Facebook Pixel Zorglab - Hogeschool Gent

Welkom in het 360° Zorglab van het traject interprofessioneel onderwijs (TIPO), een fysieke en hoog­techno­logische plaats met drie multi-inzetbare ruimtes of ‘Labs’. Deze Labs staan ten dienste van studenten, lesgevers, onderzoekers en werkveld.  

De kern van het Zorglab is het creëren van een wisselwerking tussen disciplines enerzijds en tussen onderzoek, dienstverlening en onderwijs anderzijds. Toekomstige gezondheids- en welzijnsmedewerkers kunnen hier in een veilige omgeving niet-technische skills aanleren in een interprofessionele context.  

Tegelijk is het een ontmoetingsplaats voor onderzoekers en het werkveld om zich te professionaliseren of nieuwe methodieken te ontwikkelen die professionals ondersteunen in niet-technische skills. Wil jij bijvoorbeeld inzetten op goed teamwork met een efficiënte coördinatie of planning, gebruik makend van een duidelijke communicatie? Zijn jullie je als team bewust van de verschillende uitgangspunten van waaruit jullie werken? In het Zorglab kan je verschillende scenario’s ervaren als team en samen reflecteren over hoe jullie optimaal kunnen samenwerken. De aanwezige technologie en de flexibel aan te passen ruimtes laten toe om levensechte situaties uit te beelden en uitgebreid te oefenen.  

 

Meant is not said 
Said is not heard 
Heard is not understood 
Understood is not done.

Rall M, Gaba D. Human Performance and Patient Safety.

De verschillende ruimtes.

L


Lab 1

 

Huiselijke setting, woonkamer, met keukenblok, ook in te richten als vergaderruimte.

meer info →

L


Lab 2

 

Vergaderruimte, ook in te richten als klinische setting (incl. badkamer).

meer info →

L


Lab 3

 

Opnamestudio, ook te benutten als VR-ruimte.

 

meer info →

R


Regiekamer

 

Regiekamer met hoogwaardige beeldopnames.

meer info →

O


Ontvangstruimte

 

Ontvangst- en debriefingruimte.

meer info →

Contact.

Zie je opportuniteiten voor jouw organisatie? Dan zitten we graag met jou samen om te kijken op welke manier we kunnen samenwerken

Kernactiviteiten.


Onderzoek

Via toegepast wetenschappelijk onderzoek kan achterhaald worden welke onderwijs- en trainingsmethodieken werken maar kunnen we ook methodieken verfijnen en ontwikkelen om ze daarna via dienstverlening aan te bieden. Het toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt vanuit verschillende kanalen gevoed. Aan de ene kant verkrijgen we input uit het trainingscentrum zelf, aan de andere kant komt er input uit het werkveld met probleemstellingen uit de dagelijkse werking. Hiertoe zullen de professionals en cliënten als ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen in het aanleveren van situaties en handelingen waarvoor training nodig is. Tegelijkertijd kunnen handelingen van de student op vlak van non-technical skills geanalyseerd en gebruikt worden als onderzoeksmateriaal. De student zal ingezet worden om zelf actief praktijkgericht onderzoek te doen, hetgeen de onderzoekscompetenties aanscherpt.  

 • Face reader
 • Eye tracker
 • Virtual reality
 • Mogelijkheden tot integratie van artificiële intelligentie

Onderwijs

De infrastructuur van het Zorglab leent zich in het bijzonder tot het inzetten van observatietechnieken. Via de geluids- en beeldopnames kunnen complexe interacties en handelingen in beeld worden gebracht, die achteraf geanalyseerd worden. Een gekend probleem bij (participerende) observatie is het verlies van informatie, en selectieve perceptie en interpretatie door de observator.  

Indirecte observatie met opnameapparatuur kan hier deels aan tegemoetkomen. Bij het observeren van interacties kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht hoe lang elke partij aan het woord is, welke (lichaams)taal wordt gebruikt, hoe en in welke volgorde teamleden op elkaar inspelen, welke competenties worden ingezet….  

 • Videofeedback en simulatie met focus op niet-technische vaardigheden
 • Virtual reality
 • Opname educatief materiaal
 • Simulant (simbodies)
 • Vergadersimulaties

Dienstverlening

In het lab kunnen ook interviews of focusgroepen plaatsvinden in het kader van lopend onderzoek. Studenten, personeel en professionals uit het werkveld kunnen zich bekwamen in interviewvaardigheden, coachingstechnieken of andere non-technical skills door middel van videofeedback. Een mogelijke concrete doelgroep zijn bijvoorbeeld de deelnemers van de jaarlijkse vierdaagse navorming 'mantelzorgcoaches'. 

Resultaten die uit het toegepast wetenschappelijk onderzoek komen, dragen enerzijds bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Anderzijds zullen de bevindingen van het onderzoek via dienstverlening aangereikt worden aan het werkveld, waardoor zij hun skills met de faciliteiten van het lab verder verfijnen via levenslang leren.

 • Simulaties
 • Interprofessionele trainingen
 • Demodagen en workshops

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

REEKS IMPACT "Zorg en welzijn gaan in essentie over interactie tussen mensen"

Zoals je van een onderzoekscentrum dat zich 360° Zorg en Welzijn laat noemen, kan verwachten, bestrijkt het onderzoeksveld een waaier aan zorgaspecten. Maar het gaat evenzeer over de de …

De metamorfose van de opleiding verpleegkunde.

Recent beoordeelde de NVAO-accreditatie­commissie de kwaliteit van de bachelor­opleidingen verpleegkunde in Vlaanderen als positief. Dat is minder vanzelf­sprekend dan het lijkt, want …