Facebook Pixel Vakken eerste jaar kleuteronderwijs - Hogeschool Gent
Foto Vakken eerste jaar kleuteronderwijs

Vakken eerste jaar kleuteronderwijs.

V

Vakken eerste jaar kleuteronderwijs.

Een goede studiekeuze start met het goed geïnformeerd zijn over de opleiding. Hieronder vind je een hapklare uitleg over alle vakken van het eerste jaar kleuteronderwijs aan HOGENT. 

Communi­ceren en profes­siona­liseren.

Communiceren met groepen.

Je leert basisprincipes en basisvaardigheden over communicatie. Je leert hoe je aan de slag kan gaan met kringen en op hoe je goede vragen kan formuleren. We gaan aan de slag met expressie en stem. Je leert hoe je je taal levendig kan maken, om zo betrokkenheid te verhogen.

naar de studiefiche →

Mediawijs en onderzoekend handelen.

Dit opleidingsonderdeel opent een boeiende wereld waarin de vaardigheden voor het voeren van een praktijkonderzoek ontdekt en versterkt worden. Daarnaast ligt de focus op het omgaan met verschillende aspecten van mediawijsheid en digitale media als student en als toekomstige leerkracht.

naar de studiefiche →

Persoonlijk ontwikkelingsplan.

Iedere student binnen onze opleiding is anders en verdient een persoonlijke aanpak. Samen met een persoonlijke coach ga je aan de slag rond jouw persoonlijke ontwikkeling. Hoe waren de resultaten van je starttoets en waar wil je als toekomstige leerkracht extra op inzetten? We gaan samen op zoek om jouw zelfregulerende vaardigheden te vergroten.

naar de studiefiche →

Krachtig leren.

Muzische vaardigheden 1.

In muzische vaardigheiden 1 verkennen we de bouwstenen binnen de domeinen beeld, muziek en drama. Je verkent je eigen mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan met je stem, je beeldende vaardigheden en je lichaam als instrument.

naar de studiefiche →

Muzische vorming.

Je leert hoe je een muzische activiteit voor kleuters kan ontwerpen, vormgeven en uitvoeren, binnen de verschillende muzische domeinen (muziek, beeld, drama, media en beweging). Je legt verbanden met de didactiek en leert hoe je het creatief proces doelgericht kan ontwikkelen. Je krijgt inzicht in het stimulerend inrichten van een krachtige muzische leeromgeving.

naar de studiefiche →

Nederlands 1.

Je leert alles over hoe kinderen taal ontwikkelen en hoe je taalontwikkeling kan stimuleren. Je gaat ook aan de slag met prentenboeken en leert verschillende verteltechnieken en vertelvormen inzetten in de klas. Je werkt vertelactiviteiten uit voor alle leeftijdsgroepen.

naar de studiefiche →

Oriëntatie op de wereld 1.

We spelen in op de spontane handelingen van kleuters om hun onmiddelijke omgeving beter te begrijpen. Spelen, ontdekken, verzamelen, sorteren, verwonderen, ... maar in het bijzonder zintuiglijk waarnemen gebruiken we om bij de kleuters een eerste inzicht te krijgen in de verschillende natuurlijke processen rondom ons. Verder reiken we lestechnische skills aan om kleuters te helpen tot een objectief tijdsbesef te komen.

naar de studiefiche →

Wiskunde in de kleuterklas 1.

Je leert waarom wiskunde zo belangrijk is in de ontwikkeling van kleuters. Je bekijkt dit vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast leer je wiskundeactiviteiten met bijhorende leermiddelen ontwerpen voor de wiskundethema's 'ordenen' en 'meten'.

naar de studiefiche →

Lichamelijke opvoeding.

We vertrekken vanuit de leerlijnen voor lichamelijke opvoeding om een bewegingslandschap voor kleuters te ontwerpen. We gaan actief aan de slag met de vakdidactiek. We benadrukken het geven van instructies, het plaatsen van materiaal en verschillende organisatievormen.

naar de studiefiche →

Muzische vaardigheden 2.

In muzische vaardigheden 2 ontdekken we meer bouwstenen binnen de domeinen beeld, muziek en drama. Je ontwikkelt verder je creativiteit binnen de domeinen aan de hand van concrete opdrachten, je ontdekt het plezier van spelen, zingen, beeldend vormgeven.

naar de studiefiche →

Wiskunde in de kleuterklas 2.

In wiskunde 2 leer je een visie ontwikkelen op getalbegrip. Daarnaast leer je hoe de ontwikkeling van het getal­begrip bij kleuters verloopt en hoe je activiteiten kan ontwerpen om deze ontwikkeling te stimuleren. Het leren puzzelen in de kleuterklas komt in dit opleidings­onderdeel eveneens aan bod.

naar de studiefiche →

Nederlands 2.

Je leert de basisprincipes van taalontwikkelend lesgeven en past deze toe in een meertalige context. Je leert hoe je hogere denkvaardigheden ontwikkelt bij kleuters door luisterstrategieën in te zetten bij het werken met boeken. We maken hier ook de sprong naar beginnende geletterdheid.

naar de studiefiche →

Oriëntatie op de wereld 2.

Vakdidatisch bouwen we verder en we snijden nieuwe thema's aan als landschappen, seksualiteit, dieren en technieken. We proberen zelf een aantal vaardigheden uit en bespreken hoe een transfer naar de kleuterklas kan worden gemaakt. In elke les maken we tijd voor feedback en leren we elkaar versterken in creativiteit, te gebruiken woordenschat en haalbare ideeën om uit te werken in de klas.

naar de studiefiche →

Zorg.

Ontwikkeling stimuleren.

We verkennen de basistheorieën uit de ontwikkelingspsychologie. Je krijgt inzicht in hoe kinderen en jongeren evolueren doorheen hun ontwikkeling en dit voor de verschillende ontwikkelings­domeinen: lichamelijk, motorisch, cognitief, perceptueel, sociaal, emotioneel, ...

naar de studiefiche →

Een gezond en veilig leerklimaat.

Je leert hoe je bij het organiseren van je klasomgeving op een positieve manier kleuters kunt begeleiden, met aandacht voor de noden en behoeften van het kind. We behandelen thema's zoals pedagogie, behoefte­ondersteunend pedagogisch klasklimaat en doeltreffend klasmanagement. Daarnaast komt eerstehulpverlening aan bod.

naar de studiefiche →

Praktijk.

Accent op de klas.

Tijdens de stage pas je alles toe wat je geleerd hebt in de verschillende opleidings­onderdelen. Je werkt een thema uit, je stelt een weekplanning op, je maakt voorbereidingen en je laat het thema tot leven komen in de klas. Je begeleidt de kleuters gedurende een ganse week en reflecteren is daar de motor tot leren.

naar de studiefiche →

Werkplekleren in de klas 1.

Dit opleidingsonderdeel combineert leren op de werkplek (dus in een echte kleuterklas) met theoretische lessen. Je leert over de structuur en werking van een school en kleuterklas. We verkennen de verschillende onderdelen van het didactisch model. Zo leer je stap voor stap zelf activiteiten voor te bereiden en te begeleiden in een kleuterklas.

naar de studiefiche →

Werkplekleren in de klas 2.

Dit opleidingsonderdeel combineert leren op de werkplek (dus in een echte kleuterklas) met theoretische lessen. Je leert kinderen observeren, activiteiten voorbereiden, een afwichtig aanbod uitbouwen en activiteiten begeleiden. Je oefent in een veilige omgeving. In de theoretische lessen wordt ingegaan op verschillende visies op leren en onderwijs.

naar de studiefiche →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Onderwijs: kleuteronderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar? Dan is de bachelor kleuteronderwijs (3 jaar) geknipt voor jou.
lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.
Ontdek welke studie­keuze bij je past

Ontdek welke studie­keuze bij je past. Op het online studiekeuze­platform vind je alles wat je kan helpen. Een brochure aanvragen? Eens chatten met studenten? Of een virtuele …