Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

School of Arts

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Kwalificatie in de audiovisuele kunsten
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Audiovisuele en beeldende kunst
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2016 tot 30.09.2024

De opleiding beoogt personen te vormen tot vakbekwame filmmakers en animatiefilmers die als zelfstandige kunstenaars binnen hun eigen discipline komen tot het beheersen en toepassen van het volledig of gefragmenteerd proces De eindtermen van de bacheloropleiding zijn de volgende: - eigen ideeën hebben en die via een origineel concept kunnen ontwikkelen - de wetmatigheden van de audiovisuele communicatie en de grammatica van de beeldtaal beheersen - de technische hulpmiddelen die eigen zijn aan de audiovisuele expressievormen kunnen gebruiken; beschikken over de nodige materiaalkennis - beschikken over een visie m.b.t. audiovisuele kunst in relatie tot maatschappelijke en culturele ontwikkelingen - vertrouwd zijn met de referentiekaders op vlak van mens- en kunstwetenschappen, en met actuele tendensen binnen het artistieke en artistiek-technische domein, - vertrouwd zijn met (mens)wetenschappelijke en filosofische onderzoeksattitudes en -methodieken - in staat zijn om met theoretische inzichten en kennis de beeldvorming te sturen en ondersteunen - op zoek kunnen gaan naar impulsen en methodes kunnen hanteren die inspiratie kunnen voeden - openheid om te werken met andere kunstdisciplines, verschillende beelddragers en media kunnen gebruiken in functie van de eigen artistieke doelstellingen, - de confrontatie aankunnen in een kritisch gesprek omtrent het eigen audiovisueel werk; de ambitie hebben om te excelleren - in staat zijn een helder geformuleerde tekst te redigeren in correct Nederlands - een budget kunnen beheren - kunnen deelnemen aan een overleg met respect voor planning en timing - over het vermogen beschikken om gedoseerd met tijd en ruimte te kunnen omgaan

De Bachelor of Arts (BA) in de audiovisuele kunsten heeft directe toegang (DT) tot minstens één Masteropleiding en kan toegang verkrijgen tot verwante Masteropleidingen mits het succesvol voltooien van een voorbereidingsprogramma (VP):

- Master of Arts (MA) in de audiovisuele kunsten (DT)
- Master of Arts (MA) in de beeldende kunsten (VP)
- Master of Arts (MA) of Audiovisual Arts - English taught - (DT)
- Master of Arts (MA) of Fine Arts - English taught - (VP)
- Master of Arts in de theater- en filmwetenschap
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek (VP)
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij (VP)
- Master of Science in de EU-studies (VP)
- Master of Science in de filmstudies en de visuele cultuur
- Master of Science in de politieke wetenschappen (VP)
- Master of Science in de sociologie (VP)
- Master of Science in het cultuurmanagement (VP)


Terug