Facebook Pixel Begeleiding bij de combinatie werken en studeren - Hogeschool Gent
Foto Begeleiding bij de combinatie werken en studeren

Werken en studeren.

W

Werken en studeren.

Ben je al aan het werk, maar wil je toch graag verder studeren of opnieuw studeren? Bekijk hier de opties die je daarbij kunnen ondersteunen.

Afstandsleren

Bepaalde opleidingen worden aan HOGENT ook in afstandsonderwijs aangeboden. Dit laat je toe om op eigen tempo te studeren zonder dat je gebonden bent aan een vaste studieplaats of vaste uren. Op die manier kan je studie, werk en gezin combineren. Uiteraard behaal je dezelfde competenties en hetzelfde diploma als studenten die de opleiding in dagonderwijs volgen. 

Opgelet: voor sommige opleidingen in afstandsleren kan je niet zomaar inschrijven en vindt er eerst een (online) intake plaats.

Check het aanbod

Student-ondernemer

Via deze link kan je nagaan met wie je contact kan opnemen om het bijzonder statuut van student-ondernemer aan te vragen.

Avond- of weekendtrajecten in graduaatsopleidingen

HOGENT biedt ook graduaatopleidingen aan. Graduaten situeren zich tussen het secundair onderwijs en de bachelors. Veel van deze opleidingen kan je naast overdag ook 's avonds of in het weekend volgen. Zo wordt de combinatie met werken makkelijker. Bovendien bestaat een derde van je opleiding uit werkplekleren. Opleidingen voor echter doeners dus.

Meer info

Werkstudent

Om het officiële statuut van werkstudent te krijgen, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een bewijs van tewerkstelling in dienstverband van ten minste tachtig uur per maand OF een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende. De opleiding past binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk.
 • Je hebt nog geen diploma van de tweede cyclus of een masterdiploma.
 • Het betreft een inschrijving in een studietraject met specifieke onderwijs- en leervormen en met specifieke modaliteiten van begeleiding en aanbod, dat als zodanig geregistreerd is in het Hoger Onderwijsregister. Je schrijft je bijvoorbeeld in voor een traject in afstands- of avondonderwijs.

Ook als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je met je studietrajectbegeleider bekijken of je je studieprogramma kan spreiden zodat je werk en studie kan combineren.

Ben je ondernemer? Bekijk dan de mogelijkheden van de kmo-portefeuille.

Als ondernemer kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid om je opleiding deels te betalen. Ben je werknemer in een kmo, informeer je dan bij je werkgever om na te gaan of jouw opleiding via kmo-portefeuille deels kan worden betaald. Lees er alles over op www.kmo-portefeuille.be.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de effectieve start van de opleiding. Het erkenningsnummer van HOGENT is DV.O101616.

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor de kmo-portefeuille, is het noodzakelijk dat de factuur op naam van je bedrijf staat (werkgever of zelfstandige activiteit). Verder op deze pagina vind je hierover meer info.

Ben je werknemer in het Vlaams Gewest? Check dan de Vlaamse opleidings­incentives.

De Vlaamse overheid biedt opleidingstegoed voor werknemers in de privésector om je een duwtje in de rug te geven als je werk en opleiding wilt combineren. Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleidingen te volgen om zo je carrière een nieuwe wending te geven of om je bij te scholen in je huidige job. Het tegoed moet ingezet worden voor de opleiding start.

Het gaat om volgende incentives:

 • Vlaams opleidingsverlof
 • opleidingscheques 
 • opleidingskrediet 
 • zorgkrediet met motief opleiding

Voor elk van deze opleidingsincentives gelden specifieke voorwaarden. Lees daarvoor de uitgebreide informatie over deze incentives.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan welke opleidingen recht geven op de bovenstaande opleidingsincentives. Zoek de gewenste opleiding voor de specifieke voorwaarden en info.

In Mijn Burgerprofiel kan je als werknemer voortaan je persoonlijk opleidingstegoed bekijken.

Facturering op naam van je
werkgever of zelfstandige activiteit. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de factuur van je inschrijvingsgeld op naam van een onderneming staat. In dat geval ontvangt HOGENT graag een verklaring van je werkgever of vanuit je zelfstandige activiteit. Op basis daarvan zal de factuur voor het inschrijvingsgeld rechtstreeks naar je bedrijf gestuurd worden. Laad deze verklaring op via de webregistratie of bezorg deze bij inschrijving aan de studentenadministratie.

De verklaring moet volgende informatie bevatten:

 • naam en adres van het bedrijf waar je werkt/van je zelfstandige activiteit
 • ondernemingsnummer
 • naam van de student
 • opleiding van de student

Er hoeft geen bedrag vermeld te worden.