Facebook Pixel Boeken lenen, reserveren en verlengen - Hogeschool Gent
Foto Boeken lenen, reserveren en verlengen

Lenen, reserveren en verlengen.

L

Lenen, reserveren en verlengen.

Hoe leen ik een boek?

Studenten en personeel van HOGENT kunnen gratis boeken lenen met hun personeels- of studentenkaart. Studenten en personeelsleden van de Associatie Universiteit Gent genieten dezelfde rechten en kunnen gratis als leners geregistreerd worden .

Je kan 5 werken lenen. Je kan ze drie weken bijhouden en eenmaal verlengen. Te laat? Dan rekenen we 20 cent aan per dag en per werk. Dus niet vergeten te verlengen.

Hoe reserveer ik een boek?

Een boek reserveren kan voortaan gewoon met een mailtje naar de bibliotheek op je campus. De contactgegevens vind je terug op de website van de bib. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je boeken reserveert die gewoon op de plank staan.

Hoe verleng ik de uitleentermijn van een boek?

De uitleentermijn verlengen kan via Chamilo. Een blokje toevoegen en kiezen voor Bib Uitleningen. De widget komt dan automatisch terecht op je startpagina van Chamilo. Toch even herhalen dat online verlengen maar één keer kan.

Werken reserveren uit een bibliotheek buiten HOGENT

IMPALA, het elektronische documentbestelsysteem voor bibliotheken maakt het mogelijk om boeken en tijdschriftartikelen te lokaliseren en te bezorgen aan onze bibliotheek. Meer dan 600 Belgische bibliotheken treden op als leverancier.

Concreet! Je zoekt een tijdschriftartikel, maar je kan de full text niet vinden. Neem contact op met je eigen (campus)bibliotheek en het bibliotheekpersoneel zal via IMPALA het betreffende artikel elektronisch leveren. HOGENT betaalt de kosten voor de documentleverantie voor haar studenten en personeelsleden.

Ook boeken kunnen op die manier besteld worden. Via UniCat, de catalogus van zo goed als alle universiteiten en hogescholen vind je snel in welke bibliotheek het boek beschikbaar is.

Hoe reserveer ik een lokaal, camera, beamer?

Op de campus Schoonmeersen kan je ook lokaaltjes reserveren. Je hebt een groepswerk en wil er samen met de groepsleden rustig aan werken. Of in het kader van begeleid zelfstandig leren wil je een gesprek met je docent. Of je wil een presentatie voorbereiden. Of je wil in de beslotenheid van een kleine studiecel iets doornemen? ... Dat kan allemaal via een reservatietool. Surf naar Wallie en klik op 'Hoe reserveer ik' voor een demo. 

De dag van je reservatie ga je naar de eerste verdieping in de bibliotheek. In ruil voor je personeels- of studentenkaart krijg je de sleutel van je lokaaltje. Uiteraard kan je niet onbeperkt reserveren. Er zijn namelijk 9000 potentiële gebruikers voor een beperkt aantal ruimtes. Daarom heeft iedereen recht op een bepaald aantal uur per week afhankelijk van het lokaal.

Wil je een tablet, materiaal voor beeld- of geluidsopname of ander materiaal lenen? Dat kan via dezelfde reservatietool. Je haalt het materiaal op in de bibliotheek.