeldHet BEBLABO-project is de grote broer van INVRIVI. BEBLABO is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek waarin wetenschappers op zoek gaan naar informatie over natuurlijke plaagbeheersing van bladluizen bij laanbomen. Samengevat heeft het PWO-voorstel twee grote onderzoeksdoelstellingen:

  1. Kennis verwerven rond het gebruik van natuurlijke vijanden als beheersingsstrategie voor bladluizen op (laan) bomen.
  2. Inzicht verwerven in de cultivargevoeligheid t.o.v. bladluizen van belangrijke laanboomsoorten in Vlaanderen.

De resultaten van dit project zullen de onderzoekers in staat stellen adviezen te formuleren rond bladluisgevoeligheid van boomsoorten/cultivars voor de hele groensector (boomkwekerijen, openbaar groen, …). Deze maatregelen zullen de hinder veroorzaakt door honingdauw sterk verminderen en leiden tot een meer duurzame en milieuvriendelijke groensector.