Facebook Pixel Onderwijs: lager onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Onderwijs: lager onderwijs

Lager onderwijs.

L

Lager onderwijs.

 

Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar? Vind je dat elk kind recht heeft op een goede start en wil je in hun leefwereld het verschil maken? Twijfel niet langer. Deze opleiding is geknipt voor jou.

Schrijf je meteen in

Je wordt een geëngageerde leerkracht. Met oog voor alle kinderen. 

Eerste jaar

In het eerste jaar richt je je vooral op de ontwikkeling van algemene vaardigheden, muziek en Frans. De focus ligt op de klas. Je leert leeractiviteiten ontwerpen, omgaan met kinderen en kinderen begeleiden in hun ontwikkeling.

Tweede jaar

In het tweede jaar verschuift de focus naar je maatschappelijke rol als leerkracht in het lager onderwijs. Je krijgt een brede kijk op het lager onderwijs. Op werken in en met de buurt. Op je rol als leerkracht-onderzoeker en als partner van de ouders. We besteden bovendien aandacht aan de verschillende interesses en capaciteiten van de kinderen in je klas en hoe je daarop inspeelt met je aanbod. Je leert hoe je, met behulp van diverse leertools, kinderen stimuleert. En hoe je hen helpt zich binnen hun eigen mogelijkheden te ontplooien.

Derde jaar

Hier ga je je meer toespitsen op de individuele opvolging van de leerlingen. Zo leer je hoe je leerlingen individueel kan begeleiden zodat ook zij die het moeilijk hebben de eindtermen halen. Ongetwijfeld haal je hier veel voldoening uit.

Waarom HOGENT? 

"Omdat ik in mijn zoektocht naar de hogeschool die bij me past, HOGENT het meest toegankelijk en open-minded vond. En dat is ook zo gebleken."  

Iris De Roo
oud-student

Waarom HOGENT? 

"Omdat ik in mijn zoektocht naar de hogeschool die bij me past, HOGENT het meest toegankelijk en open-minded vond. En dat is ook zo gebleken."  

Iris De Roo
oud-student

Een goede leerkracht word je pas als je zo veel mogelijk voor de klas staat. Daarom heb je aan HOGENT al praktijk vanaf het eerste academiejaar.

Eerste jaar

Al vanaf het eerste semester van het eerste jaar heb je één dag werkplekleren per week. Zo zie je al snel hoe het er in een klas aan toegaat. Je steekt de handen uit de mouwen waar je kan. Op basis van je ervaringen in de klas, maak je leertaken. Het semester eindigt met een themaweek. Alles wat je leerde en oefende komt dan samen op de werkplek. In het tweede semester heb je twee weken duostage. Samen met een andere student observeer je een week en geef je een week les in een klas. Dat doe je in een andere school dan je werkplek.

Tweede jaar

In het begin van het tweede jaar heb je weer werkplekleren. Je zal opnieuw participatief observeren en leertaken maken. In het eerste semester loop je stage in de tweede graad, in het tweede semester in de derde graad van de basisschool. In totaal gaat het over vijf weken stage, verspreid over twee semesters.

Derde jaar

Tijdens het derde jaar doe je aan werkplekleren en loop je negen weken stage op één school. Je mag zelf een school voorstellen binnen het netwerk van HOGENT. Een school dicht bij je huis of kot? Geen probleem! En in samenspraak met de stageschool bepaal je ook de klas waarin je stage wilt lopen. Nu maak je echt deel uit van een team. Spannend!

Match ik met deze opleiding?

1

Af en toe betrap je jezelf erop dat je je innerlijke kind naar boven haalt.

2

Je wil met alle plezier je steentje bijdragen aan de opvoeding van kinderen.

3

Kinderen helpen met hun huiswerk geeft je een mentale boost.

4

Tijdens je vrije tijd kijk je graag naar educatieve programma’s. Of blader je door kinderboeken.

5

Je houdt ervan iets uit te leggen aan kinderen.

6

Je helpt kinderen graag iets nieuws te ontdekken.

Op HOGENT ben je geen nummer. Vanaf de eerste dag krijg je een persoonlijke coach die je persoonlijk opvolgt en begeleidt. 

Niet-bindende instaptoets

Voor je aan de opleiding begint, maak je de instaptoets lerarenopleiding. De instaptoets is niet-bindend, maar geeft je wel een duidelijk beeld van je startniveau. Zo weet je meteen waar je aan toe bent. Voor de opleiding lager onderwijs ziet zo’n toets er als volgt uit:

  • een test Nederlands (45 min.)
  • studievaardigheden- en motivatietest (15 min.)
  • Frans (75 min.)
  • Wiskunde (45 min.)

Maak de toets Meer info

Begeleiding op maat

Na je inschrijving breng je onder andere via de instaptoets lerarenopleiding je startcompetenties in kaart. Op basis daarvan helpt een persoonlijke coach je om de juiste ontwikkelingsdoelen te stellen. 

Elk jaar stippel je een individueel traject uit, rekening houdend met de focus van dat jaar. Je bent immers niet alleen leerkracht. Je bent ook een coach, een opvoeder en een inspirator.

Onze afgestudeerde leerkrachten lager onderwijs zijn in alle onderwijsnetten actief:

  • in het vrije (katholieke), gemeentelijke of gemeenschapsonderwijs
  • in een school met een alternatieve onderwijsvorm (zoals Freinet, Jenaplan, Dalton, leefschool)
  • in het buitengewoon onderwijs
  • als educatief medewerker in de socialprofitsector
  • als educatief medewerker bij de overheid

Wat met religie?

Je krijgt in ons vast programma geen religie. Dat zou echter geen impact op je tewerkstelling mogen hebben. Wil je tijdens je opleiding toch een levensbeschouwing volgen? Dan hebben we voor jou in het derde jaar een keuzemodule niet-confessionele zedenleer (NCZ). Je kan na het afstuderen ook een postgraduaat NCZ volgen. Dan kan je ook als leerkracht zedenleer aan de slag in stedelijke scholen en GO!-scholen.

Ook voor wie eerst
een andere weg is ingeslagen.

Heb je al een diploma hoger onderwijs?

Heb je al een diploma behaald in het hoger onderwijs en ontdek je nu pas dat je echte passie bij jonge kinderen ligt? Dan kom je misschien in aanmerking voor een verkort traject, al dan niet via afstandsleren.

Verkort traject

Ben je werkzoekend?

Dan kan je via VDAB gratis je diploma leerkracht lager onderwijs behalen. Bovendien heb je tijdens je opleiding bijkomende voordelen.

Meer info

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en
ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

educatieve opleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.