Facebook Pixel Vakken eerste jaar lager onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Vakken eerste jaar lager onderwijs

Vakken eerste jaar lager onderwijs.

V

Vakken eerste jaar lager onderwijs.

Een goede studiekeuze start met het goed geïnformeerd zijn over de opleiding. Hieronder vind je een hapklare uitleg over alle vakken van het eerste jaar lager onderwijs aan HOGENT. 

Communiceren en professiona­liseren.

Communiceren met groepen.

Je oefent de vaardigheden die je nodig hebt om met de kinderen in je klas te communiceren. Stemgebruik, lichaamstaal en mimiek komen aan bod. Je leert boeiend en expressief vertellen en voorlezen. De nadruk ligt op veiligheid en durf. Verder leer je hoe je taalstimulerende gesprekken met kinderen voert en hoe je vermijdt dat schooltaal een struikelblok voor de kinderen wordt.

naar de studiefiche →

Mediawijs en onderzoekend handelen.

Dit opleidingsonderdeel opent een boeiende wereld waarin de vaardigheden voor het voeren van een praktijkonderzoek ontdekt en versterkt worden. Daarnaast ligt de focus op het omgaan met verschillende aspecten van mediawijsheid en digitale media als student en als toekomstige leerkracht.

naar de studiefiche →

Persoonlijk ontwikkelingsplan.

Iedere student binnen onze opleiding is anders en verdient een persoonlijke aanpak. Samen met een persoonlijke coach ga je aan de slag rond jouw persoonlijke ontwikkeling. Hoe waren de resultaten van je starttoets en waar wil je als toekomstige leerkracht extra op inzetten? We gaan samen op zoek om jouw zelfregulerende vaardigheden te vergroten.

naar de studiefiche →

Krachtig leren.

Muzische vaardigheden.

In muzische vaardigheiden 1 verkennen we de bouwstenen binnen de domeinen beeld, muziek en drama. Je verkent je eigen mogelijkheden om creatief aan de slag te gaan met je stem, een ukelele, je beeldende vaardigheden en je lichaam als instrument.

naar de studiefiche →

Muzische vorming.

Je leert hoe je een muzische activiteit voor de lagere school kan ontwerpen, vormgeven en uitvoeren, in de verschillende muzische domeinen (muziek, beeld, drama, media en beweging). Je legt verbanden met de didactiek en leert hoe het creatief proces doelgericht kan ontwikkeld worden. Je krijgt inzicht in het stimulerend inrichten van een krachtige muzische leeromgeving.

naar de studiefiche →

Wiskunde 1.

In dit opleidingsonderdeel worden de domeinen meetkunde en meten en het topic tabellen en grafieken binnen het basisonderwijs grondig uitgediept. Je krijgt zicht op de leerlijnen van deze onderdelen. Je gaat zelfstandig aan de slag met de bijhorende leerinhoud. Je leert de (beginselen van) didactiek van specifieke leerinhouden om een krachtige leeromgeving, waarin stimulerende leeractiviteiten plaatsvinden, te ontwerpen.

naar de studiefiche →

Oriëntatie op de wereld 1.

Je kan in principe elke les Oriëntatie op de wereld starten met een onderzoeksvraag of probleemstelling binnen de leergebieden Tijd, Ruimte en Natuur. In dit opleidingsonderdeel leer je op welke manier jij met je leerlingen op onderzoek kan gaan in de klas of de directe omgeving van de school. Op die manier leren zij hun omgeving beter begrijpen door de beginselen van het wetenschappelijk denken toe te passen.

naar de studiefiche →

Nederlands 1.

Je leert hoe je de mondelinge taalvaardigheid van kinderen kan stimuleren en hoe je krachtig taalonderwijs aan kinderen kan bieden. Tijdens de lessen leer je hoe je spreek-, luister- en taalbeschouwelijke activiteiten kan vormgeven. We focussen zowel op de eentalige als de meertalige taalontwikkeling van kinderen.

naar de studiefiche →

Lichamelijke opvoeding.

We focussen ons op de vakinhoudelijke didactiek voor het vak lichamelijke opvoeding. Tijdens de lessen leggen we de nadruk op verschillende zaken zoals: het geven van een instructie, het plaatsen van het materiaal, verschillende organisatievormen en de opbouw van de verschillende leerlijnen.

naar de studiefiche →

Frans.

In het vak Frans verbeter je je in eerste instatie je eigen Frans. Dit is nodig om uitleg te geven en gesprekken in een klas te kunnen voeren. De basisgrammatica wordt herbekeken (tijdens de les of via een online leerpad). Met de basiswoordenschat gaan we actief aan de slag tijdens de lessen op campus. Ook met de grammatica gaan we actief aan de slag.

naar de studiefiche →

Wiskunde 2.

In dit opleidingsonderdeel worden de domeinen getallen en statistiek binnen het basisonderwijs grondig uitgediept. Je krijgt zicht op de leerlijnen van deze domeinen. Je gaat zelfstandig aan de slag met de bijhorende leerinhoud. Je leert de (beginselen van) didactiek van specifieke leerinhouden om een krachtige leeromgeving, waarin stimulerende leeractiviteiten plaatsvinden, te ontwerpen.

naar de studiefiche →

Nederlands 2.

Je leert hoe je de schriftelijke taalvaardigheid van kinderen kan stimuleren. Het opbouwen van een activiteit lezen en schrijven komt uitgebreid aan bod. Je ontdekt hoe je het leesplezier van kinderen kan stimuleren en gaat actief aan de slag met actuele jeugdboeken. Verder leer je hoe je een anderstalige nieuwkomer in je klas kan ontvangen en betrekken.

naar de studiefiche →

Oriëntatie op de wereld 2.

In dit opleidingsonderdeel bouwen we verder aan lestechnische skills binnen verschillende thema's rond natuur, ruimte en tijd. Niet alleen verbreden we je eigen basiskennis, maar bieden we verschillende werkvormen aan waarmee ook jij leerlingen kan motiveren en stimuleren om in de omgeving op onderzoek te gaan. Inzicht in natuurlijke processen en onderzoeksmethoden om het verleden beter te begrijpen vormen de basis van dit vak.

naar de studiefiche →

Zorg.

Ontwikkeling stimuleren.

We verkennen de basistheorieën uit de ontwikkelingspsychologie. Je krijgt inzicht in hoe kinderen en jongeren evolueren doorheen hun ontwikkeling en dit voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen: lichamelijk, motorisch, cognitief, perceptueel, sociaal, emotioneel, ...

naar de studiefiche →

Gezond en veilig leerklimaat.

Je leert hoe je kinderen op een positieve manier kan begeleiden bij het organiseren van je klasomgeving, met aandacht voor de noden en behoeften van het kind. We behandelen thema's zoals pedagogie, een behoefte-ondersteunend pedagogisch klasklimaat en doeltreffend klasmanagement. Daarnaast komt eerstehulpverlening aan bod.

naar de studiefiche →

Praktijk.

Accent op de klas.

In deze stage sta je voor de eerste keer meerdere dagen na elkaar voor de klas. Je leert een goede onderwijsleeractiviteit ontwerpen. Je leert een thema uitwerken, een lesvoorbereiding maken en een groep begeleiden op een gepaste wijze. In dit opleidingsonderdeel leer je ook reflecteren over jouw eigen aanpak na een gegeven les: wat kan je in de toekomst anders aanpakken?

naar de studiefiche →

Werkplekleren in de klas 1.

In dit opleidingsonderdeel leer je de basisinzichten over onderwijs en didactiek. Je koppelt in dit opleidingsonderdeel de theorie aan de praktijk dankzij de werkplekdagen en de lessen. Op de werkplekdagen ga je naar een klas in de lagere school.

naar de studiefiche →

Werkplekleren in de klas 2.

Je leert evidence-informed werken om zo krachtig onderwijs te realiseren. Via inzichten uit de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies krijg je inzicht in de bouwstenen voor effectieve didactiek en leer je die vertalen naar de praktijk.

naar de studiefiche →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Onderwijs: lager onderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar? Dan is de bachelor lager onderwijs (3 jaar) geknipt voor jou.
lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.
Ontdek welke studie­keuze bij je past

Ontdek welke studie­keuze bij je past. Op het online studiekeuze­platform vind je alles wat je kan helpen. Een brochure aanvragen? Eens chatten met studenten? Of een virtuele …