Facebook Pixel Verschil tussen orthopedagogie en pedagogische wetenschappen - Hogeschool Gent
Foto Verschil tussen orthopedagogie en pedagogische wetenschappen

Orthopedagogie of pedagogische wetenschappen?

O

Orthopedagogie of pedagogische wetenschappen?

Geboeid door orthopedagogie en twijfel je tussen de verschillende opleidingen? Bekijk de verschillen hieronder.

Verschillen tussen pedagogische wetenschappen - orthopedagogiek, orthopedagogie en orthopedagogische begeleiding.
  pedagogische wetenschappen - orthopedagogiek orthopedagogie orthopedagogische begeleiding
type academische bachelor + master (niveau 7) professionele bachelor (niveau 6) graduaat (niveau 5)
waar? universiteit hogeschool hogeschool
aanpak theoretische, academische aanpak, nadruk op wetenschappelijk onderzoek praktijkgericht, ondersteund door theorie focus op praktijk (minstens 1/3e werkplekleren)
lesgroepen grote groepen (meestal in auditoria) kleine groepen voor praktijk,
meerdere groepen samen voor hoor­colleges
kleine groepen voor praktijk, bij theorie­lessen max. 35 à 40 studenten
lesvorm dagonderwijs, semestersysteem dagonderwijs, semestersysteem dagonderwijs, semestersysteem
duurtijd 5 jaar voltijds (3 + 2) 3 jaar voltijds

2 jaar voltijds of 3 jaar deeltijds

aantal studiepunten 300 (180 + 120) 180 120
leerkrediet meer info ja ja niet van toepassing
doorstromen / verder studeren   schakelprogramma + master in de pedagogische wetenschappen (3 jaar) of psychologie (3,5 jaar) verkort traject orthopedagogie (2 jaar)
werkveld Je kan aan de slag in een heel breed werkveld, weliswaar in andere rollen afhankelijk van de finaliteit van het diploma. Van profit tot social profit, van kinder­opvang tot scholen en rust- en verzorgings­tehuizen. Afhankelijk van de stage die je kiest, de keuze­vakken die je opneemt en het onder­zoek dat je voert in de opleiding, kan je je specialiseren in werken met gezinnen, jeugd­hulp, buurt­werk, ouderen­zorg, gedetineerden, vluchtelingen, …
focus Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om kinderen, jongeren en volwassenen (en hun netwerk) in maatschappelijk kwetsbare situaties te ondersteunen. Je doet dat met de bedoeling hun leef­situatie, kwaliteit van bestaan en maatschappelijke inclusie te verbeteren. Je hebt interesse in preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags-, en emotionele problemen. Je bestudeert ook de psycho­sociale gevolgen ervan. Je ondersteunt kinderen, jongeren, en volwassenen (en hun context) in maatschappelijk kwetsbare situaties. Je bouwt bruggen tussen de cliënt, het netwerk en de samenleving om een volwaardige deel­name aan de samen­leving te realiseren. Je coacht mede­werkers en betrokkenen en je bouwt of organiseert netwerken rond mensen. Je gaat onderzoeks­gericht en beleids­matig te werk. Je ondersteunt en versterkt kinderen, jongeren en volwassenen in hun alle­daagse activiteiten. Je komt voor hen op in de maatschappij.
meer info meer info over pedagogische wetenschappen - orthopedagogiek → meer info over orthopedagogie → meer info over ortho­pedagogische begeleiding →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Orthopedagogie
In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het werkveld en krijgt coaching van gedreven lesgevers in kleine groepen. 
Verkort traject orthopedagogie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma orthopedagogie …