Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Mens en Welzijn

Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Kwalificatie in de voedings- en dieetkunde
Academiejaar: 2018-19
Studiegebied: Gezondheidszorg
Studieomvang in studiepunten: 180
Accreditatie: geaccrediteerd van 01.10.2010 tot 30.09.2026

De opleiding is gericht op de uitoefening van het paramedisch beroep van diëtist en op het beroep van voedingsdeskundige.
De opleiding heeft het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) goedgekeurd Domeinspecifieke Leerresultatenkader* voor de Bachelor in de voedings- en dieetkunde (professioneel gerichte bachelor), vertaald in vijf leerresultaatlijnen en twaalf opleidingsspecifieke deelleerresultaten (OdLR).
1 Preventief voedingskundig en diëtetisch handelen
OdLR 1 Doelgericht en planmatig op maat van het individu of de doelgroep voedingsvoorlichting en/of dieetcounseling voorbereiden
OdLR 2 Nauwgezet en efficiënt correcte informatie-voorlichting-advies-instructie op het vlak van voeding en dieet op maat van het individu of doelgroep verstrekken
2 Technologisch voedingskundig en keukentechnologisch handelen
OdLR 3 Correct en met de nodige verantwoordelijkheidszin de voedselveiligheid- en hygiëne-indicatoren geënt op de gangbare wettelijke kwaliteitszorgsystemen in de persoonlijke beroepsuitoefening en in het werkveld bewaken
OdLR 4 Efficiënt en verantwoord het voedselbeleid in functie van de maaltijdvoorziening op maat van een individu en/of doelgroep beheren
OdLR 5 Accuraat en beredeneerd levensmiddelenanalysetechnieken aan de hand van gangbare protocollen ter beoordeling van de voedselveiligheid en de nutritionele volwaardigheid uitvoeren
3 Onderzoekend handelen
OdLR 6 Wetenschappelijke informatie en resultaten uit (eigen) onderzoek passend in de beroepsuitoefening integreren
4 Communicatief en coachend handelen
OdLR 7 Vakkundig, duidelijk en aangepast mondeling en schriftelijk met een individu of een doelgroep communiceren
OdLR 8 Methodisch en gekaderd voedings- en dieeteducatie, -counseling en coaching ter ondersteuning van de motivatie en het welzijn van een individu of doelgroep verlenen
5 Professioneel en teamgericht handelen
OdLR 9 Constructief en actief vanuit de eigen beroepsexpertise aan intra- en interprofessioneel teamgericht samenwerken participeren
OdLR 10 Zelfstandig en proactief verantwoorde initiatieven op een duurzame en innovatieve wijze in het kader van de werkorganisatie alsook public relations realiseren
OdLR 11 Levenslang eigen deskundigheid en kwaliteitsbevorderende processen in zorgverlening en handelen kwaliteitsvol bijstellen
OdLR 12 Op ethische, deontologische en wettelijk verantwoorde wijze flexibel, respectvol en met een open ingesteldheid in een globaliserende en interculturele maatschappij handelen
* zie http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/onderwijskwalificaties/DL149-Bachelor-in-de-voedings--en-dieetkunde--003170.pdf


De bachelor (Ba) in de voedings- en dieetkunde kan mits het succesvol voltooien van een schakelprogramma (tussen 45 en 90 credits) toegang krijgen tot volgende masteropleidingen:

- Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
- Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: communicatiemanagement
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: film- en televisiestudies
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: journalistiek
- Master of Science in de communicatiewetenschappen: nieuwe media en maatschappij
- Master of Science in de EU-studies
- Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
- Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie
- Master of Science in de politieke wetenschappen
- Master of Science in de sociologie
- Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
- Master of Science in het management,zorg en beleid in de gerontologie


Terug