Facebook Pixel Timeline studie en stage binnen Europa 1e semester - Hogeschool Gent
Foto Timeline studie en stage binnen Europa 1e semester

Studie en stage binnen Europa in het eerste semester.

S

Studie en stage binnen Europa in het eerste semester.

Deze kalender geeft in grote lijnen weer welke stappen je als student moet zetten wanneer je naar het buitenland gaat. Afwijkingen op deze timing zijn altijd mogelijk. Het is belangrijk om ook de instructies van je contactpersoon bij het International Office op te volgen.

Dit tijdspad geldt vooral voor de professioneel gerichte bachelors. Voor kunstopleidingen en banaba’s kan je terecht bij de contactpersonen van je opleiding. Ook voor studenten die naar de Franstalige of Duitstalige gemeenschap in België gaan (Erasmus Belgica), klopt dit tijdspad niet volledig. Deze studenten worden apart geïnformeerd.

 

Oktober - februari


 • Start infosessies
 • Internationaal café
 
Maart
 • Registratie
 
Maart - april

Studie

 
April - juni
 • Zoektocht naar huisvesting
Studie
Stage
 • Zoektocht naar stageplaats
 
Juni
 • Definitieve toestemming om naar het buitenland te gaan
 • Toekenning Erasmus+-beurzen
 • Verplichte infosessie Erasmus+: beurs, verzekeringen, taaltest
 • Eerste taaltest, verplicht te maken uiterlijk 4 weken voor vertrek
Studie
 • Indienen ‘letter of acceptance’ bij International Office
 
Juli - september
Stage
 • Ondertekening stagecontract
 
Augustus - september
 • Vergeet niet om je voor je vertrek opnieuw in te schrijven aan HOGENT
Studie
 • Start semester bij partnerinstelling. De datum vind je in je ‘letter of acceptance’, op de website van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
Stage
 • Start stageperiode: meer info per opleiding vind je op het leerplatform Chamilo 
 
Oktober
Studie
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for studies (deel ‘before mobility)
Stage
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for traineeship (deel ‘before mobility)
 
November
 • Uitbetaling voorschot Erasmus+-beurs
 
December
Stage
 • Einde buitenlandse stageperiode
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en Traineeship Certificate (laatste deel Learning Agreement for Traineeship)
 • Tweede taaltest (verplicht) 
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 
Januari - februari
Studie
 • Einde semester bij partnerinstelling. De datum vind je in de ‘letter of acceptance’, op de website van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en Transcript of Records (puntenbriefje partnerinstelling)
 • Tweede taaltest (verplicht)
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 
Maart - april
 • Uitbetaling saldo Erasmus+-beurs