Facebook Pixel Ruminaai - Hogeschool Gent
Foto Ruminaai

Ruminaai.

R

Ruminaai.

Schapen en geiten zijn zeer populair op zorg- en kinderboerderijen en worden vaak ingezet in therapie, onderwijs en ontspanning. Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de mogelijke nadelige effecten op het dierenwelzijn. Het doel van dit onderzoeksproject is om een praktische tool te ontwikkelen om het welzijn van geiten en schapen op een zorgbedrijf te verbeteren. 

RUMINAAI: Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Tijdens dit project wordt het huidig niveau van dierenwelzijn op deelnemende zorgbedrijven ingeschat aan de hand van checklists, gedragsobservaties en stresshormoonbepalingen.

Het niveau van kennis van de werknemers in deze bedrijven rond het natuurlijk gedrag en de welzijnsbehoeften van schapen en geiten wordt nagegaan door focusgroep gesprekken en een enquête. Na identificatie van de voornaamste werkpunten worden maatregelen voorgesteld om het welzijn te verbeteren, rekening houdend met de kosten en het zorgdoel.

De deelnemende bedrijven worden begeleid in het toepassen van deze oplossingen. Na één jaar worden de welzijnsevaluaties herhaald om het effect van de maatregelen te kunnen documenteren. De verworven kennis wordt verspreid via een handboek, workshops en de oprichting van een dienstverleningsplatform rond dierenwelzijn in de zorg.

Onze dienstverleningen

  • Doorlichting en advies rond welzijn
  • Opleidingen rond diermanagement op leef- en kinderboerderijen
  • Opleiding ter plaatse voor werknemers van kinderboerderijen of andere geïnteresseerden
  • Jaarlijkse bijscholing rond diermanagement op zorg- en kinderboerderijen

Onderzoekslijn.

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn 'Dierenwelzijn in interventies met assistentie van dieren (AAI)'.

PWO-project

Maak kennis
met onze experten.

Bonnie Valgaeren

0494 98 70 58
bonnie.valgaeren@hogent.be

Désirée Maryns

09 243 28 17
desiree.maryns@hogent.be

Godelieve Meulemans

09 243 28 08
godelieve.meulemans@hogent.be

In de media.

“Geiten en schapen bijeen op de kinderboerderij? Slecht idee”: onderzoekers pleiten voor keurmerk

Artikel op VRT-nieuws over keurmerken voor kinderboerderijen.

Meer info →

Partnerlogo