Facebook Pixel VGM - Hogeschool Gent
Foto VGM

Veiligheid. Gezondheid. Milieu.

V

Veiligheid. Gezondheid. Milieu.

Contact.

Interne
preventiedienst

09 243 33 20 
dpmw@hogent.be

Steunpunt personeels­zorg
en vertrouwens­persoon

Mirjam Vermeulen
0474 46 09 40

Externe preventiedienst
en arbeidskundige dienst

VZW Cohezio
09 224 11 14

Noodsituaties.

Meld noodsituaties zo snel mogelijk via het interne noodnummer 09 248 88 88. Verwittig bij levensbedreigende situaties eerst de hulpdiensten via het nummer 112.

Druk bij brand ook zeker de brandmelder in en bestrijd de brand met de aanwezige blusmiddelen indien mogelijk. Doe dit nooit alleen en zorg steeds voor je eigen veiligheid. Begeef je daarna snel maar rustig naar de verzamelplaats en sluit bij het verlaten van het lokaal deuren en ramen om branduitbreiding te voorkomen. Help indien nodig ook andere gebruikers van het gebouw om te evacueren.

Noodsituaties.

Meld noodsituaties zo snel mogelijk via het interne noodnummer 09 248 88 88. Verwittig bij levensbedreigende situaties eerst de hulpdiensten via het nummer 112.

Druk bij brand ook zeker de brandmelder in en bestrijd de brand met de aanwezige blusmiddelen indien mogelijk. Doe dit nooit alleen en zorg steeds voor je eigen veiligheid. Begeef je daarna snel maar rustig naar de verzamelplaats en sluit bij het verlaten van het lokaal deuren en ramen om branduitbreiding te voorkomen. Help indien nodig ook andere gebruikers van het gebouw om te evacueren.

Wat te doen bij noodsituaties?

Opgelet! De brandcentrales worden maandelijks getest. Dit gebeurt telkens op de eerste donderdag van de maand om 13 uur. Een test duurt 10 seconden.

Veiligheids-
signalisatie.

icoon verboden te roken

Verboden te roken

icoon vuur, open vlam en roken verboden

Vuur, open vlam en roken verboden

icoon geen toegang voor onbevoegden

Geen toegang voor onbevoegden

icoon verboden met water te blussen

Verboden met water te blussen

Gehoor-
bescherming verplicht

Gehoor-
bescherming verplicht

Aangepaste oogbescherming

Aangepaste oogbescherming verplicht

Veiligheidshelm

Veiligheidshelm
verplicht

Fluohesje verplicht

Fluohesje
verplicht


 

Aangepaste veiligheidsschoenen verplicht

Aangepaste
veiligheids-
schoenen verplicht

Veiligheids-
handschoenen
verplicht

Veiligheids-
handschoenen
verplicht

Aangepaste gelaatsbescherming verplicht

Aangepaste
gelaatsbescher-
ming verplicht

Stofmasker verplicht

Stofmasker
verplicht


 

ademhalingsbescherming verplicht

Ademhalings-
bescherming
verplicht

Eerste hulp

Eerste hulp
(E.H.B.O.)

Richting hulppost of reddingsmiddel

Richting hulppost
of reddingsmiddel

Aanduiding uitgang

Aanduiding
uitgang

Automatische externe defibrillator

Automatische
externe
defibrillator

Vluchtweg nooduitgang (boven uitgang)

Vluchtweg
nooduitgang
(boven uitgang)

Vluchtweg via trap

Vluchtweg
via trap

Verwijzing richting nooduitgang

Verwijzing
richting
nooduitgang

nooddouche, oogdouche of oogspoelfles

Nooddouche
oogdouche
oogspoelfles

Bijtende stoffen

Bijtende stoffen

Giftige stoffen

Giftige stoffen

Ontvlambare stoffen

Ontvlambare
stoffen

Gevaar voor elektrische spanning

Gevaar voor elektrische spanning

Gevaar

Gevaar

Hangende lasten

Hangende lasten

Ioniserende straling

Ioniserende straling

Explosieve stoffen

Explosieve stoffen

Laserstraal

Laserstraal

Explosieve atmosferen

Explosieve atmosferen

Gasflessen

Gasflessen

Lage temperatuur

Lage temperatuur

Valgevaar hoogteverschil

Valgevaar hoogteverschil

Struikelgevaar

Struikelgevaar

Heet oppervlak

Heet oppervlak

biologisch besmettingsgevaar

Biologisch besmettingsgevaar

schadelijke of irriterende stoffen

Schadelijke of irriterende stoffen

oxiderende stoffen

Oxiderende stoffen

Ontvlambaar

Ontvlambaar

Giftig

Giftig

Schadelijk, irriterend, sensibiliserend

Schadelijk, irriterend, sensibiliserend

Bijtend

Bijtend

Oxiderend

Oxiderend

Gassen onder druk

Gassen onder druk

Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

Explosiegevaarlijk

Explosiegevaarlijk

milieugevaarlijk

Milieugevaarlijk

 

Antigifcentrum
070 245 245

 
Brandmelder

Brandmelder

Brandblustoestel

Brandblustoestel

Richtingspijl

Richtingspijl

Brandslang

Brandslang

Hydrant bovengronds

Hydrant bovengronds

hydrant ondergronds

Hydrant ondergronds

In sommige gevallen zal, om een bepaalde boodschap te accentueren of omdat het gebruik van pictogrammen niet aangewezen is, gebruik worden gemaakt van veiligheidsteksten.

Op plaatsen waar bestendig gevaar bestaat (gevaar voor stoten, vallen of struikelen), bijvoorbeeld traptreden, oneffenheden, plaatsen waar lasten kunnen vallen ... wordt er geel-zwarte signalisatie aangebracht.

signalisatie boodschappen gevaarlijke plaatsen

Werken met elektriciteit brengt significante risico's met zich mee. Lichamelijke letsels door elektriciteit zijn vaak ernstig, ook al is dat niet meteen zichtbaar.

Preventieve maatregelen

  • Voer elektrotechnisch werk steeds spanningsloos uit.
  • Werk alleen met elektrisch materiaal dat veilig is. Onveilig elektrisch materiaal kan zijn: beschadigde stopcontacten, stekkers, schakelaar, snoeren...
  • Kom nooit met natte handen aan elektrisch materiaal.
  • Verdeelstekkers zijn verboden. Maak enkel gebruik van tafelcontactdozen.

Wees zuinig met energie!

Schakel computer, scherm, printer en verlichting uit bij het verlaten van het lokaal en sluit alle ramen.

Wees zuinig met energie!

Schakel computer, scherm, printer en verlichting uit bij het verlaten van het lokaal en sluit alle ramen.

Al onze handelingen hebben een zekere impact op het milieu (water, lucht, bodem, afval, geluid). HOGENT draagt zorg voor het milieu en probeert het zo min mogelijk te verstoren.

Een van de maatregelen voor een beter milieu waar we allemaal aan kunnen meewerken, is door afvalbeheersing.

Huishoudelijk afval

Afval aan HOGENT wordt op de volgende manier gesorteerd: glas, papier en karton, PMD en restafval.

Bedrijfsafval

In chemische laboratoria, werkplaatsen en ateliers dienen verontreinigd afvalwater, vervuilde chemicaliën, olie en dergelijke opgevangen te worden in speciale daartoe bestemde recipiënten. In geval van twijfel kan je de dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn vooraf contacteren.

Bedrijfsafval wordt periodiek opgehaald door een geregistreerd afvalinzamelaar.