Facebook Pixel Begeleiding bij de combinatie werken en studeren - Hogeschool Gent
Foto Begeleiding bij de combinatie werken en studeren

Werken en studeren.

W

Werken en studeren.

Ben je al aan het werk, maar wil je toch graag verder studeren of opnieuw studeren? Bekijk hier de opties die je daarbij kunnen ondersteunen.

 

Afstandsleren

Bepaalde opleidingen worden aan HOGENT ook in afstandsonderwijs aangeboden. Dit laat je toe om op eigen tempo te studeren zonder dat je gebonden bent aan een vaste studieplaats of vaste uren. Op die manier kan je studie, werk en gezin combineren. Uiteraard behaal je dezelfde competenties en hetzelfde diploma als studenten die de opleiding in dagonderwijs volgen. 

Opgelet: voor sommige opleidingen in afstandsleren kan je niet zomaar inschrijven en vindt er eerst een (online) intake plaats.

Check het aanbod

Student-ondernemer

Via deze link kan je nagaan met wie je contact kan opnemen om het bijzonder statuut van student-ondernemer aan te vragen.

GO5

HOGENT biedt ook graduaatopleidingen aan. Graduaten situeren zich tussen het secundair onderwijs en de bachelors. Deze opleidingen kan je naast overdag eventueel ook 's avonds of in het weekend volgen. Zo wordt de combinatie met werken makkelijker. Bovendien bestaat een derde van je opleiding uit werkplekleren. Opleidingen voor echter doeners dus.

Meer info

Werkstudent

Om het officiële statuut van werkstudent te krijgen, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een bewijs van tewerkstelling in dienstverband van ten minste tachtig uur per maand OF een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende. De opleiding past binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk.
  • Je hebt nog geen diploma van de tweede cyclus of een masterdiploma.
  • Het betreft een inschrijving in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hoger Onderwijsregister.

Wil je je werk graag combineren met een opleiding aan de HOGENT in dagonderwijs? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding voor een spreiding van je programma op maat. 

Ook als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je ervoor kiezen om je opleiding met werk te combineren. Contacteer ook dan de studietrajectbegeleider van jouw opleiding voor een spreiding van je traject.

Als werkstudent aan HOGENT kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen. Dat zijn redelijke aanpassingen op maat om ervoor te zorgen dat alle studenten gelijke kansen krijgen.

Werken en studeren? Het kan! Hier vind je enkele mogelijke steun­maat­regelen voor als je werken en studeren wil combineren.

KMO-portefeuille

Als ondernemer kan je een beroep doen op de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid om je opleiding deels te betalen. Ben je werknemer in een KMO, informeer je dan bij je werkgever om na te gaan of jouw opleiding via KMO-portefeuille deels kan worden betaald. Lees er alles over op www.kmo-portefeuille.be.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de effectieve start van de opleiding. Het erkenningsnummer van HOGENT is DV.O101616.

Opleidingscheques

Ben je werknemer en wens je op eigen initiatief een van onze opleidingen te volgen, dan kan je misschien de helft van je inschrijvingsgeld betalen met opleidingscheques.

Meer info hierover vind je op:

Vlaams opleidingsverlof

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidings­verlof goed.

Ben je werknemer in de privésector in het Vlaams Gewest dan kan je onder bepaalde voorwaarden, met behoud van je (begrensd) loon, van het werk afwezig zijn voor het volgen van een opleiding die je kan terugvinden in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidings­incentives (vanaf 1 mei ’19). Per academiejaar kan je maximum 125 uur Vlaams opleidingsverlof krijgen.

Betaald educatief verlof

Ben je werknemer in de privésector of contractueel tewerkgesteld bij een autonoom overheidsbedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan blijft de regelgeving BEV van toepassing. Je kan onder bepaalde voorwaarden, met behoud van je (begrensd) loon, van het werk afwezig zijn voor het volgen van een erkende opleiding. Niet alle HOGENT opleidingen zijn erkend in kader van educatief verlof. Per academiejaar kan je maximum 180 uur betaald educatief verlof krijgen.

Specifieke vragen kan je stellen via BEV@hogent.be. Je aanvraag dien je in via het studentensecretariaat.