Facebook Pixel Verschil tussen orthopedagogie en toegepaste psychologie - Hogeschool Gent
Foto Verschil tussen orthopedagogie en toegepaste psychologie

Orthopedagogie of toegepaste psychologie?

O

Orthopedagogie of toegepaste psychologie?

Geboeid door psychologie en twijfel je tussen de verschillende opleidingen? Bekijk de verschillen hieronder.

Verschillen tussen orthopedagogie, toegepaste psychologie en pedagogie van het jonge kind.
  orthopedagogie toegepaste psychologie pedagogie van het jonge kind
type professionele bachelor (niveau 6) professionele bachelor (niveau 6) professionele bachelor (niveau 6)
waar? hogeschool hogeschool hogeschool
aanpak praktijkgericht, ondersteund door theorie praktijkgericht, ondersteund door theorie praktijkgericht, ondersteund door theorie
lesgroepen
  • praktijk: kleine groepen
  • hoorcolleges: meerdere groepen samen
  • praktijk: kleine groepen
  • hoorcolleges: meerdere groepen samen
  • praktijk: kleine groepen
  • hoorcolleges: meerdere groepen samen
lesvorm dagonderwijs, semester­systeem dagonderwijs, module­systeem dagonderwijs, semester­systeem
duurtijd 3 jaar voltijds 3 jaar voltijds 3 jaar voltijds
aantal studiepunten 180 180 180
leerkrediet meer info ja ja ja
doorstromen / verder studeren schakelprogramma + master in de psychologie (3,5 jaar) of pedagogische wetenschappen (3 jaar) schakelprogramma + master in de psychologie (3 jaar) of pedagogische wetenschappen (3 jaar) schakelprogramma + master in de pedagogische wetenschappen (3 jaar)
werkveld Je kan aan de slag in een heel breed werk­veld, welis­waar in andere rollen afhankelijk van de finaliteit van het diploma. Van profit tot non-profit, van vzw’s tot scholen en rust- en verzorgings­tehuizen, van een eigen praktijk tot een overheids­­instelling. Afhankelijk van de stage die je kiest, de keuze­vakken die je opneemt en het onder­zoek dat je uitvoert in de opleiding kan je je specialiseren in werken met gezinnen, jeugd­hulp, buurt­werk, ouderen­zorg, gedetineerden, vluchtelingen, ouderen ...
rol Je neemt actief de rol op van begeleider of opvoeder in verschillende settings en werkt vaak samen met andere professionals. Je kan ook leiding­gevende taken opnemen. Je bent begeleider en zet zelf actief verschillende technieken in om individuen te coachen. Je voert ook psycho­diagnostische tests uit onder super­visie van een klinisch psycholoog. Je bent begeleider en zet verschillende technieken in om ouders en jonge kinderen te onder­steunen. Je kan ook leiding­gevende taken opnemen en netwerken.
focus Je ondersteunt kinderen, jongeren, en volwassenen (en hun context) in maat­schappelijk kwets­bare situaties. Je bouwt bruggen tussen de cliënt, het net­werk en de samen­leving om een vol­waardige deel­name aan de samen­leving te realiseren. Je richt je vooral tot het individu en hun gedrag. Vooral gericht op analyse en begrijpen. Je focust vooral op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Je leert ouders onder­steunen en samen zoeken naar opvoedings­kansen.
meer info meer info over orthopedagogie → meer info over toegepaste psychologie → meer info over pedagogie van het jonge kind →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Orthopedagogie
In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het werkveld en krijgt coaching van gedreven lesgevers in kleine groepen. 
Verkort traject orthopedagogie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma orthopedagogie …