Facebook Pixel Allemaal anders: deel 1 - Hogeschool Gent
Foto Allemaal anders: deel 1

Teatime@bib: allemaal anders (deel 1).

T

Teatime@bib: allemaal anders (deel 1).

Lezingen.

Trainingsprogramma divers-sensitieve zorg voor ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers

Benedicte De Koker, Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn

In oktober 2022 ging het Erasmus+-project DISCOPMB van start. Samen met partners uit vier landen ontwikkelen de onderzoekers een meertalig trainingsprogramma en online leeromgeving over persoonsgerichte, divers-sensitieve zorg. Waar staan ze nu en hoe passen ze principes van ontwerpgericht onderzoek toe?

Gender en werking Revolte

Ian Van de Kerchove, Revolte studentenraad

Tijdens Teatime@bib en de podcast Teapod spreekt Ian over de eigen ervaring met diversiteit binnen HOGENT. Die vertelt vanuit hun hoedanigheid als studentenvertegenwoordiger in Revolte, voorzitter werkgroep STUVO en lid van SOUP (Space for Oppressed and Underrepresented People).

Cultuursensitieve communicatie met pijnpatiënten 

Paul Philips, lector departement Gezondheidszorg

Communiceren over pijn is niet evident: pijn is subjectief én moeilijk vatbaar. De culturele diversiteit van zorgvragers brengt een extra uitdaging met zich mee voor de zorgverleners. Met dit onderzoek willen de onderzoekers hieraan tegemoet komen door hen sterker te maken in hun communicatie met zorgvragers rond het thema pijn en aandachtspunten in kaart brengen. 

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs

Katrien De Maegd, EQUALITY//Research Collective

De impact van onbetaalde schoolfacturen, lege brooddozen, slechte huisvesting, administratieve problemen, complexe gezinssituaties, beperkte toegang tot ondersteuning bij problemen, …  op het schoollopen van kinderen, mogen we niet onderschatten. De basisschool kan dit niet alleen aanpakken. Een betere aansluiting tussen scholen en het brede welzijnsveld is aangewezen, met als doel gezinnen in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. 

Spreek de taal van je patiënt: over cultuursensitieve en meertalige communicatie met anderstalige diabetici

Pablo Decock en Morgan Lanssens, Onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn

In het kader van het project COM-Power (360°ZW) ontwikkelden de onderzoekers verschillende tools over zwangerschapsdiabetes. Via een e-learning en een reeks bruginstrumenten op maat (meertalig filmpje, meertalige recepten, ...) ondersteunen ze zorgprofessionals bij hun gespreksvoering in onze superdiverse samenleving.  

naomi botterman

Over het inclusietraject van een student ortho

Naomi Botterman en Karel Sonneville, lector en student ortho

Een lesgever binnen de opleiding orthopedagogie en een student met een fysieke beperking vertellen over hun ervaringen met zijn inclusietraject. Het traject vraagt veel van hem, zijn netwerk, medestudenten en de betrokken collega´s. Er zijn mooie momenten, maar ook flinke uitdagingen.

Nuttige links.

 
Teapod

Beluister de Teapod van deze editie, de podcast­aflevering van Teatime@bib. In deze Teapod hoor je Ian Van de Kerchove, studenten­ver­tegen­woordiger bij Revolte.

Beluister de Teapod