Facebook Pixel Orthopedagogie - Hogeschool Gent
Foto Orthopedagogie

Orthopedagogie.

O

Orthopedagogie.

Tijdens de opleiding word je opgeleid tot een maat­schappelijk betrokken ambassadeur die in dialoog met personen in kwets­bare leef­situaties hét verschil in kwaliteit van leven maakt.

In het begin van je opleiding

De focus ligt op het leren kennen van de verschillende ortho­pedagogische doel­groepen en werk­velden. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denk­kaders. Doet praktijk­ervaring op in het werk­veld. En krijgt coaching van gedreven les­gevers in kleine groepen. Zo word je opgeleid tot een maat­schappij­kritische ‘reflective practicioner’.

Tweede jaar

Je geeft zelf mee richting aan je opleiding doordat je inspraak hebt in waar je stage loopt en welk maat­schappelijk project je doet. Terwijl je praktijk­ervaring opdoet, krijg je heel wat actuele inter­venties en kaders mee die je direct kan toe­passen. Je krijgt les in kleine groepen om verder te groeien in je professioneel functioneren, en waar je ervaringen aan bod komen.

Laatste jaar

Na je tweede stage, wanneer je al heel wat praktijk­ervaring in je rug­zak hebt, kan je in het laatste semester van je opleiding een keuze maken uit één van zes thema’s, waarin je je echt kan specialiseren. De bachelor­proef is het sluit­stuk van je opleiding.

Schrijf je meteen in

profielfoto Ushi De Pestel

Ushi

Oud-student

Chat met Ushi
Projectwerking voor organisaties.

Wil je als organisatie ook graag onder­steuning door HOGENT-studenten binnen je dagelijkse werking? Mis je kans niet en registreer zo snel mogelijk jouw project.

Registreren

De opleiding!

Een team met veel expertise en goesting staat voor je klaar. Ze zullen je persoonlijk begeleiden, groeps­trainingen organiseren, je tal van tips en tricks aan­reiken, …

De opleiding!

Een team met veel expertise en goesting staat voor je klaar. Ze zullen je persoonlijk begeleiden, groeps­trainingen organiseren, je tal van tips en tricks aan­reiken, …

A

Als praktijk­gericht ortho­pedagoog ben je een spil­figuur bij de onder­steuning van kinderen, jongeren en volwassenen die door allerlei beperkingen of omstandig­heden op ortho­pedagogische en agogische hulp­verlening zijn aan­gewezen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een breed werk­veld en bij verschillende doel­groepen.

Match ik met deze opleiding?

1

Vrienden omschrijven jou als sociaal, communicatief en medelevend.

2

Op een terrasje betrap je jezelf erop dat je anderen graag observeert. Daar­naast stel je jezelf ook regel­matig in vraag.

3

Opvallend gedrag of speciale situaties zetten jou meteen aan het denken.

4

Beperkingen zie je niet. Enkel kansen tot ontplooiing en groei.

5

Je komt op voor kinderen, jongeren of volwassenen die kwets­baar zijn. Of buiten­gesloten worden.

6

Tijdens je vrije tijd volg je graag debatten rond maat­schappelijke kwesties.

Door middel van zelf­reflectie leer je je kwaliteiten en val­kuilen kennen.

Sfeerbeeld
“Ik heb voor de opleiding gekozen om een positief verschil te maken in het leven van mensen met een beperking. Want deze mensen worden nog al te vaak buiten­gesloten of raar bekeken. Daar hoop ik verande­ring in te brengen.”

Laurien De Boeck
student

Eerste jaar

Al in het eerste jaar leggen we de klem­toon op de praktijk. Je leert de nodige skills in kleine groepen en onder persoonlijke begeleiding. Door middel van zelf­reflectie leer je je kwaliteiten en val­kuilen kennen.

We sturen je vanaf het eerste semester op pad om onder­steuning te bieden aan cliënten in verschillende projecten. We zetten in op gast­colleges van het werk­veld en ervarings­deskundigen. Zo krijg je meer zicht op het profiel van de professionele bachelor. Je voelt direct of de opleiding echt iets voor jou is.

Tweede jaar

Tijdens het eerste semester neem je een maat­schappelijk engagement op waarbij je uit­gedaagd wordt om de participatie van een persoon in een kwetsbare leef­situatie te stimuleren. Verkies je een inter­nationale ervaring? Dan kan je het project uitvoeren met een van onze partners in Dene­marken, Hongarije of Italië.

Je gaat ook voor het eerst elf weken op stage. Hiervoor stel je een top drie op van de organisaties of doel­groepen waar­voor jij graag wil werken. Je leert risico­volle of moeilijke opvoedings­situaties te begrijpen, te analyseren en bij te sturen. Dat alles natuurlijk in dialoog met je cliënten en rekening houdend met hun context.

Derde jaar

Je wordt nog meer bedreven in het begeleiden van je doel­groep in een tweede stage. Ben je avontuurlijk aan­gelegd en wil je liever de wijde wereld intrekken? Dan kan je ook stage lopen in het buiten­land. Onze les­gevers hebben een groot net­werk van buiten­landse stage­plaatsen, zowel binnen als buiten Europa.

In het laatste semester word je in een skills lab intensief getraind in vaardig­heden die je heel goed van pas zullen komen in het werkveld.

Wat na je diploma?

Werken

Als bachelor in de ortho­pedagogie kan je aan de slag in een heel breed werk­veld van profit tot non-profit, van vzw’s tot scholen en rust- en verzorgings­tehuizen, van een eigen praktijk tot een overheids­instelling.

Je neemt actief de rol op van begeleider of opvoeder in verschillende settings en werkt vaak samen met andere professionals. Je kan ook taken opnemen als leiding­gevende.

Afhankelijk van de stage die je kiest, de keuze­vakken die je opneemt en het onder­zoek dat je uitvoert in de opleiding kan je je specialiseren in werken met gezinnen, jeugd­hulp, buurt­werk, ouderen­zorg, gedetineerden, vluchtelingen, ouderen …

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Na je bachelor ortho­pedagogie kan je aan HOGENT via een verkort traject een tweede bachelor­diploma behalen in het secundair onderwijs (1 jaar), sociaal werk (1,5 jaar), kleuter­onderwijs (2 jaar), lager onderwijs (2 jaar), ergo­therapie (2 jaar) of logo­pedie (2 jaar).

Of ga voor een bachelor na bachelor zorg­management of een post­graduaat human resources management.

Via schakel­programma's aan de universi­teiten kan je ook voor een master gaan in de pedagogische weten­schappen: klinische ortho­pedagogiek en disability studies of pedagogiek en onderwijs­kunde, sociaal werk, sociologie, psychologie, gender en diversiteit of bestuurs­kunde en publiek management.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

W


Waar?

Deze opleiding wordt aangeboden in gebouw T op campus Schoonmeersen (Gent).

bekijk campus Schoonmeersen →

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Orthopedagogie in afstandsonderwijs

Orthopedagogie kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor …

Verkort traject orthopedagogie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma orthopedagogie …
Sociaal werk

In de bachelor sociaal werk verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om later als sociaal werker aan de slag te gaan. Na een brede vorming kies je in het derde jaar uit …

Sociaal werk in afstandsonderwijs

Sociaal werk kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studie­materiaal is aangepast voor …

Verkort traject sociaal werk
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd (afhankelijk van de studiebelasting …