Foto Timeline studie en stage binnen Europa in het eerste semester

Studie en stage binnen Europa in het eerste semester.

S

Deze kalender geeft in grote lijnen weer welke stappen je als student moet ondernemen wanneer je naar het buitenland trekt. Afwijkingen op deze timing zijn altijd mogelijk. Het is dus belangrijk om ook de instructies van je ankerpersoon Internationalisering op te volgen.

Dit tijdspad is voornamelijk van toepassing op de professioneel gerichte bacheloropleidingen. Voor kunstopleidingen en banaba’s kan je terecht bij de contactpersonen van je opleiding. Ook voor studenten die naar de Franstalige of Duitstalige gemeenschap in België gaan (Erasmus Belgica), zal dit tijdspad niet volledig kloppen. Deze studenten worden afzonderlijk geïnformeerd.

 

Oktober - februari


 

 
Maart
 • Registratie
 
Maart - april

Studie

 
April - juni
 • Zoektocht naar huisvesting
Studie
Stage
 
Juni
 • Definitieve toestemming om naar het buitenland te gaan
 • Toekenning Erasmus+-beurzen
 • Verplichte infosessie Erasmus+: beurs, verzekeringen, taaltest
 • Eerste taaltest, verplicht te maken uiterlijk 4 weken voor vertrek
Studie
 • Indienen ‘letter of acceptance’ bij International Office
 
Juli - september
Stage
 • Ondertekening stagecontract
 
Augustus - september
 • Vergeet niet om je voor je vertrek opnieuw in te schrijven aan HOGENT
Studie
 • Start semester bij partnerinstelling. De datum vind je in je ‘letter of acceptance’, op de website van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
Stage
 
Oktober
Studie
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for studies (deel ‘before mobility)
Stage
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for traineeship (deel ‘before mobility)
 
November
 • Uitbetaling voorschot Erasmus+-beurs
 
December
Stage
 
Januari - februari
Studie
 • Einde semester bij partnerinstelling. De datum vind je in de ‘letter of acceptance’, op de website van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en Transcript of Records (puntenbriefje partnerinstelling)
 • Tweede taaltest (verplicht)
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 
Maart - april
 • Uitbetaling saldo Erasmus+-beurs