Facebook Pixel Lokaal brood - Hogeschool Gent
Foto Lokaal brood

Lokaal brood.

L

Lokaal brood.

Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen. Interessant voor landbouwers, molenaars en bakkers.

Lokaal Brood- Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem.

Bij korteketeninitiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes. Het identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is nodig. Er is ook een nood aan kennis omtrent teelt en bakkwaliteit van oude bakgranen. Hiermee zouden landbouwer, molenaar en bakker de juiste keuze kunnen maken naar soorten, verwerkingscondities en vermarkting.

Ketenbreed worden bestaande initiatieven onderzocht en wordt een platform gecreëerd voor korte-keten-broodinitiatieven. Een selectie van graanrassen wordt gescreend op vlak van teelt en verwerkingspotentieel en sensorisch deelonderzoek op de broden. Consumenten worden tevens betrokken in een grootschalig kwantitatief onderzoek. Drie nieuwe initiatieven van akker tot bakker fungeren als testcases om opgedane inzichten te toetsen.

Een publicatie zal de succesfactoren bundelen alsook de resultaten van de nieuwe initiatieven. Zij kan verder als leidraad voor de korteketenactoren dienen.

Meer info op lokaalbrood.be →

LokaalBrood

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

LokaalBrood

is een onderzoeksproject van het Onderzoekscentrum AgroFoodNature, dat handelt op het raakvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Maak kennis
met onze experten.

Frank Van Boxstael

09 243 28 06
frank.vanboxstael@hogent.be

Melissa Camerlinck

melissa.camerlinck@hogent.be

Evelien Van Bavegem

evelien.vanbavegem@hogent.be

Freek Van Baelen

freek.vanbaelen@hogent.be

Joos Latré

joos.latre@hogent.be

Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo
Partnerlogo