Facebook Pixel MENSenSTAD - Hogeschool Gent
Foto MENSenSTAD

Teatime@bib: MENSenSTAD.

T

Teatime@bib: MENSenSTAD.

Lezingen.

Duurzaamheid, da’s meer dan ecologie: lessen uit onderzoek in de landschaps- en tuinarchitectuur

Jo Boonen, onderzoekscentrum Future Through Design

Landschaps- en tuinarchitectuur is een beroep dat zich voornamelijk bezighoudt met het ontwerp van de buitenruimte. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk referentiekader, dat te vaak louter ecologisch benaderd wordt. Maar hoe gaat het vakgebied om met sociale aspecten van duurzaamheid, zoals rechtvaardigheid, inclusie, democratische procesvoering, … ?

Een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel voor Gent

Pepijn Viaene, onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit

Het onderzoeksproject houdt de ontwikkeling in van een ruimtelijk-economisch vastgoedmodel dat met voldoende nauwkeurigheid en ruimtelijke resolutie de waarde van vastgoed berekent voor een bepaald gebied. Zo kan ook nagegaan worden wat de betaalbaarheid van vastgoed bepaalt. Het model wordt voor Vlaanderen opgebouwd, maar de focus ligt ook bij steden zoals Gent.

Opportunitijdelijkheid: tijdelijke invullingen van leegstaande gebouwen en terreinen

Tine Vanthuyne, onderzoekscentrum eCO-CITY en Anna Barborini, onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtegebruik en Mobiliteit

Tijdelijke invullingen van leegstaande gebouwen en terreinen worden meer en meer ingezet binnen sociaal werk, beleid van steden en gemeenten, projectontwikkeling enzovoort. Er zijn verschillende beweegredenen: een zoektocht naar ruimte voor sociaal-culturele projecten, ontwikkeling van buurtgerichte projecten of simpelweg als locatie voor een pop-upbar. Ook het lokaal beleid zet deze tijdelijke invulling steeds meer op de agenda.

U!REKA Debates: STUDENTenSTAD

Ellen Goossens en Matice Van Dingenen, opleiding verpleegkunde

U!REKA Debates als goed praktijkvoorbeeld. Door de integratie van MENSenSTAD in het (internationaal) curriculum leren studenten debatteren. Debatten zetten studenten aan om zich bewust te worden van de impact van stadsontwikkeling. Het contact tussen diverse groepen studenten zorgt ervoor dat interculturele competenties worden bereikt. 

Woonkwaliteit en sociale huisvesting

Sven De Visscher, onderzoekscentrum eCO-CITY

Voorstelling van het interdisciplinaire WiSH-onderzoek rond woon- en omgevingskwaliteit in sociale huisvesting.