Facebook Pixel Eerder verworven kwalificaties en competenties - Hogeschool Gent
Foto Eerder verworven kwalificaties en competenties

Vrijstellingen (EVC-EVK).

V

Vrijstellingen (EVC-EVK).

Heb je al credits behaald en wil
je opnieuw studeren?

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Behaalde je al credits in een vorige opleiding in het hoger onderwijs? Misschien kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen. Bekijk eerst de studiefiches van onze opleidingsonderdelen om de vergelijking te maken met de credits die je al verworven hebt.

 • Ben je nog niet ingeschreven, en wil je weten of je vrijstellingen kan krijgen in je nieuwe opleiding aan de HOGENT? Bekijk in onze vrijstellingsmonitor dan eerst even het overzicht van vrijstellingen die in het verleden zijn toegekend en vraag ze nadien digitaal aan.

  Vind je jouw opleiding niet terug in de vrijstellingsmonitor? Dit betekent niet automatisch dat er geen vrijstellingen mogelijk zijn. Je kan altijd een digitale aanvraag indienen voor de vrijstellingen waarvoor je op basis van onze studiefiches in aanmerking denkt te komen.

  Studenten in een bacheloropleiding kunnen de digitale vrijstellingsaanvraag op het laatste tabblad van de webregistratie indienen (uitgezonderd studenten van de School of Arts). Deze registratie is nog geen bindende inschrijving, maar laat ons wel toe na te gaan welke credits je al behaalde of voor welke credits je momenteel bent ingeschreven. Via dit kanaal zal je je persoonlijk dossier verder kunnen opvolgen. Daarnaast kan je ook een vrijstellingsaanvraag indienen na je effectieve inschrijving.
   
 • Ben je al ingeschreven als student aan de HOGENT? Vraag je vrijstellingen dan aan via iBamaflex na je (her)inschrijving.
   
 • Deadlines voor je aanvraag: vraag je vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk op 15 oktober van het huidige academiejaar aan. Bij inschrijving na 1 oktober moet de aanvraag binnen de 15 kalenderdagen na inschrijving gebeuren. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester kunnen tot uiterlijk 28 februari van het huidige academiejaar aangevraagd worden.

Beschik je over enkele jaren relevante (werk)ervaring? Misschien kan je dan vrijstellingen krijgen binnen een opleiding.

Eerder verworven competenties (EVC)

Beschik je over enkele jaren relevante (werk)ervaring? Misschien kan je dan vrijstellingen krijgen binnen een opleiding. Na onderzoek kan HOGENT rekening houden met wat je geleerd of ontwikkeld hebt op je werk, in het verenigingsleven, …

Een onderzoek om enkele competenties van een graduaat, bachelor of master te erkennen kost 155 euro. De erkenning van alle competenties voor een bachelor kost 590 euro en voor een graduaat 335 euro. De erkenning van alle competenties voor een master van onze School of Arts kost 770 euro (als je geen onderliggend bachelordiploma hebt) of 350 euro (als je over het bachelordiploma beschikt dat tot onmiddellijke instroom in de masteropleiding leidt). Als je na deze EVC-procedure vrijstellingen krijgt, hoef je voor deze opleidingsonderdelen geen inschrijvingsgeld meer te betalen.

Meer achtergrondinfo vind je in de uitgebreide EVC-gids van de AUGent. Lees aandachtig onderstaand stappenplan als je hiervoor interesse hebt.

De basis van een EVC-procedure is een portfolio waarin je je competenties van bepaalde opleidingsonderdelen bewijst.

Het is de bedoeling dat je via de studiefiches zelf nagaat welke competenties (en dus opleidingsonderdelen) je denkt te kunnen aantonen aan de hand van tewerkstellingsattesten, getuigschriften van vormingen, mailverkeer, gerealiseerde projecten …

De opleidingsonderdelen waarvan je de competenties wenst aan te tonen, vermeld je op het aanmeldings­formulier. Dit formulier bezorg je dan aan de EVC-begeleider (via pascal.vangeit@hogent.be) vóór:

 • 15 september (voor indiendeadline 1 november)
 • 15 februari (voor indiendeadline 1 april)

Opmerking: vakantieperiodes voor studenten (zoals de zomervakantie) werken opschortend binnen de EVC-procedure. Na dergelijke vakantieperiodes worden ingestuurde EVC-aanmeldingen behandeld.

In geval van vragen of nood aan begeleiding kan je contact opnemen met de EVC-begeleider via pascal.vangeit@hogent.be.

Nadat je het het aanmeldings­formulier hebt ingediend, ontvang je per e-mail een blanco portfolio. We doen dit zo snel mogelijk zodat je voldoende tijd hebt om dit aan te vullen. Dit blanco portfolio wordt op maat gemaakt op basis van de competenties die je wil bewijzen.

Afhankelijk van de aan te tonen competenties zijn er verschillende technieken voor beoordeling. Sowieso moet elke competentie geattesteerd worden maar misschien wordt er ook geopteerd voor reflectievragen die je moet beantwoorden of een interview of beheersingsproef (bijvoorbeeld bij een taal). Dit wordt vermeld in het portfolio en/of de e-mail met je portfolio op maat.

Wanneer je portfolio klaar is, mail je dit naar de EVC-begeleider via pascal.vangeit@hogent.be. Per academiejaar zijn er twee deadlines om je dossier in te dienen: 1 november en 1 april. Dan begint ook de beoordeling.

De betaling gebeurt bij het indienen van het EVC-portfolio en is dus onafhankelijk van het resultaat van het onderzoek.

Tijdens dit onderzoek beoordelen de assessoren je EVC-portfolio.

Het is mogelijk dat je daarnaast uitgenodigd wordt voor een competentiegericht interview of een beheersingsproef. Dit kan beslist worden bij de opmaak van het blanco portfolio, maar ook tijdens het onderzoek van je portfolio.

Dit onderzoek neemt maximaal dertig werkdagen in beslag (zie ook de academische kalender). Weliswaar werken vakantieperiodes van studenten opschortend in een EVC-procedure.

We bezorgen je via e-mail een overzicht van alle onderzochte competenties. Daarin staat vermeld of deze al dan niet erkend worden.

Wanneer competenties worden erkend, ontvang je hiervan een bewijs van bekwaamheid. Op basis van dit bewijs kan je vrijstellingen bij je studietrajectbegeleider aanvragen via dit formulier.

Wanneer je nog verdere feedback wenst bij de resultaten van het bekwaamheidsonderzoek kan je je in eerste instantie wenden tot de EVC-begeleider via pascal.vangeit@hogent.be, die zich indien nodig informeert bij de assessoren.

Heb je nog vragen over vrijstellingen? Contacteer dan je studietrajectbegeleider voor meer info.