Facebook Pixel Hoger onderwijs met een functiebeperking - Hogeschool Gent
Foto Hoger onderwijs met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking.

S

Studeren met een functiebeperking.

HOGENT engageert zich ertoe om voor al haar studenten een optimale omgeving te creëren. Zo krijgen alle studenten gelijke kansen op onderwijs.

Studenten met een geattesteerde functiebeperking kunnen via deze pagina een aanvraag indienen voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen (bijvoorbeeld extra tijd voor examens, compenserende software voor studenten met dyslexie, mondelinge toelichting...) of begeleiding op maat (begeleiding bij plannen en organiseren, studiemethode, notities nemen, ...). Je kan rekenen op gerichte ondersteuning bij drempels op basis van jouw functiebeperking.

Erkenning functiebeperking

Voor de aanvraag van je erkenning functiebeperking moet je een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, ...) opladen met je HOGENT-account. Na goedkeuring van jouw attest word je uitgenodigd voor een aansluitend kennismakingsgesprek.

Om gebruik te maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen dien je uiterlijk op 1 december (voor semester 1), 1 mei (voor semester 2) of 15 juni (voor examenperiode 3) je aanvraag erkenning functiebeperking in te dienen.

Erkenning aanvragen

Bovenstaande link is alleen toegankelijk via een beveiligde VPN-verbinding en met je HOGENT-account

Erkenning functiebeperking

Voor de aanvraag van je erkenning functiebeperking moet je een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, ...) opladen met je HOGENT-account. Na goedkeuring van jouw attest word je uitgenodigd voor een aansluitend kennismakingsgesprek.

Om gebruik te maken van individuele onderwijs- en examenmaatregelen dien je uiterlijk op 1 december (voor semester 1), 1 mei (voor semester 2) of 15 juni (voor examenperiode 3) je aanvraag erkenning functiebeperking in te dienen.

Erkenning aanvragen

Attestering

Wie erkend wil worden als student met een functiebeperking, moet een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, … ) kunnen voorleggen. Beschik je niet over dergelijk attest, vraag dan je behandelend arts, psycholoog, … om de passende VLOR-attestering in te vullen:

 • bewijs van inschrijving VAPH (voor studenten ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap
 • onderzoeksverslag dyslexie of dyscalculie
 • blanco VLOR-attesteringsbundel
  (in te vullen door behandelend arts, psycholoog, ...)
   
  voor motorische functiebeperking, auditieve functiebeperking, visuele functiebeperking, chronische ziekte, autismespectrumstoornis, AD(H)D, psychiatrische functiebeperking, stotteren, coördinatieontwikkelingsstoornis, ticstoornis, ontwikkelingsdysfasie of overige functiebeperkingen

Maatregelen

Je kan deze maatregelen aanvragen aan de hand van het attest dat voor jou van toepassing is.  De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijk: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs en de examens.
   
 • Uitvoerbaar: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaar: de maatregel is te verantwoorden ten opzichte van de betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Alleen het proces om deze competenties te verwerven, wordt door de maatregel aangepast.

Het is het departement dat beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen.

Enkele voorbeelden:

 • Heb je dyslexie? Dan bekijken we samen of compenserende software een hulp voor jou kan zijn.
   
 • Heb je een visuele beperking? Leer- en examenmateriaal kan worden omgezet voor jou.
   
 • Heb je autisme? Heb je baat bij een afzonderlijk examenlokaal, dan gaan we samen de mogelijkheden na.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+ staat voor je klaar.

Nood aan individuele begeleiding?

Een team van studentenbegeleiders+ staat voor je klaar.

De studentenbegeleider+ (SB+) bekijkt samen met de student wat de mogelijke impact is van de functiebeperking. We willen elke student gelijke kansen bieden. Daarom stellen we op maat van de student een persoonlijk traject voor begeleiding op.

Bij de aanvraag van je individuele onderwijs- en examenmaatregelen kan je aangeven of je ook individuele begeleiding wenst. Samen met je vaste begeleider bespreek je de concrete nood, inhoud en intensiteit ervan.

Sfeerbeeld
Contact

Nood aan compen­serende software?

HOGENT biedt alle studenten gratis compenserende (voorlees)software ‘Alinea in de Cloud’ aan die helpt met lezen, schrijven en studeren. Alinea biedt schrijf- en leesondersteuning voor het Nederlands, Frans, Engels en Duits.  Met woordenboeken, teken- en markeertools hebben studenten een heel arsenaal aan studiehulpmiddelen bij de hand.  Alinea is zeer gebruiksvriendelijk en persoonlijk instelbaar. Het is ruim inzetbaar voor al wie vlot en moeiteloos wil lezen en heel specifiek voor die studenten die last hebben met lezen en correct schrijven.

 • Hulp bij lezen, schrijven, begrijpen én studeren
 • Voorleessoftware beschikbaar op elk platform: pc, Chromebook, Mac, tablet en smartphone
 • Gebruiksvriendelijk en intuïtief
 • Kwaliteitsvolle tekstherkenning dankzij krachtige en eenvoudige OCR
 • Unieke dicteerfunctie (spraak naar tekst) in de Alinea webapp in de Cloud

Je kan Alinea terugvinden via het portaal van Academic Software.