Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Onderwijs: lager onderwijs

Geboeid door kinderen

Je bent geboeid door de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar en behoorlijk expressief en creatief? Spreek en schrijf je vlot Nederlands en heb je een algemene culturele en maatschappelijke interesse? Vind je samenwerken essentieel en bovenal ... ben je leergierig?
Twijfel dan niet: de opleiding tot leraar lager onderwijs is je op het lijf geschreven.

Leraren in het lager onderwijs bieden hun leerlingen meer aan dan louter leerinhouden. Ze begeleiden enthousiast een groep jonge kinderen en stimuleren hun ontwikkeling.
Als juf of meester ben jij hun coach en inspirator, motiveer je hen, prikkel je hun nieuwsgierigheid en exploratiedrang. Je helpt kinderen om op een persoonlijke en ondernemende manier de wereld te verkennen.

Je opleiding

Ga je graag met kinderen aan de slag en kan je inleven in hun leef- en denkwereld? Kan je genieten van de fonkeling in hun ogen wanneer ze slagen in een opdracht? Wil je kinderen begeleiden op hun ontwikkelingstraject door hen nieuwe kennis, inzichten en ervaringen bij te brengen? Dan ben jij de geknipte leerkracht lager onderwijs.  Je leert hoe kinderen tussen 6 en 12 jaar nieuwe kennis en vaardigheden op een educatieve en creatieve manier bijbrengt. Je verwerft een dieper inzicht in de leerinhouden en leert hoe je die op een betekeninsvolle manier kan aanleren. Je enige doel: elk kind laten schitteren met zijn talenten.

Een diversiteit aan werkvormen en leermiddelen

Onze opleiding trekt voluit de kaart van het werkplekleren. Je gaat één dag per week naar je stageschool waar je van meet af aan deelneemt aan allerlei activiteiten. Met jouw ervaringen gaan we dan aan de slag: we bouwen een pedagogisch kader en leggen de basis voor je noodzakelijke kennis, inzicht en vaardigheden in zowel de leerstof als de didactische aanpak in de klas.

In de opleiding mixen we verschillende didactische werkvormen. Het traditionele hoorcollege staat niet vaak in je rooster, maar werkcolleges, oefeningen, projecten, groepswerk en probleemoplossend werken wel. In ons leercentrum vind je alle ingrediënten om in groep en individueel goed te kunnen werken: zones voor groepswerk, pc’s, handleidingen en allerlei didactisch materiaal. Breng je je eigen laptop mee, dan bieden wij je toegang tot het internet.

Je begeleiding en beoordeling

In onze opleiding vinden we een veilige leeromgeving belangrijk: je wordt daarom van bij het begin begeleid. Al tijdens de eerste week van het academiejaar krijg je feedback over je startcompetenties. Daarnaast krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je helpt  bij de ontwikkeling van je beroepsgerichte competenties. Samen geven we vorm aan jouw persoonlijke ontwikkelingsplan. Didactische vaardigheden oefen je in kleine groepen en op de werkplek.

Je krijgt in de opleiding regelmatig zicht op je vorderingen via zelfreflectieopdrachten en de feedback van je begeleiders. Tijdens je volledige opleiding kan je rekenen op een degelijk uitgebouwde studiebegeleiding: ondersteuning bij studieplanning en studievaardigheden en een inhoudelijke begeleiding bij de verwerking van leerstof. De leerstof toetsen we tijdens de examens van januari en juni of via permanente evaluatie.

Haalbaar voor jou?

Voor de opleiding is geen specifieke voorkennis nodig. Twijfel je toch over de haalbaarheid? Kom dan eens langs op onze infomomenten: we ontmoeten je graag!

 

De grote leerresultaatlijnen en de stage in je opleiding

Met onze opleiding word jij een lerende, creërende en diverse leraar die ook oog heeft voor het welzijn van de leerlingen.

We kiezen in onze opleiding voor een duidelijke opbouw in drie stappen:

  • Jaar 1: accent op werkplekleren in de klas en twee weken stage
  • Jaar 2: accent op binnenklasdifferentiatie (werkplekleren) en vier tot vijf weken stage
  • Jaar 3: werken in het zorgcontinuüm in een lange, gevarieerde stage van tien weken op één school
Leren staat voorop in de krachtige leeromgeving

Leraren gebruiken de diversiteit in hun klas als uitgangspunt en meerwaarde voor hun lespraktijk. Ze creëren dynamische en innoverende leeromgevingen voor hun leerlingen en doen dat met vakinhoudelijke en didactische expertise. Zo kunnen ze goed differentiëren en waar nodig ook individualiseren: elke leerlingen krijgt de nodige kansen.

Reflecteren doe je op je eigen prestaties: het vormt de motor van jouw vorderingen en drijft je in je drang naar innoverend en oplossingsgericht werken. Levenslang leren krijgt in onze opleiding zo een duidelijk gezicht.

Een leraar communiceert met iedereen

Een leraar werkt niet alleen. Leerkrachten werken samen en hebben daartoe belangrijke competenties nodig: zichzelf introduceren, instructies en feedback geven, uitleggen, vertellen, voorlezen, gesprekken voeren, overleggen met collega’s, met ouders en andere partners van de school.

In onze opleiding begeleiden we jou in het actief samenwerken en constructief communiceren met alle mogelijke gesprekspartners (kinderen, collega’s, ouders, andere zorgverstrekkers, externe partners en directie).

Een leraar staat in de maatschappij

Leraren leven niet in bubbels, maar staan met beide voeten in de maatschappij. In onze opleiding vinden we jouw aanwezigheid en participatie in die maatschappij cruciaal. We leggen het accent op interculturele competenties en internationale ervaringen, hoe klein of hoe groot ook.

Een lerarenopleiding volgen aan HOGENT betekent ook dat jij zelf de wereld in gaat: je gaat op zoek naar interessante culturele initiatieven en evenementen en neemt eraan deel. We stimuleren je om op ontdekkingstocht te gaan.

In het derde jaar geef je vorm aan je engagement voor een school of andere culturele organisatie.

Een leraar zorgt voor zichzelf en de leerlingen

Leraren zijn organisatorische duizendpoten: ze zijn met allerlei zaken bezig en alles wat ze doen wordt geregistreerd. Omgaan met administratie is dan ook essentieel. Onze opleiding geeft je een volledig zicht op en voldoende oefening in die essentiële taken.

Leraren zorgen ook voor hun leerlingen. We hebben vooral aandacht voor de zelfredzaamheid van een kind. Daarnaast leer je ook alles over zorg- en leerbegeleiding als lid van een team in een school.