Facebook Pixel Hoger onderwijs met een functiebeperking - Hogeschool Gent
Foto Hoger onderwijs met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking.

S

Studeren met een functiebeperking.

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale omgeving te creëren. Zo krijgen alle studenten gelijke kansen op onderwijs.

Studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen via deze pagina een aanvraag indienen voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen (bijvoorbeeld extra tijd voor examens, compenserende software voor studenten met dyslexie, mondelinge toelichting...) of begeleiding op maat (begeleiding bij plannen en organiseren, studiemethode, notities nemen, ...). Je kan rekenen op gerichte ondersteuning bij drempels op basis van jouw functiebeperking.

Erkenning functiebeperking

Voor de aanvraag van je erkenning functiebeperking moet je een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, ...) opladen met je HOGENT-account. Na goedkeuring van jouw attest word je uitgenodigd voor een aansluitend kennismakingsgesprek.

Om gebruik te maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen dien je uiterlijk op 1 december (voor semester 1), 1 mei (voor semester 2) of 15 juni (voor examenperiode 3) je aanvraag erkenning functiebeperking in te dienen.

Erkenning aanvragen

Bovenstaande link is alleen toegankelijk via een beveiligde VPN-verbinding en met je HOGENT-account

Erkenning functiebeperking

Voor de aanvraag van je erkenning functiebeperking moet je een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, ...) opladen met je HOGENT-account. Na goedkeuring van jouw attest word je uitgenodigd voor een aansluitend kennismakingsgesprek.

Om gebruik te maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen dien je uiterlijk op 1 december (voor semester 1), 1 mei (voor semester 2) of 15 juni (voor examenperiode 3) je aanvraag erkenning functiebeperking in te dienen.

Erkenning aanvragen

Attestering

Wie erkend wil worden als student met een functiebeperking, moet een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, … ) kunnen voorleggen. Beschik je niet over dergelijk attest, vraag dan je behandelend arts, psycholoog, … om de passende VLOR-attestering in te vullen:

 • bewijs van inschrijving VAPH (voor studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • onderzoeksverslag dyslexie of dyscalculie
 • attesteringsbundel motorische functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel auditieve functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel visuele functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel chronische ziekte (ingevuld door behandelend arts)
 • attesteringsbundel autismespectrumstoornis (ingevuld door behandelend psychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel AD(H)D (ingevuld door behandelend psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel psychiatrische functiebeperking (ingevuld door behandelend psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog)
 • attesteringsbundel stotteren (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel coördinatieontwikkelingsstoornis (ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ticstoornis (ingevuld door behandelend (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of neuropediater)
 • attesteringsbundel ontwikkelingsdysfasie (ingevuld door behandelend arts of logopedist)
 • attesteringsbundel overige functiebeperking (ingevuld door behandelend arts)

Maatregelen

Je kan deze maatregelen aanvragen aan de hand van het attest dat voor jou van toepassing is.  De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijk: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs en de examens.
   
 • Uitvoerbaar: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaar: de maatregel is te verantwoorden ten opzichte van de betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Alleen het proces om deze competenties te verwerven, wordt door de maatregel aangepast.

Het is het departement dat beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen.

Enkele voorbeelden:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
   
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
   
 • Heb je autisme? Heb je baat bij een afzonderlijk examenlokaal, dan gaan we samen de mogelijkheden na.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+ staat voor je klaar.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+ staat voor je klaar.

De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking. We willen elke student gelijke kansen bieden. Daarom stellen we op maat van de student een persoonlijk traject voor begeleiding op.

Bij de aanvraag van je individuele onderwijs- en examenmaatregelen kan je aangeven of je ook individuele begeleiding wenst. Samen met je vaste begeleider bespreek je de concrete nood, inhoud en intensiteit ervan.

Accounting administration (uitdovend boekhouden)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Biotechnologie (uitdovend chemie)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Bouwkundig tekenen (uitdovend: bouw- en houtconstructie, topografie)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Educatieve graduaatsopleiding

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Elektromechanische systemen (uitdovend elektromechanica)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

HVAC-systemen

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Juridisch-administratieve ondersteuning (uitdovend rechtspraktijk)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Marketing- en communicatiesupport (uitdovend marketing, meertalig secretariaat

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Productiebeheer

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Programmeren (uitdovend informatica programmeren)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Systeem- en netwerkbeheer (uitdovend informatica netwerkbeheer)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Werforganisatie (uitdovend bouw- en houtconstructie, topografie)

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Winkelmanagement

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Agro- en biotechnologie

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Bedrijfsmanagement

 Aalst
Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Accountancy-fiscaliteit
Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Financiën & Verzekeringen
Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Kmo-management

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Supply Chain Management (vroeger logistiek management)

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Marketing
Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

 Milieu- en duurzaamheidsmanagement

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

 Rechtspraktijk
Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Biomedische laboratoriumtechnologie

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Chemie

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Elektromechanica

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Ergotherapie

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Houttechnologie

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Interieurvormgeving

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Kleuteronderwijs

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Lager onderwijs

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Landschaps- en tuinarchitectuur

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Logopedie en audiologie

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Modetechnologie

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Organisatie & management (vroeger office management)

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Orthopedagogie

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Retailmanagement

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Secundair onderwijs

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Sociaal werk

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Textieltechnologie

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Toegepaste informatica

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Vastgoed

 Landmeten
Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

 Vastgoed
Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Verpleegkunde

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Voedings- en dieetkunde

Laura Van Wesemael
09 243 34 73
0475 86 96 26

stuur een e-mail
boek een afspraak

Audiovisuele kunsten

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Beeldende kunsten

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Drama

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Educatieve master muziek en podiumkunsten

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Educatieve master audiovisuele kunsten

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Educatieve master beeldende kunsten

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Muziek

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Curatorial Studies

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Digitale marketing

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Digital Storytelling

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

European Postgraduate in Arts and Sound (EPAS)

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Hedendaagse Muziek

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

HR voor KMO's

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Intensieve zorgen en spoedgevallen­zorg

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Internationaal bedrijfsmanagement

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

IT-management

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Landschapsontwikkeling

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Musical Performance Practice

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Ondernemen

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Soloist Classical Music

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Specifieke lerarenopleiding

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Toegepaste fiscaliteit

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Trendanalyse en implementatie

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Verkorte educatieve bachelor

Charlotte Ryckebosch
09 243 34 72
0475 86 96 28

stuur een e-mail
boek een afspraak

Verzekeringen: risk & claims management

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Zorgmanagement

Elien Verbeken
09 243 34 89
0470 21 06 44

stuur een e-mail
boek een afspraak

Duurzaamheid

Bernadette Willems
09 243 34 74
0475 86 96 29

stuur een e-mail
boek een afspraak

Meertalige communicatietraining voor de zorgprofessional

Neem contact op via studerenopmaat@hogent.be

Nood aan compen­serende software?

HOGENT biedt alle studenten gratis compenserende (voorlees)software ‘Alinea in de Cloud’ aan die helpt met lezen, schrijven en studeren. Alinea biedt schrijf- en leesondersteuning voor het Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Met woordenboeken, teken- en markeertools hebben studenten een heel arsenaal aan studiehulpmiddelen bij de hand.  Alinea is zeer gebruiksvriendelijk en persoonlijk instelbaar. Het is ruim inzetbaar voor al wie vlot en moeiteloos wil lezen en heel specifiek voor die studenten die last hebben met lezen en correct schrijven.

 • Hulp bij lezen, schrijven, begrijpen én studeren
 • Voorleessoftware beschikbaar op elk platform: pc, Chromebook, Mac, tablet en smartphone
 • Gebruiksvriendelijk en intuïtief
 • Kwaliteitsvolle tekstherkenning dankzij krachtige en eenvoudige OCR
 • Unieke dicteerfunctie (spraak naar tekst) in de Alinea webapp in de Cloud

Je kan Alinea terugvinden via het portaal van Academic Software.