Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEFICHES / COURSE CATALOGUE

Faculteit Natuur en Techniek

Postgraduaat vastgoedbeheer

Kwalificatie vastgoedbeheer
Academiejaar: 2019-20
Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie
Studieomvang in studiepunten: 30

Postgaduaat vastgoedbeheer

De opleiding vastgoedbeheer is een specifieke opleiding met focus op de verdieping binnen het domein ‘operationeel vastgoedmanagement’ uit de vastgoedcyclus, met de bedoeling onmiddellijk inzetbaar te zijn in de specifieke beroepspraktijk.
Volgende rollen en competenties zijn hieraan verbonden:
- Vastgoedbeheer en –exploitatie
- En hieraan ook ondergeschikt, de vastgoedrenovatie en –herontwikkeling
- En vastgoedbemiddeling en –diensten
- Sociale en communicatieve competentie
- Zelfsturende competenties

Dit omvat volgende leerresultaten van het postgraduaat Vastgoedbeheer:
1. De rol van de vastgoedbeheerder kunnen situeren binnen de ganse vastgoedcyclus,
2. De rol van het vastgoedbeheer en beheerder op een kritische manier evalueren binnen de ganse vastgoedcyclus en vastgoedprocessen en een onderbouwde toekomstvisie daarrond ontwikkelen en respectievelijke deontologische codes respecteren;
3. Zelfstandig (probleem)situaties detecteren, deze op een geïntegreerde manier analyseren rekening houdende met de verschillende deelgebieden van het vastgoedbeheer: administratief, juridisch, bouwtechnisch en financieel en mogelijke oplossingen ontwikkelen en verdedigen; [helicopterview]
4. In een multidisciplinair verband samenwerken met de verschillende stakeholders en de communicatietechnieken aan de situatie aanpassen; [communicatie]
5. Een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk en/of praktijkcase projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord en advies formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, analyseren, interpreteren, creëren en verdedigen. [communicatie]
Dit wordt nog verder verfijnd in volgende domeinspecifieke leerresultaten:
6. Administratief beheren van onroerende goederen of onroerende rechten en hierbij op een effectieve manier gebruik maken van beroepsspecifieke informaticatoepassingen; [administratie]
7. Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving en specifieke praktijkcases interpreteren en kwalitatief (oplossingsgerichte) toepassingen formuleren en beargumenteren; [juridisch]
8. Een grondig inzicht in de fundamentele aspecten van kredieten en verzekeringen in de context van vastgoedbeheer verwerven, zelfstandig de juridische aansprakelijkheden hierbij analyseren en mogelijke oplossingen ontwikkelen en verdedigen; [kredieten & verzekeringen]
9. De technische aspecten van een vastgoedobject met betrekking tot het operationeel vastgoedmanagement analyseren, deze analyse implementeren om de prestatie van de vastgoedportefeuille te verbeteren; [bouwtechnisch, materiaaltechnisch]
10. De beroepsspecifieke financiële en boekhoudkundige regels vertalen in een rendementseis voor de portefeuille en op complexniveau een exploitatiemodel ontwikkelen om van daaruit efficiënt beheer kritisch te evalueren en optimaliseren. [financieel optimaliseren]

Er zijn geen vervolgopleidingen voor deze opleiding.


Terug