Foto verloop studieloopbaan

Verloop studieloopbaan.

V

Vroeger verliep een studieloopbaan meestal op één manier: je schreef je in voor een bepaald studiejaar, volgde alle opleidingsonderdelen van dat studiejaar en legde daarna examens af over het geheel. Maar tegen­woordig kan je op meer manieren en veel soepeler je studie­loopbaan opbouwen.

Sfeerbeeld
De opbouw van een hogeschool­opleiding stoelt op twee principes: credits en semes­ters. Het is de combinatie van de twee die zo veel mogelijkheden biedt.

Credits

Credits zijn de rekeneenheid. Een opleiding bestaat uit opleidingsonderdelen (bijvoorbeeld Frans, chemie, stage) en elk opleidingsonderdeel is een bepaald aantal studiepunten waard. Zo behaal je het diploma van bachelor wanneer je de 180 studiepunten daarvoor hebt verzameld.

Wanneer je slaagt voor een bepaald opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld Frans), dan krijg je daar credits voor. Je krijgt evenveel credits als er studiepunten zijn. Bijvoorbeeld: telt Frans voor 3 studiepunten, dan krijg je ook 3 credits. Credits zijn dus studiepunten die je verworven hebt. Een opleidingsonderdeel waarvoor je een credit hebt gekregen, hoef je niet meer over te doen. Credits blijven in principe onbeperkt geldig en je kan ze in rekening brengen als je overzit, overgaat naar een ander jaar of met een andere opleiding of afstudeerrichting start.

Semesters

Semesters zijn de tijdseenheid van een opleiding. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters die je als twee aparte onderdelen kan beschouwen. Zoals een academiejaar in principe 60 studiepunten telt, zo telt een semester er 30.

Dat biedt heel wat kansen voor wie deeltijds wenst te studeren, bijvoorbeeld in combinatie met een job.

Om te beginnen bieden we een modeltraject aan dat je zowel voltijds als deeltijds kan volgen. Een modeltraject is een standaardtraject dat door de hogeschool is uitgetekend voor een hele groep van studenten.

Voltijds/deeltijds

Het voltijdse model houdt in dat je een pakket van 60 studiepunten opneemt in een academiejaar van twee opeenvolgende semesters. Een bacheloropleiding van 180 studiepunten wordt bijvoorbeeld opgedeeld in 3 opeenvolgende modeltrajecten van 60 studiepunten (= 3 jaar voltijds studeren).

Het deeltijdse model houdt in dat je per academiejaar minder dan 60 studiepunten opneemt. Je studiedruk is lager dan in een voltijds modeltraject omdat je minder studiepunten opneemt, maar je studieduur wordt wel langer. Dat biedt meer kansen voor wie studeren bijvoorbeeld wil combineren met topsport of een job. Ook wie al werkervaring heeft of een bepaalde studie achter de rug heeft, kan opnieuw en gemakkelijker aansluiting vinden.

Halftijds

Je studeert het hele academiejaar (twee semesters) halftijds. Je verzamelt dus 30 credits gedurende het academiejaar, namelijk 15 credits tijdens het eerste semester en nog eens 15 tijdens het tweede.

Je doet dus twee keer zo lang over je pakket van 60 credits, want je studeert gedurende vier semesters verspreid over twee academiejaren. Net als bij voltijds onderwijs sluiten de semesters aan. Alle opleidingen aan HOGENT worden zo aangeboden.