Facebook Pixel Studentenwerking: een (h)echte community - Hogeschool Gent
Foto Studentenwerking: een (h)echte community

Studentenwerking.

S

Studentenwerking.

Coronavirus update

Studentenactiviteiten op HOGENT-campussen zijn niet toegestaan in code rood. Volg de recentste stand van zaken over het coronavirus aan HOGENT via hogent.be/coronavirus.

Aan HOGENT voelt elke student zich thuis op de campus. Er ontstaat als het ware een (h)echte HOGENT-community. STUVO regelt daarvoor de nodige logistieke ondersteuning.

S

Studenten- verenigingen.

In Gent zijn meer dan honderd studentenverenigingen actief. Sommige zorgen voor begeleiding, advies, een cursusdienst, … Andere trekken de kaart van de traditie en houden vast aan bijvoorbeeld cantussen als essentieel element van het studentenleven.

meer info →

P

Project- subsidies.

Heb je een vree wijs idee voor een studentenactiviteit en zoek je nog een sponsor? Bij ons kan je terecht voor een projectsubsidie. Wil je dus een foute fuif, romantische filmavond of culturele uitstap organiseren met en voor je medestudenten? Vraag dan hier je projectsubsidie aan.

meer info →

E

E-sport.

Ben je een fervent e-sporter en wil je tussen of na de lessen even trainen? Dan hebben we goed nieuws: aan HOGENT kan dat want in de sporthal is er een hypermodern e-sportlokaal!

meer info →

Studentenactiviteiten in tijden van corona: studenten of studenten­verenigingen die activiteiten willen organiseren, moeten rekening houden met volgende richtlijnen.

Algemene richtlijnen

 • Respecteer alle door de overheid en eventueel de exploitant/verhuurder voorgeschreven maatregelen en protocollen (zie nuttige links).
 • Organiseer activiteiten zo veel mogelijk in de openlucht. Wanneer de activiteit toch binnen plaatsvindt, verlucht de ruimte dan voldoende.
 • Respecteer de sociale afstand van anderhalve meter. Als dat niet mogelijk is, dan is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Registreer iedereen die aanwezig is (i.f.v. contactopsporing) en hou de lijst minstens 2 weken bij.
 • Personen die ziek zijn, symptomen vertonen of tot een risicogroep behoren, nemen niet deel aan de activiteit.
 • Goede afspraken maken goede vrienden. Laat de aanwezigen weten welke maatregelen er genomen zullen worden.
 • Maak een hygiëneplan op.
 • Stel een ‘coronaverantwoordelijke’ aan die toeziet op de naleving van de richtlijnen.

Administratieve richtlijnen

 • STAP 1: Ga na of de activiteit kan plaatsvinden aan de hand van de matrix ‘coronamaatregelen studentenactiviteiten hoger onderwijs’.
 • STAP 2: Zorg voor een goed doordacht draaiboek van de activiteit.
 • STAP 3: Laat je activiteit scannen door het CERM (COVID Event Risk Model).
 • STAP 4: Meld de activiteit aan de politie via deze link (min. 4 weken vooraf).
 • STAP 5: Registreer je activiteiten via onderstaand formulier.

Voor activiteiten op een HOGENT-campus gelden extra maatregelen

 • De activiteit kan alleen in de openlucht plaatsvinden.
 • Er mag geen voeding of drank verkocht/uitgedeeld worden, tenzij het gaat om voorverpakte etenswaren.
 • De activiteit moet plaatsvinden binnen de lesuren.
 • Het dragen van een mondmasker is te allen tijde verplicht.
 • De activiteit wordt ten minste twee weken vooraf aangevraagd via celevents@hogent.be.
Opgelet! In code oranje of rood kunnen geen studentenactiviteiten plaatsvinden op de campussen. 

Registratieformulier studentenactiviteiten HOGENT

studentenactiviteit registreren

Nuttige links