Facebook Pixel Ruimtelijke waardering - Hogeschool Gent
Foto Ruimtelijke waardering

Ruimtelijke waardering.

R

Ruimtelijke waardering.

Ruimte in Vlaanderen is schaars. Dit is een eigenschap van alle economische goederen en brengt een prijsdynamiek met zich mee. Aangezien vastgoedwaarde een niet te weerleggen impact heeft op de vastgoedkeuzes die een burger of overheid maakt, is grondig inzicht in deze dynamiek onontbeerlijk voor adequaat beleid en correcte vastgoedkeuzes.

Projectresultaten.

Cannabisness

Ruimtelijk Economisch Vastgoedmodel voor Gent

Wonen in Gent is duur. Maar hoe duur? En op basis van welke parameters worden vastgoedprijzen berekend? Onderzoeker Pepijn Viaene licht toe in dit filmpje!

Anne-Sophie

Podcast - Huizenmarkt
In deze podcastaflevering wordt een antwoord gezocht op de vraag van een jong koppel dat graag een eigen woning wil kopen. Doen ze dit beter nu, of wachten ze nog een aantal jaren? DRUM-onderzoeker Pepijn Viaene weet raad.

Anne-Sophie

Taskforce Bouwshift
Twee  DRUM-onderzoekers, Mieke Paelinck en Peter Lacoere traden op als penhouder, naast Hans Tindemans (VRP) en Jan Bouckaert (Stibbe). HOGENT leverde specifiek een bijdrage aan de data-uitwerking van de bouwshift, het uitzetten van een strategie tot vrijwaring van de open ruimte en de financiĆ«le simulatie van een aantal compensatiescenario's bij herbestemming van gronden.

 
 
 

Advies en dienstverlening.

Als je vragen hebt of interesse hebt in een op maat gemaakt dienstverleningstraject, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Pepijn Viaene
Vastgoed, waarderen, statistiek, geo-ICT, GIS

e-mail

Joke Persyn

Mieke Paelinck
Waarderen, ruimtelijk-economische vraagstukken, bouwshift, corporate real estate management

e-mail

Anne-Sophie

Isabelle Dierickx
Architectuur, publieke gebouwen, duurzaam ruimtegebruik, projectcoƶrdinatie, ruimtelijk onderzoek en ontwerp

e-mail

 

 

Benieuwd naar meer?

 

Vind je deze informatie van ons onderzoeksthema ruimtelijke waardering interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het onderzoekscentrum Duurzaam Ruimtebruik en Mobiliteit