Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ORTHOPEDAGOGIE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Orthopedagogie

Breed werkveld met verschillende doelgroepen

Als gespecialiseerd opvoeder-begeleider ben je een spilfiguur bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die door allerlei beperkingen of omstandigheden op orthopedagogische en -agogische hulpverlening zijn aangewezen. Je wordt opgeleid om aan de slag te gaan in een breed werkveld en bij verschillende doelgroepen, waaronder:

  • Kinderen en jongeren (0-18 jaar) in moeilijke opvoedingssituaties binnen het gezin of andere opvoedingscontexten.
  • Kinderen en jongeren in kwetsbare opvoedingssituaties omwille van ontwikkelings-, gedrags-, opvoedings- of gezinsproblemen (ADHD, autismespectrumstoornis,...).
  • Kinderen en jongeren met leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie,...).
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die omwille van een handicap (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve,... beperking) ondersteuning nodig hebben voor het dagdagelijkse leven.
  • Kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met emotionele en/of psychische moeilijkheden (depressie, faalangst,...).
  • Jongeren en volwassenen met alcohol- of drugproblemen.
  • Ouderen in kwetsbare situaties.

Door de focus te leggen op één van bovenstaande doelgroepen via de stages, projectwerking, keuzetraject,... leg je eigen klemtonen en bepaal je grotendeels zelf je leertraject.

Opbouw

Het eerste modeltraject biedt je een algemeen kader en focust op het individu. In het tweede en derde verdiepen en verbreden we die kennis en bekijken ook de groep en de maatschappij.

Theorie en praktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Je theoretische opleidingsonderdelen vertrekken van casussen, gastsprekers uit het werkveld of videomateriaal. We hanteren een ruim palet aan didactische werkvormen: hoorcolleges, begeleide opdrachten via elektronisch leren, project- en ervaringsgericht onderwijs, begeleide zelfstudie.

In kleine groepen maak je kennis met de inhoud van je job en de eisen die aan een opvoeder/begeleider worden gesteld. Hierbij staan belangrijke professionele competenties centraal: kritisch reflecteren en respectvol omgaan met anderen.

Nuttige links

Studieprogramma   Brochure downloaden   Brochure bestellen   Afstandsonderwijs   Contact via fmw@hogent.be   Like us

Integratief Project met het ortho(ped)agogisch werkveld

Opleidingsonderdeel 'Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen'

Opleidingsonderdeel 'Praktijk van het Orthopedagogisch Handelen'