Facebook Pixel Lokaal brood - Hogeschool Gent
Foto Lokaal brood

Lokaal brood.

L

Lokaal brood.

Het project Lokaal Brood (HOGENT, 2019-2022) onderzocht de succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten). 

 

Bekijk hier de slotpublicatie

Lokaal Brood is een PWO (praktijkgericht wetenschappelijk)-onderzoek van HOGENT. Op verschillende manieren werden de succesfactoren onderzocht die bijdragen tot een duurzaam korte keten brood initiatief.

Het onderzoek heeft als doel om meerwaarde te creëren. Meerwaarde voor de landbouwer, die een eerlijke prijs voor zijn product ontvangt. Meerwaarde voor de molenaar, wiens ambacht weer in de kijker wordt geplaatst. Meerwaarde voor de warme bakker, die grote concurrentie ondervindt van de lange keten. En ook meerwaarde voor de consument, die een hoogstaand kwalitatief product op zijn bord krijgt, afkomstig van eigen bodem! Het onderzoek werd multidisciplinair aangepakt. Van akker tot bakker werden de succesfactoren in kaart gebracht.

Teelt
Na een screening van 170 baktarwe-rassen (80 winterrassen en 90 zomerrassen), werden het tweede en derde onderzoeksjaar 20 rassen onderzocht op het effect van teelttechniek en bodem.

Verwerking
Van de 23 rassen met het meeste potentieel werden de parameters rond maal- en bakkwaliteit in kaart gebracht.

Consumentenonderzoek
De doelgroep van korte keten brood werd in kaart gebracht door middel van een grootschalige enquête in Vlaanderen. De resultaten van deze enquête vormden de basis voor een clusteranalyse die de doelgroep voor korte keten brood mooi weergeeft.

Initiatieven
Kennis uit het eigen onderzoek en de vaststellingen op basis van case studies werden getoetst aan de praktijk aan de hand van verschillende korte initiatieven in Vlaanderen. Het resultaat zijn 4 initiatieven, verspreid over Vlaanderen, waarbij meer dan 40 lokale ondernemers betrokken waren.

Alle bevindindingen uit het onderzoek werden gebundeld in een slotpublicatie.

Ontdek onze dienstverlening →

LokaalBrood

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

LokaalBrood

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Evelien Van Bavegem

evelien.vanbavegem@hogent.be

Melissa Camerlinck

melissa.camerlinck@hogent.be

 

Freek Van Baelen

freek.vanbaelen@hogent.be

Joos Latré

joos.latre@hogent.be

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo