Facebook Pixel WiSH - Hogeschool Gent
Foto WiSH

WiSH

W

WiSH

Met het onderzoeksproject WiSH werd de kwaliteit van woning en woonomgeving in Vlaamse sociale woonwijken onder de loep genomen. 

Met dit project wilden we de ervaringen van bewoners als eindgebruikers centraal zetten en een praktisch bruikbaar model ontwikkelen dat kan worden ingezet om de kwaliteit van sociale woonwijken integraal mee te nemen in ontwerp-, bouw- en beheersvraagstukken.

 

 

 

Aan de slag met het materiaal.

Er werd tijdens de looptijd van het project heel wat materiaal ontwikkeld waarmee je zelf aan de slag kan gaan. 

 

Anne-Sophie

Publicatie
In deze publicatie brengen we de resultaten van het onderzoeksproject samen. We zetten de bewoners en hun ervaringen centraal en reflecteren over bewonerspartcipatie in social e huisvesting. 

Anne-Sophie

WiSH-inlevingstool
'Het is hier goed wonen'. Een tool om samen te werken aan kwaliteitsvolle woningen en omgevingen in sociale huisvestingswijken. 

Joke Persyn

WiSH-scan
Een GIS-applicatie die verschillende databronnen bundelt en het mogelijk maakt om de ligging van sociale woningen af te toetsen aan omgevingsparameters.

Freek van baelen

WiSH-wandeling
De wandeling neemt je mee door het Oostendse Westerkwartier, een uniek geheel op vlak van stedenbouw, architectuur en sociale huisvesting.

 

"Wat ik zo sterk vind aan de resultaten van het WiSH-onderzoek is dat de verhalen van de bewoners zo centraal geplaats worden. Met de tool kan je daardoor sterk gaan inzetten op herkenning maar ook op oplossingen, en gaan nadenken vanuit verschillende niveaus en (beleids)actoren"

Eline Schmidt - Dienst Beleidsparticipatie - Stad Gent

 

Samen aan de slag. 

Ben je benieuwd naar ervaringen van wonen in een sociale woonwijk? Wat zijn voor bewoners bepalende factoren of determinanten voor woon- en omgevingskwaliteit? Zoek je naar een manier om samen met andere professionals werk te maken van 'goed' wonen in een sociale woonwijk? Contacteer ons voor een lezing of workshop.

 

 

Bewonersperspectief.

Maak hieronder kennis met enkele van de bewoners. Benieuwd naar meer? Beluister alle audioportretten hier

 

Contact

WiSH is een onderzoeksproject van onderzoekscentra eCO-CITY, Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit en Futures through Design.

Uitgevoerd door: Anna Barborini, Koen Van Damme, Marlies Marreel, Sven De Visscher, Annick Verstraete, Elke Denys, Minke Labarque, Pieter Foré en Nathan Hermans.

Foto 's : Jo Boonen