Facebook Pixel herstel van biodiverse graslanden - Hogeschool Gent
Foto herstel van biodiverse graslanden

Herstel van biodiverse graslanden.

H

Herstel van biodiverse graslanden.

Ben je op zoek naar expertise over hoe je een soortenarm grasland kan omvormen in een biodivers bloemrijk grasland? Dan zit je goed bij ons!

We bestuderen de bodem, waterhuishouding en de vegetatie van jouw grasland en geven je dan hands-on advies over welke techniek het meest efficiënt en haalbaar is om het grasland te herstellen. Daarnaast kunnen we ook advies geven over de toepassing van het hooi als dierenvoeder en het reguliere beheer van jouw graslanden (bv. in het kader van de opmaak van een geïntegreerd natuurbeheerplan). 

Meer info over gerelateerde onderzoeksprojecten

Doelgroep

Zowel natuurbeheerders, beheerders van openbaar groen, landbouwers, paardenhouders als tuiniers kunnen bij ons terecht.  

Contact

an.deschrijver@hogent.be