Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERWIJS: KLEUTERONDERWIJS

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Onderwijs: kleuteronderwijs

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar? Ben je bereid je te laten onderdompelen in hun leefwereld? Ben je ook expressief en creatief, toon je respect voor anderen en werk je graag samen? Twijfel dan niet langer, de opleiding tot leraar kleuteronderwijs is geknipt voor jou.

Leraren voor kleuters staan midden in het leven van hun kleuters. Samen met hen verken en beleef je hun directe en dagelijkse leefwereld. Tegelijk zorg je voor hun eerste ervaringen met school en schoollopen. Je bent niet alleen hun leraar, maar ook opvoeder, coach en begeleider. Want elke kleuter heeft recht op een goede start en daar zorg jij mee voor!

Je opleiding

Je opleiding helpt je kleuters en hun wereld te verkennen. Je leert kleuters aan te moedigen via spelletjes en boeiende activiteiten. Als leraar ondersteun je kleuters zodat ze creatief en expressief leren omgaan met de wereld om zich heen. Dat doe je met taal, wiskundige initiatie, muzikale en beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en wereldoriëntatie.

Een diversiteit aan werkvormen en leermiddelen

Onze opleiding trekt voluit de kaart van het werkplekleren. Je gaat één dag per week naar je stageschool waar je van meet af aan deelneemt aan allerlei activiteiten. Met jouw ervaringen gaan we dan aan de slag: we bouwen een pedagogisch kader en leggen de basis voor je noodzakelijke kennis, inzicht en vaardigheden in zowel de leerstof als de didactische aanpak in de klas.

In de opleiding mixen we verschillende didactische werkvormen. Het traditionele hoorcollege staat niet vaak in je rooster, maar werkcolleges, oefeningen, projecten, groepswerk en probleemoplossend werken wel. In ons leercentrum vind je alle ingrediënten om in groep en individueel goed te kunnen werken: zones voor groepswerk, pc’s, handleidingen en allerlei didactisch materiaal. Breng je je eigen laptop mee, dan bieden wij je toegang tot het internet.

Je begeleiding en beoordeling

In onze opleiding vinden we een veilige leeromgeving belangrijk: je wordt daarom van bij het begin begeleid. Al tijdens de eerste week van het academiejaar krijg je feedback over je startcompetenties. Daarnaast krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je helpt  bij de ontwikkeling van je beroepsgerichte competenties. Samen geven we vorm aan jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. Didactische vaardigheden oefen je in kleine groepen en op de werkplek.

Je krijgt in de opleiding regelmatig zicht op je vorderingen via zelfreflectieopdrachten en de feedback van je begeleiders. Tijdens je volledige opleiding kan je rekenen op een degelijk uitgebouwde studiebegeleiding: ondersteuning bij studieplanning en studievaardigheden en een inhoudelijke begeleiding bij de verwerking van leerstof. De leerstof toetsen we tijdens de examens van januari en juni of via permanente evaluatie.

Haalbaar voor jou?

Voor de opleiding is geen specifieke voorkennis nodig. Twijfel je toch over de haalbaarheid? Kom dan eens langs op onze infomomenten: we ontmoeten je graag! 

 
De grote leerresultaatlijnen en de stage in je opleiding

Met onze opleiding word jij een lerende, creërende en diverse leraar die ook oog heeft voor het welzijn van de kleuters.

We kiezen in onze opleiding voor een duidelijke opbouw in drie stappen:

  • Jaar 1: accent op werkplekleren in de klas en twee weken stage
  • Jaar 2: accent op binnenklasdifferentiatie (werkplekleren) en vier tot vijf weken stage
  • Jaar 3: werken in het zorgcontinuüm in een lange, gevarieerde stage van tien weken op één school
Leren staat voorop in de krachtige leeromgeving

Leraren gebruiken de diversiteit in hun klas als uitgangspunt en meerwaarde voor hun lespraktijk. Ze creëren dynamische en innoverende leeromgevingen voor hun kleuters en doen dat met vakinhoudelijke en didactische expertise. Zo kunnen ze goed differentiëren en waar nodig ook individualiseren: elke kleuter krijgt de nodige kansen.

Reflecteren doe je op je eigen prestaties: het vormt de motor van jouw vorderingen en drijft je in je drang naar innoverend en oplossingsgericht werken. Levenslang leren krijgt in onze opleiding zo een duidelijk gezicht.

Een leraar communiceert met iedereen

Een leraar werkt niet alleen. Leerkrachten werken samen en hebben daartoe belangrijke competenties nodig: zichzelf introduceren, instructies en feedback geven, uitleggen, vertellen, voorlezen, gesprekken voeren, overleggen met collega’s, met ouders en andere partners van de school.

In onze opleiding begeleiden we jou in het actief samenwerken en constructief communiceren met alle mogelijke gesprekspartners (kinderen, collega’s, ouders, andere zorgverstrekkers, externe partners en directie).

Een leraar staat in de maatschappij

Leraren leven niet in bubbels, maar staan met beide voeten in de maatschappij. In onze opleiding vinden we jouw aanwezigheid en participatie in die maatschappij cruciaal. We leggen het accent op interculturele competenties en internationale ervaringen, hoe klein of hoe groot ook.

Een lerarenopleiding volgen aan HOGENT betekent ook dat jij zelf de wereld in gaat: je gaat op zoek naar interessante culturele initiatieven en evenementen en neemt eraan deel. We stimuleren je om op ontdekkingstocht te gaan.

In het derde jaar geef je vorm aan je engagement voor een school of andere culturele organisatie.

Een leraar zorgt voor zichzelf en de kleuters

Leraren zijn organisatorische duizendpoten: ze zijn met allerlei zaken bezig en alles wat ze doen wordt geregistreerd. Omgaan met administratie is dan ook essentieel. Onze opleiding geeft je een volledig zicht op en voldoende oefening in die essentiële taken.

Leraren zorgen ook voor hun kleuters. We hebben vooral aandacht voor de zelfredzaamheid van een kind. Daarnaast leer je ook alles over zorg- en leerbegeleiding als lid van een team in een school.