Facebook Pixel Diversiteit - Hogeschool Gent
Foto Diversiteit

Diversiteit.

D

Diversiteit.

Deze onderzoekslijn richt zich op diversiteit met specifieke aandacht voor machtsrelaties en de maatschappelijke waardering die aan sommige diversiteitskenmerken verbonden worden.  

De samenleving kenmerkt zich door een toenemende verscheidenheid op verschillende dimensies van het mens – zijn. Gender, religie, seksuele oriëntatie enz. worden steeds belangrijker. De combinatie van diversiteitsassen waarmee personen of groepen zich identificeren, of geïdentificeerd worden, beïnvloedt hun maatschappelijke positie (van gepriviligeerd tot gediscrimineerd). Naarmate men meer geïdentificeerd wordt met een gediscrimineerde positie, verhoogt de kans op sociale uitsluiting, onderdrukking, beperkte hulpbronnen enz.

De toenemende diversiteit vraagt een kritische analyse van hoe sociale uitsluiting in de context van diversiteit in werking treedt en welke generieke strategieën en innovatieve processen sociale cohesie en een gelijke en volwaardige participatie voor iedereen kunnen realiseren.