Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERVOLGTRAJECT VERPLEEGKUNDE HBO5

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Soort opleiding

bachelor

Locatie

Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent
T 09 243 23 30

Certificaat

Diploma bachelor in de verpleegkunde

Inhoud en doel

De verpleegkundige wordt geconfronteerd met een snelle evolutie binnen het werkveld. Nieuwe methoden, nieuwe inzichten volgen elkaar aan een snel tempo op. Het verpleegkundig functioneren wordt complexer.

Werken in teamverband, leiding geven, verantwoordelijkheid krijgen en nemen en verantwoording geven aan cliënten, collega’s en opdrachtgevers vereisen een hogere deskundigheid, competentie en communicatieve vaardigheden.

Werkgevers verwachten dat hun werknemers competente werkkrachten zijn en blijven. Levenslang leren wordt dan ook sterk gestimuleerd. In de praktijk is dit allemaal niet zo eenvoudig. Mensen hebben een job waarin ze zich moeten bewijzen, waar ze moeten presteren, hebben een gezin, zijn volop bezig met de uitbouw van hun persoonlijk leven.

Het “vervolgtraject HBO5 Verpleegkunde” biedt de student de mogelijkheid om het diploma van “Bachelor in de verpleegkunde” te behalen en op een hoger competentieniveau te functioneren.

Daarvoor werden zowel de organisatie van het onderwijs als de onderwijsvormen aangepast aan de specifieke situatie en noden van de student.

  • Dit opleidingsprogramma leeft de vastgelegde voorwaarden na van de Europese Richtlijn 2005/36/EC, in het bijzonder artikel 31 over de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.
  • Deze opleiding biedt rechtstreeks toegang tot het gereglementeerd beroep verantwoordelijke algemeen ziekenverpleger en omvat ten minste 4.600 uur theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij de duur van het theoretisch onderwijs ten minste één derde en die van het klinisch onderwijs ten minste de helft van de minimumduur van de opleiding bedraagt.

Doelgroep

Gediplomeerde, gebrevetteerde of gegradueerde verpleegkundigen

Studieduur

In het kader van de hervorming van de professionele bachelor in de verpleegkunde, wordt vanaf academiejaar 2017-2018 het vervolgtraject HBO5 verpleegkunde in alle Vlaamse hogescholen een opleiding van 150 studiepunten: 120 studiepunten theoretisch onderwijs en 30 studiepunten stage.

Toelatingsvoorwaarden

gediplomeerde of gebrevetteerde verpleegkundigen

Meer info & contact

Info over het opleidingsprogramma: patricia.vanleerberghe@hogent.be, opleidingsvoorzitter verpleegkunde
Info over vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: evc@hogent.be