Facebook Pixel Mantelzorg - Hogeschool Gent
Foto Mantelzorg

Teatime@bib: mantelzorg.

T

Teatime@bib: mantelzorg.

In Vlaanderen wordt het merendeel van de zorg geboden door mantelzorgers: partners, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden of buren. Zij treden vaak op als volwaardige partners van de professionele zorgverleners. Met de vermaatschappelijking van de zorg krijgt mantelzorg een nog prominentere rol. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden.

De beleving van mantelzorgers in tijden van COVID-19

Nico De Witte, Deborah Lambotte, Benedicte de Koker

Mantelzorg is vaak onzichtbaar, maar tegelijk alomtegenwoordig. In Vlaanderen alleen al verlenen naar schatting meer dan 600.000 mensen een vorm van mantelzorg. Snel bleek dat de COVID-19-pandemie en de daarbij horende maatregelen mantelzorgers zwaar op de proef stelden. HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers die peilde naar hoe zij deze coronaperiode beleven. 

Contact: nico.dewitte@hogent.be

Samenspraak, een instrument voor mantelzorgers, zorgvragers en professionals

Ida Walgraef, Benedicte De Koker, Nico De Witte

De Samenspraakfiche is een instrument dat door mantelzorgers kan ingevuld worden en die aanleiding geeft tot gezamenlijk overleg. Het helpt om de verwachtingen van de drie stakeholders van goede zorg, namelijk zorgvrager, professionele hulpverlener en mantelzorger, op elkaar af te stemmen.

Contact: ida.walgraef@hogent.be

Handboek Zorg voor mantelzorg

Benedicte de Koker

Mantelzorg komt steeds meer op de radar van professionele hulpverleners. Docenten vanuit verschillende instellingen werkten samen aan een handboek voor professionele hulpverleners en mantelzorgers zelf. Het boek bestaat uit twee delen: een theoretisch deel 'Visies op mantelzorg' en een praktisch deel 'Aan de slag met mantelzorg' met tien vragen waarop een hulpverlener kan focussen als hij mantelzorgers ondersteunt.

Contact: benedicte.dekoker@hogent.be

Zorg en studeren op HOGENT. Een studerende mantelzorger aan het woord. 

Bieke Baete

Bieke Baete (24) is student en zorgt voor haar 61-jarige vader met astma, osteoporose, allergie en COPD stadium 4 (ofwel Chronische Obstructieve Long Ziekte). Ze studeerde vorig jaar af in orthopedagogie aan HOGENT en combineert nu haar educatieve bachelor met haar rol als mantelzorger. Bieke vertelt over hoe ze de combinatie studeren en mantelzorg beleeft. 

Contact: bieke.baete@student.hogent.be

Een blik op het programma van de navorming Mantelzorgcoaches

Nadine De Stercke

De navorming Mantelzorgcoaches is een meerdaagse en praktijkgerichte navorming tot mantelzorgcoach. De navorming biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers. De theorie wordt continu afgewisseld met casussen, praktijkgerichte methodieken en interactieve werkvormen.

Contact: nadine.destercke@hogent.be

Loslaten en vasthouden: ervaringen van mantelzorgers die zorg dragen voor hun dierbaren in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen

Patricia Vanleerberghe, Anja Huion, Nico De Witte

Veel mantelzorgers geven gedurende lange tijd toegewijde zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Wanneer de zorglast te hoog wordt, opteert men voor een opname in een woonzorgcentrum. Dit brengt emotionele veranderingen bij mantelzorgers teweeg alsook veranderende zorgrollen. Op basis van resultaten van eigen onderzoek in België en Nederland worden tips en adviezen gegeven met als doel de transitie vlotter te laten verlopen en mantelzorgers te ondersteunen.

Contact: patricia.vanleerberghe@hogent.be

TransCoCon: mantelzorg in een superdiverse context

Ellen Goossens, Marc Dhaeze, Sonia Labeau, Deborah Lambotte, Maarten Michiels, Leen Van Landschoot

Het betrekken van mantelzorgers in de zorg kan een uitdaging zijn wanneer men rekening houdt met superdiversiteit. In kader van het Europese TransCoCon project werd een online Reusable Learning Object (RLO) ontwikkeld die focust op mantelzorg en superdiversiteit, met name hoe mantelzorgers in een super-diverse zorgcontext betrokken kunnen worden.

Contact: ellen.goossens@hogent.be