Facebook Pixel Biologische waterzuivering - Hogeschool Gent
Foto Biologische waterzuivering

Biologische waterzuivering.

B

Biologische waterzuivering.

Er is uitgebreide expertise rond proces­optimalisatie van afvalwater­zuivering, milieu-analyses en snelle eco­toxicologische karakterisering en biomonitoring van water aanwezig binnen ons onderzoekscentrum. 

Projecten en resultaten.

Cannabisness

Altevas

In dit project werd de effectiviteit van algentechnologie voor de valorisatie van spuistromen uit de glastuinbouw onderzocht. 

Biodivers Zorggroen

Biomonitoring of aquatic environments in the Amazon using environmental DNA

Traditionele biomonitoring van aquatische ecosystemen is tijdrovend, duur en vereist uitgebreide taxonomische kennis. Monitoring op basis van DNA heeft deze nadelen niet, maar er is wel een uitgebreide database nodig met DNA-sequenties van alle doelsoorten. In dit project werd zo'n database ontwikkeld.

 

  Lokaal Brood

  VLIR-UOS Network Ecuador: Biodiversity

  Het mee vormen van professionals en specialisten in Ecuadoriaanse biodiversiteit en waterbronnen ondersteunen, dat is de doelstelling van dit project. 

   

   

  BeBlaBo

  DNA-based monitoring for assessing the effect of invasive species on aquatic communities in the Amazon basin of Ecuador

  In dit project werd een op DNA gebaseerd monitoringsysteem ontwikkeld waarmee invasieve vissen en hun effecten op aquatische gemeenschappen in het Ecuadoraanse stroomgebied van de Amazone vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit werd gedaan door het optimaliseren van de nanopore Next-Generation sequencing (NGS) techniek (MinION) die biomonitoring van tropische aquatische milieus mogelijk maakt.

  Cannabisness

  Move-it-lab

  De revolutionaire combinatie van een mobiele, on-site afvalwaterzuiveringsinstallatie en een high-tech laboratoriumunit. Hier komen fysiochemische wateranalyses samen met geavanceerde microscopische slibanalyses en moderne moleculaire identificatietechnologie.

  Biodivers Zorggroen

  Developing new genetic tools for bio assessment of aquatic ecosystems in Europe

  Het doel van deze COST-actie was het samenbrengen van een groep onderzoekers uit verschillende disciplines met als taak het identificeren van genomische instrumenten en nieuwe ecogenomische indices die aan de basis liggen van routinematige toepassing voor biodiversiteitsbeoordelingen van Europese waterlichamen.

   

   Lokaal Brood

   Phage4water

   Faagtherapie voor het verbeteren van slibkwaliteit: naar een gezonde en energie-efficiëntere waterzuivering. 

    

    

   BeBlaBo

   WIJ-water

   Met dit project willen we het poldergebied in Noord-West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen en Zeeland klimaatresistenter maken door in te zetten op (1) een grensoverschrijdend waterbeheer en (2) grootschalige bovengrondse zoetwaterbuffering in bestaande kanalen (Schipdonkkanaal Leopoldkanaal Damse Vaart PlassendaeleNieuwpoort).

    

   Advies en dienstverlening.

   Het laboratorium milieutechnologie van HOGENT beschikt over expertise rond proces­optimalisatie in de afvalwater­zuivering, zowel op fysico­chemisch als biologisch vlak, de snelle ecotoxicologische karakterisering van waters en milieu-analyses.

   Bekijk het aanbod hier of vraag een gratis verkenningsgesprek (Blikopener). 

    

   Maak kennis met onze experten.

   Anne-Sophie

   Bjorge Decostere
   Zuivering, valorisatie en hergebruik van industrieel afvalwater, microalgen systemen, biokinetisch modelleren, respirometrie

   e-mail

   Joke Persyn

   Niels De Troyer


   e-mail

   Freek van baelen

   Christine Van der heyden
   Waterkwaliteit, optimalisatie van waterzuiveringen, aquatische biomonitoring, environmental DNA, internationale samenwerkingen (vnl. Ecuador)

   e-mail

   Sanne

   Sofie Van Holle

   Biochemie, biotechnologie, microbiologie

   e-mail